Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Amser Plantos

 
11am - 2.30pm | Am Ddim | Canllaw Oed 0-5 

Dewch â’ch rhai bach i’r Ganolfan i ganu, dawnsio, chwarae a chreu gyda rhaglen arbennig o weithgareddau i chi fwynhau fel teulu.

Fan hyn yn y Ganolfan, mae gennym ni gyfleusterau ar gyfer teuluoedd, er mwyn i chi wneud yn fawr o’ch ymweliad yma. O gyfleusterau newid i fabanod i gyfleusterau cynhesu bwyd a llaeth, ymlaciwch a gwnewch eich hunan yn gartrefol yma.

Dyma ddyddiadau i chi gadw mewn golwg:
Dydd Gwener 15 Rhagfyr
Dydd Gwener 19 Ionawr
Dydd Gwener 9 Chwefror
Dydd Gwener 16 Mawrth

Cewch fwynhau'r sesiynau Ffa-la-la! fel rhan o Amser Plantos yn Gymraeg.