Skip to Navigation | Skip to Content |

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Delwedd gyfoes i Gymru

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) yn gwmni sydd wedi cipio gwobrau lu ac yn cyflwyno gweithiau gan rai o goreograffwyr rhyngwladol uchaf eu bri, ochr yn ochr â gweithiau gan unigolion ifanc dawnus Cymru.

Mae CDCCymru wedi ei ymrwymo i weithio gyda phobl ifanc, bydd nifer ohonynt yn profi dawns gyfoes am y tro cyntaf. Er mwyn meithrin gwerthfawrogiad o ddawns, rydyn ni’n anog y bobl ifanc yma i wylio, cymryd rhan a thrafod dawns.

Cyflwyna CDCCymru gyfleoedd i’r cyhoedd brofi dawns gyfoes mewn amrywiol ffyrdd. Trwy gymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau estyn allan yn ystod teithiau, er enghraifft, gweithdai neu berfformiadau rhyngweithiol, gall aelodau o’r gynulleidfa ddarganfod celfyddyd dawns mewn amgylchedd agored a hamddenol.

Mae cartref Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, y Tŷ Dawns, ymhlith y canolfannau cynhyrchu dawns gorau, ac yn cynnwys gofod perfformio agos atoch a chyfforddus. Mae’n darparu lle ar gyfer perfformiadau gan y Cwmni, i arddangos doniau dawnswyr sy’n dod i amlygrwydd a bod yn ganolfan greadigol ar gyfer dawns yn ogystal.

Mae gan y cwmni fynediad arbennig ar Stryd Pier Head, gyferbyn â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ewch i ndcwales.co.uk

@ndcwales

@NDCWalesTyDawns

Tŷ Dawns - CDCCymru

Ymarferion Agored gyda Fernando Melo

Mer 25 Gor - Mer 08 Aws 18
6pm | AM DDIM
.
Tŷ Dawns - CDCCymru

Roots

Llun 05 Tach - Maw 06 Tach 18
Llun 7:30pm & Maw 1:00pm & 7:30pm | £14 (£15.50*)
.
Tŷ Dawns - CDCCymru

Flying Atoms

Gwe 09 Tach - Sad 10 Tach 18
Gwe 6:00pm & Sad 11:00am & 1:30pm | £8
.