Skip to Navigation | Skip to Content |

Touch Trust

Y Gallu i Symud i Sicrhau Iechyd a Hapusrwydd

Cerddoriaeth, Dawns, Symud a Chyffwrdd i bobl sy’n dioddef gan awtistiaeth ac anableddau dwys a lluosog.

Mae Touch Trust yn cynnig rhaglenni creadigol symud a dawns trwy gyfrwng cyffwrdd i unigolion ag awtistiaeth, anableddau dwys a lluosog ac ymddygiad heriol.

Mae sesiynau Touch Trust wedi’u rhaglenni ar gyfer unigolion neu grwpiau, sydd mewn cartrefi yn y Gymuned, Canolfannau Dydd neu ym myd Addysg. Mae’r sesiynau yn cynnwys:

Ymlacio drwy gyffwrdd, tylino, symud creadigol; cerddoriaeth, sain a dawns.
Pwyslais ar fwynhau a hwyl i’r gwesteion a’u gofalwyr mewn amgylchedd positif a chynhaliol.

Sesiynau personol wedi’u teilwra'n arbennig i bobl o bob oed.
Mae gan Touch Trust ystafell wedi’i hadeiladu’n arbennig gyda symbyliadau golau, sain a theimlad i’r synhwyrau yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru drwy gefnogaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ymddiriedolaeth Canolfan Mileniwm Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Yn ogystal â sesiynau dyddiol, mae Touch Trust yn llwyfannu perfformiadau Diwrnodau Dawns a gweithdai ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau, ar y cyd â sefydliadau celf a dawns cymunedol y ng Nghymru ac artistiaid annibynnol.

I ddysgu mwy am yr elusen arloesol yma, ewch i wefan Touch Trust: touch-trust.org