Wyth anrheg wych i’r Nadolig

Mae’n anodd dod o hyd i’r anrheg berffaith ac mae’n siŵr bod llond drôr o sanau gyda phawb yn barod. Felly dyma ambell i syniad i roi rhwydd hynt i’ch siopa.

1. PRYNWCH AELODAETH DRWY RODD

Beth am anrheg sy’n ddefnyddiol dro ar ôl tro? Gyda blaenoriaeth archebu ar amrywiaeth o berfformiadau a gostyngiad o 20% oddi ar fwyd a diod yn ein bariau a bwyty, mae aelodaeth y Ganolfan yn anrheg Nadolig arbennig iawn.

2. MORIO CANU GYDA JERSEY BOYS

I’r rhai cerddorol… Mae’r sioe gerdd lwyddiannus yma’n cynnwys sgôr o hen ffefrynnau fel: Can’t Take My Eyes Off You, Oh What a Night, Sherry, Walk Like a Man a mwy.

3. PRYNWCH DOCYN RHODD

I’r rhai sy’n frwd dros theatr… Codwch wên eleni gyda phrofiad theatr fyw. Cewch ddefnyddio tocynnau rhodd i brynu tocynnau sioe, bwyd, diod a hyd yn oed aelodaeth.

4. BLOEDDIO CHWERTHIN GYDAG EDDIE IZZARD

I’r ffan comedi… Bydd y meistr stand-yp, Eddie Izzard yn dychwelyd gyda sioe newydd sbon sy’n ehangu ar ei olwg unigryw a chwbl swrrealaidd ar fywyd, cariad, hanes a’i theori am y bydysawd.

5. TREFNWCH DAITH GEFN LLWYFAN SY’N WAHANOL I’R ARFER

I’r rhai anturus… beth am dretio rhywun i daith wahanol i’r arfer a rhoi cyfle iddyn nhw gamu cefn llwyfan yn un o adeiladau mwyaf eiconig y wlad.

6. EWCH I’R AFAEL Â MACBETH

Awydd rhywbeth dramatig?  Bydd y National Theatre yn dod â’r cynhyrchiad epig ac eofn yma o un o drasiedïau dwysaf Shakespeare i Gaerdydd fis Mawrth.

7. NOSON I’R BRENIN GYDAG ONLY FOOLS AND HORSES

Ymlwybrwch i’r Nag’s Head i gwrdd ag enwogion Peckham mewn noson ddrygionus a phenigamp o ddelio, betio a bwyta sy’n cychwyn y foment rydych chi’n cyrraedd! Byddwch chi wrth eich bodd ar y sioe hollol drochol a doniol yma.

8. SÊR YOUTUBE AR GANOL LLWYFAN

Bydd y sêr YouTube WillNE a Stephen Tries yn cychwyn ar eu taith genedlaethol gyntaf gyda 90 munud o dryblith, drygioni a digonedd o chwerthin ar draul ei gilydd.

9. BLOEDDIO CHWERTHIN GYDA’R COMEDÏWR FFRAETH, JAMES ACASTER

Daw’r meistr comedi o Kettering sydd wedi ymddangos yn ei gyfres Netflix ei hun a nifer diri o raglenni teledu a radio i'r Ganolfan gyda'i sioe newydd sbon: Cold Lasagne Hate Myself 1999, gan adael adolygiadau brwd yn ei ôl.