Skip to Navigation | Skip to Content |

Cylch y Cadeirydd

chairmanscircle-guangdong

Ffurfiwyd Cylch y Cadeirydd yn 2008 gan Lywydd Gydol Oes y Ganolfan, Arglwydd Rowe-Beddoe, er mwyn creu grŵp o unigolion o'r un meddylfryd sy'n rhannu gweledigaeth a chariad tebyg am Gymru a'r celfyddydau. Fel cynllun prif roddwyr, mae pob aelod yn rhoi o leiaf £5,000 y flwyddyn i helpu'r Ganolfan i gyflawni ei hamcanion artistig.

Er bod Cylch y Cadeirydd wedi'i chreu'n sylfaenol i annog rhoddion dyngarol, mae pob un o'i haelodau yn gwneud cyfraniad o bwys gyda phob rhodd a dderbyniwyd yn pellhau cenhadaeth y Ganolfan i ddod â'r gorau o'r byd i Gymru ac i gyflwyno'r gorau o Gymru i'r byd. Yn hinsawdd ansicr heddiw, a gyda dim ond £1 ym mhob £5 a dderbyniwyd yn dod o bwrs y wlad, mae cefnogaeth gan unigolion sy'n rhannu ein cariad yn rhan gynyddol bwysig o fodel ariannu'r Ganolfan.

Os hoffech chi ystyried dod yn aelod o Gylch y Cadeirydd a hoffech dderbyn ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm Datblygu; datblygu@wmc.org.uk

Diolch yn fawr.

Rhif Elusen Gofrestredig 1060458