Skip to Navigation | Skip to Content |

Gwneud Cyfraniad


Un o egwyddorion sylfaenol Canolfan Mileniwm Cymru oedd bod yn rhywle lle gallai pobl o bob oed a chefndir ei fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau, ac elwa o'r cyfle i weld eu bywydau'n newid er gwell. Gallwch chi ein helpu i greu profiadau artistig unigryw a bythgofiadwy ar gyfer hyd yn oed mwy o bobl ledled Cymru drwy gyfrannu heddiw.  

Diolch am eich cefnogaeth.

 

Cofiwch wneud i'r rhodd yma fynd 25% ymhellach
drwy ddweud "Ie" i Gymorth Rhodd yn eich basged.