Skip to Navigation | Skip to Content |

Cefnogi Trwy Aelodaeth

Mae ymaelodi ag Addewid – cynllun aelodaeth y Ganolfan – yn ffordd arbennig i gefnogi’r Ganolfan a chael hyd yn oed mwy o’ch ymweliadau â Chanolfan Mileniwm Cymru.

join-promise-cy

Ymaelodwch ag Addewid o £35 y flwyddyn a gallwch chi fwynhau’r buddion bob tro y byddwch chi’n archebu tocyn neu’n ymweld â’r Ganolfan.

 

join-promise-gold-cy

O £300 y flwyddyn, mae Addewid Aur yn cynnig nifer o fuddion arbennig ychwanegol, yn cynnwys defnydd ein bar ecsgliwsif i gefnogwyr.

 

join-promise-platinum-cy

O £1,000 y flwyddyn, mae Addewid Platinwm yn cynnig holl fuddion Addewid Aur a llawer mwy, yn cynnwys gwasanaeth archebu personol trwy’n tîm Datblygu.

 

Cydnabyddir rhoddion mwy trwy aelodaeth o Gylch y Cadeirydd.

 

Os hoffech chi drafod aelodaeth yn y Ganolfan, cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464.