Skip to Navigation | Skip to Content |

takeyourseat-cy

Mae'r enwau ar ein seddi yr un mor bwysig â'r rhai ar ein llwyfan. Byddwch chi mewn cwmni da wrth Gymryd Eich Sedd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Ymunwch â nifer o sêr Cymru, gan gynnwys Max Boyce, Ioan Gruffudd a Michael Ball, a bydd eich neges chi yn rhan o galon ein hadeilad mawreddog.
 
Mae'r negeseuon a wneir trwy Gymryd Eich Sedd yn ffordd bersonol i ddathlu achlysur arbennig neu i gofio rhywun annwyl.

I Gymryd eich Sedd, rydyn ni'n argymell rhodd o £500. Gallwch dalu'r cyfraniad yma drwy Ddebyd Uniongyrchol mewn taliadau o £50 unwaith y mis. 

Bydd plac gyda'ch dewis o neges arno (45 llythyren ar y mwyaf) yn cael ei osod ar gefn sedd yn Theatr Donald Gordon. 
 
Cliciwch yma i weld seddi wedi'u mabwysiadu.
Lawrlwythwch ffurflen Debyd Uniongyrchol fan hyn

Cymerwch Eich Sedd Nawr... 

 

Ysgrifennu Cyflwyniad ('dedication')

*Cofiwch wneud i'ch rhodd fynd 25% ymhellach trwy ddweud "Ie" i Gymorth Rhodd yn eich basged. 
 
Rydyn ni'n barod iawn i drefnu ymweliad preifat i chi, gyda'ch teulu a ffrindiau i ddewis eich sedd. Cysylltwch â'r Tîm Datblygu ar 029 2063 6405 i drafod Cymerwch Eich Sedd neu i drefnu'ch ymweliad. 
 
Cliciwch yma i ddysgu mwy ynghylch pam fod eich rhoddion chi mor bwysig i'r Ganolfan.  
 
Nodir: nid yw'r pecyn yma yn rhoi unrhyw hawl archebu dros yr union sedd honno, na hawl o ran blaenoriaeth archebu.