Skip to Navigation | Skip to Content |

Ein Milltir Sgwâr

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn dathlu Cymru fel cymuned o ddiwylliannau amrywiol. Rydyn ni wedi'n lleoli yn Butetown, sy'n un o gymunedau amlddiwylliannol hynaf y DU.

aerial-view


Hanes cryno ein lleoliad

Heddiw, mae Bae Caerdydd yn llawn bwrlwm sy'n denu pobl i weld ei leoliad hyfryd ar lan y dŵr, ei bensaernïaeth drawiadol - hen a newydd, a'r nifer o fariau a bwytai bywiog. Tua chanrif yn ôl roedd Bae Caerdydd, neu Tiger Bay fel y cyfeiriwyd ato, yn llawn bwrlwm diwydiannol yn ystod oes aur Cymru, wrth i lo gael ei allforio o'r Dociau i bedwar ban byd. Heidiodd miloedd o bobl o bob rhan o'r byd i ddinas lewyrchus Caerdydd i weithio a bwrw gwreiddiau, gan gyflwyno diwylliant amrywiol. Rydyn ni'n falch o'n treftadaeth ddiwydiannol a adlewyrchir drwy ddyluniad Canolfan Mileniwm Cymru a'r deunyddiau a ddefnyddiwyd i'w hadeiladu, ac rydyn ni'n aml yn cael ein disgrifio fel eicon i hyrwyddo ac ymgorffori Cymru'r 21ain Ganrif.