Skip to Navigation | Skip to Content |

Cefnogaeth Gorfforaethol

Gwireddu Uchelgais

Gyda rhaglen o’r radd flaenaf, cyfleusterau sydd wedi ennill gwobrau, a mynediad ecsgliwsif i becynnau profiad VIP, gallwn ni greu aelodaeth i gwrdd ag amcanion eich busnes. 
 

Lletygarwch Ecsgliwsif

Canolfan Mileniwm Cymru yw un o leoliadau cynadledda a digwyddiadau mwyaf blaenllaw'r DU a gall eich helpu i gynnal y digwyddiad perffaith mewn amgylchedd ysbrydoledig a bythgofiadwy. Fel cefnogwr, cewch hawl unigryw i archebu lle a chael lletygarwch ar adeg y perfformiad, yn ogystal â chael y cyfle cyntaf i brynu’r seddi gorau ar gyfer pob perfformiad, defnyddio bar preifat yn Lolfa’r Mileniwm a mynediad gefn llwyfan i chi a’ch gwestai.

Swperau a Dathliadau CorfforaetholDerbyniadauAmgylchedd unigryw a bythgofiadwyCyfleusterau o safon fyd eangCynadleddau ac Ystafelloedd Cyfarfod

 
Cysylltu â Staff, Cynigion a Gostyngiadau

Mae bod yn aelod yn eich galluogi i roi cyfleoedd a phrofiadau unigryw i’ch staff i ymwneud â’r celfyddydau. Mae’r buddion yn cynnwys cynigion ar docynnau a chystadlaethau ar ystod eang o’n cynyrchiadau, mynediad gefn llwyfan ecsgliwsif a gostyngiadau ym mariau, bwytai a siopau’r Ganolfan. 

Cliciwch fan hyn i weld y cynigion diweddaraf.

 

Marchnata wedi’i dargedu

Drwy weithio ar y cyd â’r Ganolfan, cewch eich ystyried yn bartner yn un o leoliadau celfyddydol mwyaf cyffrous y byd, gan sicrhau bod marchnad fawr a dylanwadol yn dod yn ymwybodol ohonoch chi. O ymwybyddiaeth brand parhaus i hyrwyddiadau arbennig, gallwn ni deilwra eich nawdd i ddiwallu eich anghenion marchnata gan ddefnyddio gwybodaeth gynhwysfawr am ddemograffeg i gynnwys cynulleidfaoedd targed drwy bob elfen o gyfryngau'r Ganolfan.

 

Cysylltu â’r Gymuned

Rydyn ni’n anelu at ddarparu gofod a chyfleoedd i bobl o bob oedran a chefndir i fod yn rhan o’r celfyddydau. Mae ein rhaglen gelfyddydol a chreadigol yn amrywio o weithgareddau addysg lleol i brosiectau creadigol ledled Cymru. Drwy weithio ar y cyd â’r Ganolfan, byddwch chi’n dangos eich ymrwymiad i gymunedau Cymru yn ogystal â phrosiectau creadigol ac addysgol wrth roi eich busnes wrth wraidd y prosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth. 

DahlOnly Kids Aloud yn perfformio yn Cape TownDivaliGwanwyn yn y GanolfanDivali 

Os ydych chi’n dymuno derbyn rhagor o wybodaeth am ein cynllun Aelodaeth Gorfforaethol, cysylltwch â ni drwy anfon neges e-bost at datblygu@wmc.org.uk neu ffoniwch 029 2063 6416