Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn credu ym mhŵer opera i drawsnewid bywydau. 

Eu cenhadaeth: dod â phŵer, drama ac emosiwn amrwd opera i gynulleidfa mor eang â phosibl mewn perfformiadau wedi eu nodweddu gan ymchwil digyfaddawd am ansawdd artistig.

Fel cwmni cenedlaethol gyda statws rhyngwladol, mae WNO wrth galon creu cerddoriaeth yng Nghymru ac maen nhw'n chwarae rôl werthfawr yn y cymunedau a wasanaethwn yn Lloegr.

Gan weithio gyda phartneriaid i ddarganfod a meithrin talent operatig ifanc, a darparu y man cychwyn i yrfaoedd rhyngwladol.

Mae teithio yn hanfodol i'r cwmni ac maen nhw'n ymdrechu i gyflwyno gwaith o’r ansawdd uchaf ar draws eu rhaglen artistig, gan gynnig adloniant ac ysbrydoliaeth i gynulleidfaoedd yn eu hoperâu a chyngherddau gan ddarparu profiadau trawsnewidiol trwy eu gwaith ieuenctid a chymuned.

Gan adeiladu ar eu hanes dros 70 mlynedd a’u gwreiddiau yng nghymunedau De Cymru, mae WNO yn anelu at ddangos i genedlaethau’r dyfodol bod opera yn ffurf werthfawr, berthnasol a chyffredinol o gelfyddyd.

Mwy na unrhyw gwmni arall, mae WNO yn agor drysau opera i bawb.