Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Eich Ymweliad

Y Ganolfan yw prif atyniad ymwelwr i Gymru, felly mae profiad gwych yn aros amdanoch chi.
   

Dewch draw'n gynnar i wneud yn fawr o'ch ymweliad...
 

yourvisit-access    yourvisit-ffresh
 
yourvisit-retail    yourvisit-free   

Mae’n hawdd cael mynediad i'r Ganolfan gyda mynediad gwastad a lifftiau i bob llawr. Rydyn ni’n croesawu teuluoedd hefyd, ac mae gennym gyfleusterau newid babanod. Os oes gennych chi ofynion penodol neu os hoffech chi gynllunio’ch ymweliad o flaen llaw, ffoniwch ni ar 029 2063 6464.

Cewch fwynhau bwyd a diod yn ffresh, bwyty’r Ganolfan: cynnyrch lleol, cinio a swper am bris gosod, bwydlen à la carte, bar hamddenol. 

Mae’r Ganolfan hefyd yn gartref i Bar One, caffi Crema, parlwr hufen iâ Hufen a bariau’r theatr sy’n edrych allan trwy’r geiriau ar flaen yr adeilad - lle delfrydol i fwynhau diodydd cyn y sioe ac yn ystod yr egwyl. 

Rydyn ni’n cynnal perfformiadau AM DDIM ar lwyfan Glanfa. Ewch i'r Digwyddiadur i weld manylion llawn yr holl ddigwyddiadau sydd i ddod, ac i ddarllen am sgyrsiau a gweithgareddau eraill am ddim. 

yourvisit-exhibition    yourvisit-events           

Dewch i weld arddangosfeydd (Cliciwch yma am fanylion ynghylch ein harddangosfeydd) a phorwch y siopiau anrhegion.

Mae’r Ganolfan yn lle eiconig, sydd â dyfarniad AIM. Mae hyn, ynghyd â’n gwasanaeth cwsmer a lletygarwch rhagorol yn creu lleoliad delfrydol i gynnal cynhadledd neu wledd.

 

 

 

Parcio yn y Bae

Teithio i’r Ganolfan mewn car? Defnyddiwch Faes Parcio Stryd Pierhead am gyfleustra a gwerth da am arian - £3.60 trwy’r dydd ar benwythnosau.

Cyrraedd Yma

Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich croesawu'n gynnes i'r Ganolfan.