Skip to Navigation | Skip to Content |

Eich Ymweliad

O baned a chacen i barcio ceir, dyma bopeth sydd angen ei wybod am ddod i ymweld â ni.
 

yourvisit-access    yourvisit-ffresh
 
yourvisit-retail       

Mae’n hawdd cael mynediad i'r Ganolfan gyda mynediad gwastad a lifftiau i bob llawr. Rydyn ni’n croesawu teuluoedd hefyd, ac mae gennym gyfleusterau newid babanod. Os oes gennych chi ofynion penodol neu os hoffech chi gynllunio’ch ymweliad o flaen llaw, ffoniwch ni ar 029 2063 6464.

Cewch fwynhau bwyd a diod yn ffresh, bwyty’r Ganolfan: cynnyrch lleol, cinio a swper am bris gosod, bwydlen à la carte, bar hamddenol. 

Mae’r Ganolfan hefyd yn gartref i Bar One, caffi CremaCaffi a bariau’r theatr sy’n edrych allan trwy’r geiriau ar flaen yr adeilad - lle delfrydol i fwynhau diodydd cyn y sioe ac yn ystod yr egwyl.