Ddim yn ffôl...

Ddim yn ffôl...

Rhys Cozens

Mae ein tymor chwilfrydig ni’n orlawn o berfformiadau arloesol, gyda rhywbeth bach arbennig i bawb ond os ydych chi’n newydd i’r theatr neu’n ansicr ynglŷn â mathau gwahanol o berfformiadau yna efallai nad oes awydd gennych chi fentro a gwario…

… ond arhoswch funud, gyda’n nosweithiau Gwaith Ar Waith a Thalwch Fel y Mynnwch ni fydd rhaid i chi gymryd siawns.

Ry’ ni wedi datblygu’r cynlluniau yma er mwyn eich annog chi i feddwl a mentro mewn i fyd newydd o theatr, agor eich llygaid i fyd o theatr chwilfrydig a chyfoes.

Felly... beth yw perfformiad gwaith ar waith? 

Mae rhai o’n cynyrchiadau yn dal i gael eu datblygu felly efallai bydd golygfeydd yn newid, llinellau’n cael eu hail sgwennu  a jôcs yn cael eu tynnu.

Bydd rhai artistiaid hyd yn oed yn gofyn i’r gynulleidfa am adborth yn ystod neu ar ôl perfformiad, felly dyma gyfle unigryw i chi gymryd rhan yn y broses greadigol a helpu siapio sioe bydd yn gallu cael ei ddatblygu mewn i rywbeth anhygoel.

Dyma ryw fath o arbrawf creadigol a difyr ac fe gewch chi dalu unrhyw swm sy’n teimlo’n addas i chi felly mae’n berffaith i bobl greadigol, rheiny sy’n barod i fentro a myfyrwyr drama.

Efallai eich bod chi am dalu £1 neu £20, mae’r penderfyniad yn eich dwylo chi, yn seiliedig yn llwyr ar eich profiad chi a faint o hwyl y cawsoch ar y noson..

Ac yn eu tro, bydd ein hartistiaid yn cael cyfle i arddangos eu gweithiau diweddaraf i gynulleidfa byw ac ennill profiad ac adborth gwerthfawr.

Talwch fel y mynnwch... 

Yn wahanol i berfformiadau Gwaith Ar Waith dyma’r sioe derfynol, y cynnyrch gorffenedig.

Dyma le dewch o hyd i theatr wahanol a risqué… pethau efallai na fyddwch chi fel arfer am weld ond rydyn ni’n awyddus i’ch llusgo chi allan o gysur eich cynefin. 

Serch hynny, rydyn ni’n deall efallai bod angen ychydig o hwb arnoch, felly ry’ ni yma wneud hynny. Gallwch chi dalu pa bynnag swm yr hoffech.

Eto, eich profiad ar y noson bydd yn penderfynu'r swm o arian y byddwch chi’n gollwng yn ein bwcedi casgliad. Dim pwysau, gall fod yn 20c, gall fod yn £5 neu fwy. Eich dewis chi.

Taflwch eich arian i mewn i un o’n bwcedi casgliad ar ddiwedd y perfformiad a dyna ni. Talwch y swm sy’n teimlo’n iawn i chi.

Ac yn ein tro mi wnawn ni ddangos rhywbeth anarferol, rhywbeth gwahanol, rhywbeth chwilfrydig – o dad i ddrag, o gabaret i gomedi, theatr draws arobryn a digon o jazz rhagorol.

Dyma gymysgedd eclectig fydd yn anodd gweld yn unrhyw le arall (o dan yr un to) yn y byd.

Felly agorwch eich meddyliau, eich calonnau a’ch waledi twtsiad bach a dewch i weld perfformiadau anhygoel am lai o arian yr hydref yma.