Skip to Navigation | Skip to Content |

Archebion Grŵp

 
Croeso

Gall fod yn llawer mwy o hwyl i ddod i weld sioe neu fwynhau pryd o fwyd allan pan fyddwch chi gyda phobl sydd o'r un anian â chi. P'un a ydych chi'n trefnu noson allan gyda theulu a ffrindiau, yn cynllunio digwyddiad cymdeithasol eich gwaith, yn dod â dosbarth o'r ysgol neu'n trefnu taith bws i gymdeithas, rydyn ni'n gwybod y gall fod yn anodd dod â'r cyfan at ei gilydd.

Rydyn ni yma i'w gwneud hi mor hawdd â phosibl i chi ddod â pharti o 10 neu fwy o bobl i'r Ganolfan. Bydd ein tîm profiadol a chyfeillgar yn gofalu am eich archeb ac yn rhoi unrhyw gyngor a allai fod ei angen arnoch i sicrhau bod eich taith atom yn un arbennig. Gallwch gysylltu â nhw o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10am a 6pm dros y ffôn ar 029 2063 6464 Opsiwn 4 neu drwy e-bost: gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk

 

Dod yn un o'n Harchebwyr Grŵp Rheolaidd

Dyma rai o'r cynigion arbennig y gallwch chi fanteisio arnyn nhw os byddwch chi’n dod yn Archebydd Grŵp:

  • Gwybodaeth am archebu tocynnau â blaenoriaeth yn cael ei hanfon atoch lle y bo'n bosibl
  • Gostyngiadau ar sioeau penodol. Gweld y cynigion diweddaraf 
  • Telerau talu hyblyg (yn amodol ar delerau ac amodau)
  • Taflenni, posteri a DVDs am ddim i'ch helpu i hyrwyddo'r sioe i'ch grŵp (os ydyn nhw ar gael)
  • Teithiau, arlwyaeth, rhaglenni, melysion a hufen iâ yn ystod yr egwyl, y gellir eu trefnu o flaen llaw
  • Dewisiadau bwyta arbennig cyn y sioe ym Mwyty ffresh

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn un o'n Archebwyr Grŵp?
 

Cysylltwch â ni