Skip to Navigation | Skip to Content |

Coedwig hudolus yn gweddnewid Canolfan Mileniwm Cymru i fyd Nadoligaidd

Os nad ydych chi wedi ymweld â Bae Caerdydd yn ddiweddar, lapiwch amdanoch yn gynnes a dewch am dro gaeafol ar lannau'r dŵr. Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi addurno y tu blaen i'r adeilad gyda llond gwlad o goed Nadolig disglair, gan osod yr olygfa'n berffaith i ymwelwyr sy'n chwilio am brofiad gwbl Nadoligaidd.

Daw'r 180 coeden yn uniongyrchol o fferm ar Benrhyn Gŵyr ac maen nhw'n sicr yn creu ymdeimlad Nadoligaidd wrth i chi gerdded i mewn i ganolfan cenedlaethol Cymru i'r celfyddydau. Gall ymwelwyr hefyd fwynhau peiriant eira a Groto clyd Siôn Corn sydd hefyd yn boblogaidd yn ogystal â'r goedwig (a gwydraid o win cynnes neu ddwy!). Mae mynediad i'r Groto yn rhad ac am ddim ar benwythnosau a phob dydd rhwng 19 - 23 Rhagfyr, o 10.30am - 2.30pm a 4pm - 5pm.

Bydd y coed yn disgleirio'n ogoneddus tan ddechrau mis Ionawr pan fydd aelodau o'r gymuned leol, gan gynnwys ysgolion, grwpiau neu unigolion yn cael eu gwahodd i ddewis coeden pan fydd y goedwig yn cau yn y Flwyddyn Newydd.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr y Ganolfan, Mathew Milsom "Roedden ni eisiau creu rhywbeth wirioneddol arbennig eleni er mwyn creu awyrgylch Nadoligaidd a hudolus i'r Ganolfan. Roedden ni hefyd eisiau rhoi'r cyfle i bobl fwynhau'r coed hyfryd yma yn y dyfodol ac felly'n croesawu unigolion, grwpiau cymunedol ac ysgolion i dderbyn coeden am ddim i'w dyfu yn ystod 2017 a thu hwnt. Rydyn ni'n ymrwymo at fod yn gynaliadwy yn y Ganolfan ac mae hyn yn un ffordd o sicrhau fod gan ein holl brosiectau waddol."

Dylech gysylltu â gwybodaeth@wmc.org.uk gyda'ch enw, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost os oes gennych chi ddidordeb gael coeden am ddim. Bydd gofyn i chi gasglu'ch coeden sydd ag uchder o tua 4 i 5 troedfedd, ac yn pwyso tua 25kg gan gynnwys y pot sy'n ei ddal, erbyn 4 Ionawr.

Os nad yw'r coed yn ddigon i'ch cyffroi, bydd y Ganolfan hefyd yn cynnal Cyngerdd Garolau ar 21 Rhagfyr am 6pm. Mae croeso cynnes i bawb ymuno â'r achlysur arbennig yma yng nghwmni City Voice Caerdydd a gwledd o fins peis a gwin cynnes.

-DIWEDD-

 

Am ragor o sylwadau neu ymholiadau'r wasg, cysylltwch â Swyddfa Gyfryngau Canolfan Mileniwm Cymru: Jayne Smith, Pennaeth Cyfathrebu Jayne.smith@wmc.org.uk / 07852 316267 neu Branwen Jones, Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau, Branwen.jones@wmc.org.uk / 029 2063 6395