Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Hijinx Theatre

Theatr ar stepen eich drws

Theatr o safon uchel sy'n hygyrch, yn ddifyr ac yn heriol ar gyfer cymunedau bach ledled Cymru, Lloegr a'r Alban.

Mae Hijinx yn gwmni theatr o'r radd flaenaf, sy'n cyflwyno theatr broffesiynol i gymunedau ar hyd a lled Cymru a Lloegr. Mae’n perfformio gweithiau newydd, yn cyfuno cerddoriaeth a drama mewn dramâu bywiog a hygyrch. Bob gwanwyn mae'r cwmni'n cynhyrchu drama newydd ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu a phob hydref mae’n cynhyrchu drama ar gyfer y cyhoedd mewn lleoliadau cymunedol a chanolfannau celfyddydol bychain.


Mae Hijinx hefyd wedi sefydlu Odyssey Theatre, sef prosiect cyfranogol ar gyfer y gymuned sy'n rhoi cyfle i bobl o bob gallu ddatblygu sgiliau drama mewn gweithdai wythnosol. Bob Nadolig, mae'r grŵp yn perfformio yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gyda chefnogaeth tîm cynhyrchu proffesiynol. Cangen o'r prif grŵp perfformio yw'r Odyssey Pods, grwpiau llai sy'n gweithio ar ddarnau byrrach ar gyfer gwyliau a chynadleddau. Cyrhaeddod Odyssey rownd derfynol Gobrau'r Loteri Genedlaethol yng nghategori'r Prosiect Celfyddydol Gorau yn y DU.

Mae Hijinx yn rhedeg adran Allgymorth lawn sy'n cynnig cyfloedd gweithai a hyfforddiant i nifer o wahanol grwpiau, a theatr fforwm i gynadleddau.  

Yn 2008, sefydlodd Hijinxs ŵyl Undod am y tro cyntaf erioed, sef unig ŵyl gelfyddol gynhwysol Cymru a'r cyntaf o'i bath yn y wlad. Mae wedi dod yn ddigwyddiad blynyddol ac maen nhw'n gweithio ar y cyd â ni yma yn y Ganolfan a MENCAP Cymru. Mae cwmnïau preswyl a sefydliadau lleol eraill yn cyfrannu at yr ŵyl hefyd.

Ewch i wefan y cwmni - www.Hijinx.org.uk  - i ddarllen mwy am y teithiau diweddaraf, adolygiadau o gynyrchiadau a manylion cysylltu.