Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Y Gallu i Symud i Sicrhau Iechyd a Hapusrwydd

Mae sesiynau Touch Trust wedi’u rhaglenni ar gyfer unigolion neu grwpiau, sydd mewn cartrefi yn y Gymuned, Canolfannau Dydd neu ym myd Addysg ac yn cynnwys:

Ymlacio drwy gyffwrdd, tylino, symud creadigol; cerddoriaeth, sain a dawns gyda phwyslais ar fwynhau a hwyl i’r gwesteion a’u gofalwyr mewn amgylchedd positif a chynhaliol.

Sesiynau personol wedi’u teilwra'n arbennig i bobl o bob oed.

Mae gan Touch Trust ystafell wedi’i hadeiladu’n arbennig gyda symbyliadau golau, sain a theimlad i’r synhwyrau yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru drwy gefnogaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ymddiriedolaeth Canolfan Mileniwm Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Touch Trust ar agor Llun – Sadwrn ac yn cynnwys sesiynau ar ol ysgol i blant. I ddysgu mwy am yr elusen arloesol yma, ewch i wefan Touch Trust.

Mae Touch Trust yn cynnig rhaglenni creadigol symud a dawns trwy gyfrwng cyffwrdd i unigolion ag awtistiaeth, anableddau dwys a lluosog ac ymddygiad heriol.