Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
 1. Gŵyl y Llais: Uchafbwyntiau 2021

  Gwyliwch uchafbwyntiau Gŵyl y Llais 2021, yn cynnwys Hot Chip, Tricky a mwy.

  Llun 8 Tachwedd, 2021

 2. Pencil Breakers

  Darnau gwreiddiol o ysgrifen gan leisiau cwiar, anabl ac actifydd i ddarllen a gwrando arnynt.

  Mer 20 Hydref, 2021

 3. The band Hot Chip

  Rhestr Artistiaid Gŵyl y Llais 2021 – Hot Chip, Max Richter, Biig Piig + mwy

  Rydym yn gyffrous iawn heddiw wrth allu cyhoeddi ein rhestr artistiaid ar gyfer Gŵyl y Llais 2021, sy'n cynnwys 20 act o Gymru ac ar draws y byd

  Maw 7 Medi, 2021

 4. Crowd watching music

  Cyhoeddi dyddiadau Gŵyl y Llais 2021

  Rydym ni nôl ar 4 - 7 November 2021 am bedwar diwrnod o gerddoriaeth byw anhygoel, perfformiadau i ysgogi meddwl, a sgyrsiau ysbrydoledig.

  Maw 3 Awst, 2021

 5. Pedair gŵyl Gymreig, dau ddiwrnod, un rhestr o artistiaid gwych

  Mae pedair o hoff wyliau Cymru wedi dod ynghyd yn ystod y cyfnod clo i greu Gŵyl 2021; gŵyl ar-lein am ddim yn llawn dop â cherddoriaeth a chomedi cofiadwy, sy’n cofleidio amrywiaeth a sgwrs.

  Maw 9 Chwefror, 2021

 6. GŴYL Y LLAIS 2020 WEDI'I CHANSLO

  Yn anffodus, fydd Gŵyl y Llais ddim yn cael ei chynnal eleni. Roedd yn benderfyniad anodd, ond yn un roedd rhaid i ni ei wneud oherwydd ansicrwydd ynghylch cynnal digwyddiadau cerddorol yn ystod pandemig y Coronafeirws.

  Iau 11 Mehefin, 2020

 7. Cate Le Bon stood outside wearing a red coat

  SGWRS GYDA CATE LE BON

  Cawsom sgwrs gyda churadur gwadd Gŵyl y Llais, Cate Le Bon, am ei bywyd, ei gwaith a phwy sydd yn ei hysbrydoli hi…

  Gwen 28 Chwefror, 2020

 8. Cate Le Bon in a pose pointing her hands in a direction

  CATE LE BON YN CURADU

  Rydyn ni’n falch o gyhoeddi bod y cerddor a chynhyrchydd Cymreig Cate Le Bon yn ymuno â Gŵyl y Llais fel curadur gwadd yn 2020.

  Mer 19 Chwefror, 2020

 9. LE_GATEAU_CHOCOLAT

  Gŵyl Y Llais: y gorau o 2018

  Diolch am ddod i'n gŵyl ryngwladol bythgofiadwy

  Llun 23 Gorffennaf, 2018

 1. Doniolwch yn y dydd: hwyl i'r teulu yn y cabaret

  Yr haf yma, nid dim ond rhywbeth i oedolion yw cabare! Wrth i ni ddychwelyd gyda'n tymor cabare cryfaf eto, bydd digonedd o hwyl i blant hefyd.

  Maw 13 Gorffennaf, 2021

  A performer wearing a hat
 2. Rydyn ni'n ôl! Taniwch eich dychymyg gyda'n rhaglen ar gyfer 2021

  Mae'n theatr wedi bod yn dywyll ers dros flwyddyn, a'n cyntedd yn dawel... felly rydyn ni'n hynod gyffrous i'ch gwahodd chi'n ôl dros yr haf!

  Iau 3 Mehefin, 2021

 3. Gweithdai Byw Lleisiau Dros Newid

  Cymerwch ran yn ein harddangosfa Lleisiau Dros Newid drwy ymuno â'r gweithdai gwych yma sydd am ddim ac yn fyw ar Instagram a Facebook.

  Gwen 5 Chwefror, 2021

 4. Nadolig Llawen

  Er bod ein hadeilad ar gau, mae ein cymuned o artistiaid talentog wedi ateb y galw a chreu arddangosfeydd Nadoligaidd hyfryd, gan ddod â’r lle yn fyw'r Nadolig hwn.

  Iau 17 Rhagfyr, 2020

 5. Dydd Miwsig Cymru

  Dyma Heledd Watkins, aelod o’r band HMS Morris a Chydlynydd Teulu Dwyieithog y Ganolfan, yn trafod ei hoff artistiaid Cymraeg.

  Gwen 7 Chwefror, 2020

 6. Cynigion i fyfyrwyr ar gyfer 2020

  Gwnewch y mwyaf o’ch arian yn 2020 a chipiwch gynigion anhygoel i fyfyrwyr ar gyfer rhai o’n sioeau gwych.

  Llun 13 Ionawr, 2020