Skip to Navigation | Skip to Content |

Sefydliadau Preswyl

  residents-lightbox

Gyda’i wyth cwmni preswyl, mae’r Ganolfan yn ffwrnais o greadigrwydd, sy’n cyfuno dyheadau diwylliannol y genedl gyfan. Nod y Ganolfan hefyd yw denu’r gorau o’r byd i Gymru a mynd a’r gorau o Gymru i’r byd.