Skip to Navigation | Skip to Content |

Maes Parcio i'r Anabl

access-parking

Mae 17 safle parcio dan do ar gael ar gyfer ymwelwyr anabl, i'w harchebu o flaen llaw. Mae'n bosib cyrraedd y maes parcio trwy'r fynedfa oddi ar East Bute Street ar ochr y Ganolfan. Cliciwch yma i lawrlwytho map o safleoedd parcio anabl y Ganolfan.

Mae tri slot amser ar gael:

  • 8am-12 ganol dydd
  • 12.30pm- 5pm
  • 5.30pm hyd at amser cau (fel arfer 11pm)

Cewch ddefnyddio'r safleoedd yma'n rhad ac am ddim pan nad oes perfformiadau theatr. Fodd bynnag, oherwydd galw mawr, bydd cost o £5 am bob safle pan fydd perfformiadau yn Theatr Donald Gordon, Stiwdio Weston a Neuadd Hoddinott y BBC.

Mae'n rhaid cysylltu â'r Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464 (Minicom 029 2063 4651) i archebu'r safleoedd.

Y cyntaf i'r felin yw'r drefn wrth archebu, ac mae'n ofynnol i'r cwsmer roi eu rhif bathodyn glas yn ogystal â rhif cofrestru'r car. Bydd rhaid arddangos y bathodyn glas wrth gyrraedd y maes parcio, os nad ydych chi'n dangos eich bathodyn glas, ni fyddwch chi'n cael hawl mynediad.

Nid yw'r maes parcio yma'n addas ar gyfer bysiau mini. Mae safleoedd parcio anabl ar gael ar ochr yr adeilad ar gyfer unrhyw fysiau.

Mae 12 safle parcio anabl ar gael ar hyd Plas Bute hefyd. Mae 6 safle newydd ar ochr y Ganolfan yn ogystal â'r 6 safle gyferbyn a oedd yno eisoes (ochr arall y ffordd) wrth Ganolfan Red Dragon. Mae'r rhain wedi cael eu nodi ar y map er gwybodaeth i chi. Mae 92 safle parcio anabl eraill ar gael, 6 ar bob lefel, ym Maes Parcio Aml-lawr Stryd Pierhead. Mae'n costio £4 i ymwelwyr sy'n cyrraedd ar ôl 6pm yn ystod yr wythnos a thrwy'r dydd ar benwythnosau.