Skip to Navigation | Skip to Content |

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

trustsandfoundationsMae Ymddiriedolaethau a Sefydliadau yn rhoi cefnogaeth ariannol hanfodol i Ganolfan Mileniwm Cymru. Mae ariannu gan ymddiriedolaethau wedi galluogi’r Ganolfan i gynnig rhaglen Dysgu a Chyfranogi arbennig sy’n cynnwys Dawns a Dishgled, sef ein dawnsfeydd amser te yn y Ganolfan, prosiectau addysg a rhaglen estyn allan i ysgolion a chymunedau ledled Cymru a thu hwnt.

Er bod ein hadnoddau’n gyfyngedig, does dim terfyn i’n huchelgais artistig. Mae cefnogaeth hael Ymddiriedolaethau a Sefydliadau yn galluogi’r Ganolfan i gyflawni’r uchelgeisiau yma a rhoi llwyfan i raglen anhygoel o berfformiadau yn Theatr Donald Gordon a Stiwdio Weston, yn ogystal â’r rhaglen fwyaf o berfformiadau rhad ac am ddim ym Mhrydain ar ein Llwyfan Glanfa.

Hoffai Canolfan Mileniwm Cymru diolch i’r holl ymddiriedolaethau a sefydliadau sydd wedi’n cefnogi hyd yn hyn a helpu i ni gyrraedd ein huchelgeisiau artistig.

Am ragor o wybodaeth ar gefnogaeth Ymddiriedolaethau, cysylltwch â’r Tîm Datblygu ar 029 2063 4639 neu datblygu@wmc.org.uk os gwelwch yn dda.

Rhif Elusen Gofrestredig 1060458