Skip to Navigation | Skip to Content |

Cefnogi Ymhellach gyda Chymorth Rhodd

giftaid

Heddiw, gallwch chi ein helpu i godi arian gwerthfawr i Ganolfan Mileniwm Cymru. A hynny heb gostio ceiniog i chi.

Y cyfan sydd angen i chi wneud yw dweud “Ie” i Gymorth Rhodd, a byddwn ni’n cael hawlio 25c ychwanegol gan CThEM ar bob £1 rydych chi’n ei chyfrannu. 

Mae hi wir mor syml â hynny!

Gallwn ni hawlio 25c o bob £1 gan Gyllid a Thollau EM ar gyfraniadau rydych chi wedi cyfrannu'n hael i ni dros y 4 mlynedd diwethaf ac ar unrhyw gyfraniad yr ydych chi'n ei wneud yn y dyfodol. Felly mae rhodd o £10 yn troi’n £12.50.

Mae incwm trwy Gymorth Rhodd eisoes wedi ein cynorthwyo ni i gynnig cysylltiad a phrofiad i gymaint o bobl o Gymru a thu hwnt gyda chanolfan fyd-enwog i’r celfyddydau creadigol. Ond gallwn ni gyrraedd mwy o bobl a chyflawni hyd yn oed mwy os ydych chi’n dweud “Ie” i Gymorth Rhodd heddiw. Mae cyfyngiad ar yr amser y gallwn ni hawlio Cymorth Rhodd ar eich cyfraniadau ac mae unrhyw oedi yn golygu efallai y byddwn ni’n colli arian hanfodol ar gyfer ein dyfodol.

Cofiwch: Nid oes angen i chi dalu ceiniog yn ychwanegol i ryddhau’r arian ychwanegol yma!

Cwestiynau Cyffredin

C. Beth yw Cymorth Rhodd?
A. Cymorth Rhodd yw gostyngiad yn y dreth ar arian a gyfrannir at elusennau y DU.

C. Beth yw gwerth Cymorth Rhodd?
A. Am bob £1 rydych chi’n ei rhoi i Ganolfan Mileniwm Cymru, gallwn ni hawlio 25c o’r dreth rydych chi wedi ei thalu i Gyllid a Thollau EM.

C. Rydw i'n ansicr os ydw i'n gymwys ar gyfer Cymorth Rhodd. Sut gallaf gael gwybod?
A. Rydych chi’n gymwys ar gyfer Cymorth Rhodd os ydych chi'n...

  • Talu treth ar eich pensiwn.
  • Talu dreth incwm.
  • Talu treth ar enillion cyfalaf

Mae'n rhaid i chi dalu swm o Dreth Incwm a/neu Dreth ar Enillion Cyfalaf sydd o leiaf yn gyfartal â'r dreth y bydd Canolfan Mileniwm Cymru, a phob elusen neu glwb chwaraeon amatur cymunedol arall rydych chi'n dewis i gyfrannu iddyn nhw, yn eu hadennill ar eich cyfraniadau yn y flwyddyn dreth briodol. Os ydych chi'n talu llai o Dreth Incwm a/neu Dreth ar Enillion Cyfalaf na'r swm Cymorth Rhodd a hawlir ar eich holl roddion yn y flwyddyn dreth, eich cyfrifoldeb chi yw talu'r gwhaniaeth.

C. A oes mantais i fi mewn unrhyw ffordd?
A. Oes - os ydych chi'n talu Treth Incwm ar y gyfradd uwch neu ychwanegol, gallwch gael gostyngiad ychwanegol yn y dreth drwy gynnwys eich holl roddion Cymorth Rhodd ar eich ffurflen dreth Hunanasesu (neu drwy ofyn i Gyllid a Thollau EM i addasu eich cod treth).

   

Cliciwch yma i gyfrannu a chynnwys Cymorth Rhodd.

Diolch am eich cefnogaeth garedig.