Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Llenyddiaeth Cymru yw’r Cwmni Cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygiad llenyddiaeth yng Nghymru.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn credu fod llenyddiaeth yn perthyn i bawb ac ar gael ymhobman. Trwy weithio gyda phartneriaid ac yn ddwyieithog mewn ystod eang o gymunedau mae Llenyddiaeth Cymru yn sicrhau bod Llenyddiaeth yn cynnig llais i bawb.

Llenyddiaeth Cymru y
Llenyddiaeth Cymru

Mae prosiectau a gweithgareddau niferus y sefydliad yn cynnwys Llyfr y Flwyddyn Cymru, Bardd Cenedlaethol Cymru, Bardd Plant Cymru ac Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru, mentrau Twristiaeth Llenyddol, cynllun cyllido Awduron ar Daith, cyrsiau ysgrifennu creadigol yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Gwasanaethau i Awduron (gan gynnwys Bwrsariaethau a Mentora), Gŵyl Lenyddiaeth glodwiw Dinefwr a Slam Cymru - prosiect slam llafar i ieuenctid, a Sgwadiau Sgwennu Pobl Ifanc.

Ewch i wefan Llenyddiaeth Cymru am wybodaeth gynhwysfawr am y byd llenyddol cyfoes yng Nghymru gan gynnwys newyddion, gwybodaeth am y sefydliad a’i brosiectau, manylion digwyddiadau llenyddol Cymraeg a Chymreig, gwybodaeth a chyngor i awduron a llawer mwy.