Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Addysg

Mae gennym ni ddigonedd o bethau ar gael yn y Ganolfan - llawer mwy na dim ond eistedd yn y theatr i wylio sioe. Ynghyd â’n rhaglen yn Theatr Donald Gordon a Stiwdio Weston, mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd i ysgolion a’r gymuned trwy gydol y flwyddyn - i bawb o bob oed - a’r cyfan wedi’i anelu at roi cyfle i’n hymwelwyr ddod yn nes at gelfyddyd.

Bob tymor rydyn ni’n cynnig llu o gyfleoedd dysgu yng Nghanolfan Mileniwm Cymru sydd yn cynnwys gweithdai, cyfleoedd i berfformio ac ymweliadau teithiau tywys a sgyrsiau.

Rydyn ni’n cynhyrchu cylchlythyr sy’n cael ei anfon i ysgolion ledled Cymru bob tymor, a gallwch hefyd ei lawr lwytho yma. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y cylchlythyr yma, gaiff ei arddangos yn yr ystafell athrawon, yn eich helpu i ddysgu rhagor am yr hyn sydd gennym i’w gynnig y tymor yma. Os na fyddwch chi’n cael y cylchlythyr trwy’r post ac os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio, rhowch wybod i ni.

  

Cyfarfod y Tîm Dysgu a Chyfranogi

E-bost: addysg@wmc.org.uk

pic-sarahSarah Roberts
Rheolwraig Dysgu Creadigol
Ffôn:
029 2063 4632

pic-jasonJason Camilleri
Swyddog Dysgu Creadigol             Ffôn: 
029 2063 4674

ELANElan Isaac
(Siaradwr Cymraeg)
Cynorthwyydd Dysgu Creadigol
Ffôn:
029 2063 6449

pic-MirainMirain Evans
(Siaradwr Cymraeg)Swyddog Dysgu Creadigol            Ffôn:  
029 2063 6450

pic-RebeccaRebecca Payne
Gweinyddwr Dysgu  Creadigol
Ffôn:
029 2063 4637

pic-RhianRhian Thomas
(Siaradwr Cymraeg)
Swyddog Dysgu Creadigol              
Ffôn:
029 2063 4637

Lawrlwythwch gopi o’n hadolygiad cyntaf erioed o’n gweithgarwch rhad ac am ddim a chyfranogol a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn ariannol 2010-2011.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau ei ddarllen, a byddai’n braf clywed eich barn.

Mae'r ddogfen yn adlewyrchu'r sbectrwm eang o weithgarwch celfyddydol a gynigiwn yma yn y Ganolfan.

Hoffem ddiolch i bob artist, cwmni perfformio, cwmni preswyl a sefydliadau eraill sydd wedi cydweithio â ni yma yn y Ganolfan i ddarparu ystod mor eang o weithgareddau i ysgolion a’r cyhoedd. Rydyn ni’n falch dros ben o’r rydyn ni wedi ei gyflawni.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda nifer ohonoch chi eto yn y dyfodol agos, ac rydyn ni bob amser yn agored i gyfleoedd newydd i gydweithio felly mae croeso cynnes i chi gysylltu â ni ynghylch prosiectau posibl i’r dyfodol.

 

Dy Le  Di

Mae Dy Le Di’n dod â’r holl gyfleoedd i chi fod yn rhan o Ganolfan Mileniwm Cymru at ei gilydd.

Gwybodaeth am Hygyrchedd

Mae’n hawdd cael mynediad i Ganolfan Mileniwm Cymru. Rydyn ni’n rhoi croeso cynnes Cymreig a chyfleoedd teg i bob ymwelydd. Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod cyfle i bawb fwynhau’r gweithgareddau a pherfformiadau sydd ar gael yn y Ganolfan.