Skip to Navigation | Skip to Content |

adoptaslate-cy

Pan fyddwch chi'n Mabwysiadu Llechen yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, byddwch chi'n gadael eich marc ar ddarn o ddiwylliant a threftadaeth gyfoethog Cymru. Wedi'i dorri o'r tirlun ym Mlaenau Ffestiniog a Machynlleth, mae'r llechi oddi cartref sy'n rhoi wyneb i'n hadeilad yn cynnig cipolwg i mewn i hanes diwylliannol Cymru.
 
Mae Mabwysiadu Llechen yn ffordd ddelfrydol i ddathlu achlysur arbennig, i gofio rhywun annwyl neu i roi swfenîr rhithwir anghyffredin o Gymru*. 

I Fabwysiadu Llechen, rydyn ni'n argymell rhodd o £75**. Bydd pob mabwysiadwr yn cael tystysgrif a chyfle i enwi'r llechen a rhoi neges bersonol arni. Cliciwch yma i weld llechi wedi'u mabwysiadu.

 

Mabwysiadu Llechen

Ysgrifennu Cyflwyniad ('dedication')

*Er mwyn eu cadw mewn cyflwr da, ni fydd ysgrifen ar lechi'r adeilad.

**Cofiwch wneud i'ch rhodd fynd 25% ymhellach trwy ddweud "Ie" i Gymorth Rhodd yn eich basged. 
 
Gallwch chi Fabwysiadu Llechen nawr neu ffonio ein Tîm Datblygu ar 029 2063 6405 am ragor o wybodaeth.
 
Cliciwch yma i ddysgu mwy ynghylch pam fod eich rhoddion chi mor bwysig i'r Ganolfan.