Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ers 90 mlynedd, mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wedi chwarae rhan ganolog yn nhirwedd ddiwylliannol Cymru, ac mae ganddi rôl unigryw fel cerddorfa ddarlledu a cherddorfa symffoni genedlaethol.

Mae gan y Gerddorfa amserlen brysur o gyngherddau byw ledled Cymru a gweddill y DU, gan arweiniad ei thîm artistig: y Prif Arweinydd Gwadd, Xian Zhang, yr Arweinydd Llawryfog, Tadaaki Otaka a’r Cyfansoddwr Cyswllt, Huw Watkins.

Mae’r gerddorfa, sy’n rhan o BBC Cymru Wales ac sy’n cael cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn llysgennad ar ran cerddoriaeth Cymru ac yn hyrwyddo cyfansoddwyr a cherddorion cyfoes.

Bydd uchafbwyntiau tymor 2018-19 yn cynnwys y perfformiad cyflawn cyntaf o Mass Via Victrix (1914-1918) Stanford, War Requiem Britten gyda Mark Wigglesworth a L’enfance du Christ Berlioz gyda Syr Andrew Davis, yn ogystal â pherfformiadau am y tro cyntaf gan Paul Mealor a Jonathon Dove.

Gellir clywed y Gerddorfa’n perfformio’n rheolaidd ar draws y BBC, ar Radio 3, Radio Wales a Radio Cymru.

Mae BBC NOW yn perfformio bob dwy flynedd yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd ac yn flynyddol yng nghyfres Proms y BBC.

Gan adeiladu ar ei gwaith helaeth gydag ysgolion anghenion addysgol arbennig, perfformiodd BBC NOW y Prom Hamddenol cyntaf erioed yn 2017.

Enillodd y digwyddiad hwn wobr y Digwyddiad Gorau i Deuluoedd yng Ngwobrau Fantastic for Families yn 2018.

Ym mis Rhagfyr eleni, bydd y Gerddorfa’n mynd ar daith i Tsieina gyda Xian Zhang, gan weithio gyda’r Cyngor Prydeinig yn Tsieina fel rhan o’u hymgyrch Merched sy’n Ysbrydoli yn y Celfyddydau.

Fel rhan o’i thaith helaeth i Dde America yn 2015, bu'r Gerddorfa’n ymweld â'r Wladfa ym Mhatagonia lle bu cerddorion yn gweithio mewn ysgolion a gyda’r gymuned.

Neuadd Hoddinott y BBC ym Mae Caerdydd yw cartref y Gerddorfa ac yno mae BBC NOW yn parhau i weithio fel un o brif gerddorfeydd traciau sain y DU.