Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Urdd Gobaith Cymru yw un o sefydliadau ieuenctid mwyaf Ewrop.

Mae’n darparu gweithgareddau yn y byd chwaraeon a’r celfyddydau ar gyfer 53,000 o bobl ifanc yng Nghymru sydd rhwng 8 a 25 oed.

Mae ei ganolfannau preswyl, sydd o’r safon uchaf, ar hyn o bryd yn rhoi cyfle i 30,000 o blant y flwyddyn gael profiad o weithgareddau awyr agored.

Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru mae'r Urdd yn darparu llety i dros 150 o bobl ifanc. Bob blwyddyn bydd 10,000 o blant yn dod i aros am wyliau byr a rhai wythnos o hyd.

Yn ystod y cyfnod yma byddan nhw'n creu perfformiadau, yn ymuno â gweithdai a gaiff eu cynnal gan gwmnïau preswyl celfyddydol eraill gan gyflwyno’u gwaith i’r cyhoedd.

Bob pedair mlynedd ers 2005, cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Dyma'r ŵyl ieuenctid gystadleuol fwyaf yn Ewrop.

Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Canolfan breswyl ddinesig yw Gwersyll yr Urdd Caerdydd. Mae hi wedi'i lleoli yn un o adeiladau celfyddydol mwyaf cyffrous Ewrop, yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng nghanol bwrlwm Bae Caerdydd.

Drws nesaf i adeilad newydd y Cynulliad, mae’n lle delfrydol i flasu diwylliant prifddinas Cymru a chael blas ar amrywiaeth eang o weithgareddau ac ystod eang o gyrsiau celfyddydol.

Crëwyd y Gwersyll gyda diogelwch plant a phobl ifanc fel blaenoriaeth ac mae holl staff y ganolfan wedi’u gwirio gan y CRB.

Mae gwyliwr nos ar ddyletswydd, system gloeon electroneg ar y drysau ac mae camerâu cylch cyfyng ar waith.

Mae lle i 153 o bobl i aros dros nos mewn ystafelloedd en-suite. Mae hefyd neuadd / theatr aml bwrpas gyda’r cyfleusterau technolegol diweddaraf ynghyd â lolfeydd, neuadd fwyta, ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd dosbarth.

Medrwch ymweld â Stadiwm y Mileniwm, Y Cynulliad, Techniquest, San Ffagan, Yr Amgueddfa Genedlaethol, y Pwll Mawr, Castell Coch, Castell Caerdydd a llawer mwy...

Am fwy o wybodaeth am aros yn y Gwersyll neu os hoffech wybod mwy am y cyfleusterau cyfarfod a chynhadledd yna codwch y ffôn neu anfonwch e-bost at yr Urdd a fydd yn barod iawn i ateb eich cwestiynau a thrafod eich cynlluniau.