Skip to Navigation | Skip to Content |

Cefnogi

Cefnogi’r Ganolfan

Mae Cefnogi Canolfan Mileniwm Cymru yn rhoi cyfle i chi weithio gydag un o’r sefydliadau fwyaf deinamig, creadigol ac uchelgeisiol Cymru. Gallwch dderbyn ystod eang o fuddion, sy’n cynnwys ymgyrchoedd Cysylltiadau Cyhoeddus proffil uchel, gweithdai staff, yn ogystal â chyfleoedd i gyflawni eich amcanion Cyfrifoldebau Cymdeithasol Corfforaethol a datblygu cysylltiadau â chwsmeriaid.

Mae cyfleoedd cefnogi yn amrywio o weithio ar y cyd ar un o’n prosiectau cymunedol neu wyliau, i hawliau enwi mannau yn yr adeilad; felly os ydych chi am gefnogi’r Ganolfan am un noson neu ar sail tymor hir, byddwn ni’n gweithio gyda chi i greu pecyn sydd wir yn bodloni eich amcanion.

Penderyn Awen Bar Edwards CoachesYstafell SonyGweithio ar y cyd gyda phrosiect cymunedolTargeted Marketing Opportunities


Cysylltwch â’r tîm ar datblygu@wmc.org.uk neu ffoniwch 029 2063 6416 i drafod cyfleoedd cefnogi yn y Ganolfan.