Skip to Navigation | Skip to Content |

Cefnogi Drwy Roddion

Mae pob un ohonom ni’n cael trafferth dod o hyd i anrheg arbennig fyddai’n codi calon rhywun annwyl i ni ar ddiwrnod arbennig. Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, rydyn ni’n cynnig llawer o roddion arbennig sy'n ddelfrydol ar gyfer unrhyw achlysur, ac yn rhoi'r cyfle i chi gefnogi'r Ganolfan ar yr un pryd.

Fel elusen, mae eich cefnogaeth yn amhrisiadwy i'r Ganolfan ac mae'n ein galluogi i barhau i gynnig profiadau artistig unigryw a bythgofiadwy i bobl o bob oedran a chefndir.  

gift-membership-cy 

Aelodaeth Addewid yw'r anrheg berffaith i unrhyw un sy'n caru'r celfyddydau, ac mae'n rhoi cyfle i gael mwy fyth allan o Ganolfan Mileniwm Cymru. Rhowch lond blwyddyn o brofiadau gwych a buddiannau unigryw yn anrheg.

Rhowch Addewid fel Anrheg Heddiw

 

adoptaslate-cy

Wrth Fabwysiadu Llechen, rydych chi'n mabwysiadu darn bach o Gymru. Mae'r anrheg yma’n ffordd berffaith i ddathlu digwyddiad arbennig, cofio anwylyd neu roi rhodd rithiwr ryfeddol o Gymru.

Mabwysiadu Llechen Nawr | Gweld llechi wedi'u mabwysiadu

 

takeyourseat-cy

Cymerwch Eich Sedd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a daw eich rhodd bersonol yn rhan annatod o'n hadeilad enwog.

Cymerwch Eich Sedd Nawr | Gweld seddi wedi'u mabwysiadu