Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Creu, Arloesi, Hyrwyddo theatr gynhwysol

Rydym yn gwmni theatr proffesiynol sydd wrthi'n creu theatr bryfoclyd, gyfoes ac yn mynd â hi ar daith ar draws y byd.

Yr hyn sy'n ein gwneud ni'n wahanol yw bod ein cast bob tro yn cynnwys actorion sydd ag anableddau dysgu.

Mae gallu'r perfformwyr diymdrech, hynod dalentog hyn wrth galon pob sioe y byddwn ni'n ei chynhyrchu ac mae hyn felly yn creu gwaith sy'n gwbl gyfareddol, syfrdanol, a heriol.

Theatr gynhwysol yw'r enw a roddwn ar y math hwn o theatr gan ei bod yn gwneud yn fawr o sgiliau a thalent amrwd pobl sy'n aml yn cael eu hanwybyddu yn ein byd ni heddiw; mae hefyd yn rhoi llwyfan iddyn nhw greu a pherfformio theatr drawiadol ochr yn ochr ag actorion sydd heb anableddau.

Academïau Hijinx

Mae hyfforddi actorion ag anableddau dysgu i berfformio'n broffesiynol hefyd wrth galon ein cenhadaeth.

Am y rheswm hwn, rydym wedi sefydlu Academïau Hijinx, yr unig gwrs hyfforddi perfformio proffesiynol yng Nghymru ar gyfer actorion sydd ag anableddau dysgu.

Trwy'r academïau yng Nghaerdydd, Caerfyrddin, Aberystwyth a Phrestatyn, rydym yn hyfforddi dros 70 o actorion sydd ag amrywiaeth o namau, ac yn eu plith Syndrom Down, Awtistiaeth a Syndrom Asperger.

Actorion Hijinx

Mae Actorion Hijinx, ein safle castio hygyrch, yn cyflwyno ein hactorion i'r diwydiannau ehangach ym myd y theatr, teledu a ffilm.

Mae hyn yn eu galluogi i sicrhau mwy o gyfleoedd gwaith ac i ennill mwy o annibyniaeth ariannol. Cewch gwrdd â'n hactorion yn y fan hon: www.hijinxactors.co.uk

Hyfforddiant Busnes Hijinx

Rydym yn cynnig hyfforddiant cyfathrebu arbenigol i staff sy'n dod wyneb yn wyneb â'r cyhoedd ac sy'n dod ar draws cwsmeriaid ag anableddau dysgu yn gyson, yn ogystal ag ac eraill sy'n agored i niwed a chanddynt sialensiau cyfathrebu.

Caiff ei gyflwyno'n unigryw gan hyfforddwyr sydd ag anableddau dysgu, gyda chymorth hwylusydd Hijinx, ac mae'r hyfforddiant hwn bob amser yn rhyngweithiol, yn egnïol ac yn greadigol.

Mae ein dull arloesol wedi ennill gwobrau i'n cleientiaid yn ogystal ag i ni ein hunain.

Gŵyl Undod Hijinx

Ers 2008 rydym wedi bod yn gyfrifol am ŵyl Undod Hijinx sy'n arddangos amrywiaeth nodedig a rhyngwladol o berfformiadau cynhwysol ac anabl.

Mae hon wedi dod yn un o wyliau celfyddydol cynhwysol mwya'r byd yn Ewrop a dyma'r unig un o'i bath yng Nghymru.

Odyssey Hijinx

Odyssey yw ein grŵp theatr cymunedol annwyl iawn - grŵp sydd heb fod yn un proffesiynol - lle mae pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl yn perfformio ochr yn ochr fel cymheiriaid cyfartal.

Bob blwyddyn bydd Odyssey yn cyflwyno sioe Nadolig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, gyda chymorth tîm cynhyrchu proffesiynol.

I gael gwybod mwy am yr hyn rydym ni'n ei wneud ac i'n cefnogi, dilynwch ni ar Twitter neu ewch i'n gwefan, os gwelwch yn dda: