Skip to Navigation | Skip to Content |

Dy Le Di

O gorau cymunedol i weithdai ar gyfer ysgolion a cholegau, mae gennym raglen lawn o weithgareddau i'ch helpu i fforio eich diddordebau.

miy-glanfa-thumb miy-classes-thumb miy-gallery-thumb miy-perform-thumb

Digwyddiadau Glanfa

Gweithdai a Gwersi

Arddangosfeydd

Cyfleoedd Perfformio

Mar-14-Listings
Lawrlwythwch y llyfryn misol diweddaraf i weld yr holl bethau sy'n digwydd yn y Ganolfan, gan gynnwys perfformiadau am ddim, gweithgareddau i'r teulu a digwyddiadau arbennig.

Lawrlwythwch ein Rhaglenni yma...

Gwybodaeth am Hygyrchedd

Mae’n hawdd cael mynediad i Ganolfan Mileniwm Cymru. Rydyn ni’n rhoi croeso cynnes Cymreig a chyfleoedd teg i bob ymwelydd. Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod cyfle i bawb fwynhau’r gweithgareddau a pherfformiadau sydd ar gael yn y Ganolfan.

Cyrraedd Yma

Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich croesawu'n gynnes i'r Ganolfan.