Skip to Navigation | Skip to Content |

Masnach Deithio

 

Canolfan Mileniwm Cymru yw prif atyniad Cymru ac un o brif atyniadau y DU y tu allan i Lundain, sy'n croesawu mwy nag un miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

Rydyn ni'n ganolfan gelfyddydol o safon fyd-eang, gyda llawer i'w gynnig i'r Fasnach Deithio Adloniant a Busnes. Rydyn ni'n hapus i ddarparu gwasanaethau ar gyfer gweithredwyr teithio, asiantau teithio, gweithredwyr bysiau, trefnwyr cynadleddau proffesiynol a chwmnïau trefnu digwyddiadau ledled y DU.

Gallwn drefnu popeth ar gyfer eich ymweliad, gan gynnwys tocynnau grŵp i sioeau a phecynnau profiad unigryw ar gyfraddau arbennig Masnach Deithio.

 

Cysylltwch â Catherine Bryant am brisiau arbennig Masnach Deithio:

Ffôn:  +44 (0) 29 2063 4719
Fax: +44 (0) 29 2063 6401
Ebost: traveltrade@wmc.org.uk
Post: Masnach Deithio, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL


 Teithiau

 

techietour2

Taith y Technegwyr

Mae'r daith 'Techie' yn gyfle hynod o brin i weld a phrofi'r ochr dechnegol o'r theatr, sy'n cael ei chadw fel arfer ar gyfer y criw technegol yn y Ganolfan.

Hyd: tua 2 awr

penderyn

Sgwrs a Sesiwn Flasu Penderyn

Ymunwch â ni yn y Ganolfan, ble bydd staff o'r ddistyllfa yn eich tywys drwy hanes creu wisgi yng Nghymru.

Hyd: tua 1 awr a hanner

choir

Gwersi Côr

Mae'r cyfle arbennig yma'n gofyn i'ch grwpiau gydganu a pherfformio mewn harmoni, her arbennig fydd yn anodd ei anghofio.

Hyd: tua 1 awr a 30 munud

boat

Taith Cardiff Boat

Mae bws dŵr Cardiff Boat yn cynnig gwasanaeth rhwng y Bae a chanol dinas Caerdydd.

Mae gan Fae Caerdydd ystod eang o brofiadau arbennig ar lan yr afon, felly neidiwch ar y cwch ar gyfer taith fythgofiadwy wrth i chi fwynhau'r naws unigryw a'r golygfeydd prydferth.

Hyd: 30 munud

architour1

Taith Bensaernïol

Dylid bachu ar y cyfle arbennig yma i gael taith o'r Ganolfan gan y prif bensaer, Jonathan Adams. Bydd Jonathan yn esbonio sut gafodd ei ysbrydoli, y problemau roedd yn rhaid iddyn nhw oresgyn a sut mae'n teimlo fod wedi creu un o'r adeiladau mwyaf adnabyddus yn y byd.

Hyd: tua 1 awr a hanner

 
 

Rydyn ni hefyd yn cynnig...

 

 
Bwyty a Bar ffresh

 
Teithiau tu ôl i’r llen

 
Perfformiadau am ddim

 
Sioeau

 
Cynadleddau a digwyddiadau

ffresh tour yourvisit-free show events

 
 

Gwnewch ragor wrth ymweld â'r Ganolfan

  
Os oes gennych chi amser, beth am ymweld ag ambell i atyniad lleol?

 

 
Teithiau Stadiwm y Principality

 
Castell Caerdydd

 
Amgueddfa Genedlaethol Cymru

 
Amgueddfa Werinol Cymru Sain Ffagan

 
The Royal Mint Experience

stadium cardiffcastle museum stfagans Anka and Isabella


Am ragor o wybodaeth ar Gymru ewch i:
 

visit-cardiff

 southernwalestourism

Visit-Wales