Skip to Navigation | Skip to Content |

Adnoddau i Drefnwyr Grwpiau

 

  
Wales Millennium Centre floor-plan & Seating MapCynllun Llawr a Map Seddi Canolfan Mileniwm Cymru

Er mwyn eich helpu chi a'ch parti i ddod yn gyfarwydd â'r Ganolfan, gallwch argraffu'r diagram isod a'i ddefnyddio pan fyddwch chi'n cyrraedd yr adeilad.

  

Posters, leaflets and DVDsPosteri, Taflenni a DVDs 

Os hoffech chi gael posteri, taflenni neu DVD i'ch helpu i ddwyn perswâd ar fwy o bobl i ddod gyda chi, rhowch wybod i ni. Ffoniwch ein Tîm Grwpiau ar 029 2063 6464 opsiwn 4, a rhowch wybod iddyn nhw pa sioe yr hoffech gael rhagor o wybodaeth amdani, a byddwn ni'n anfon y deunydd atoch. Lle y bo'n bosibl, ein nod yw rhoi hyd at 2 boster, 1 DVD a 10 taflen ar gyfer pob cynhyrchiad.

 

BrochuresLlyfrynnau

Lawrlwytho rhifyn diweddaraf ein Cylchlythyr i Grwpiau a Rhaglen y Tymor
 

 

Advance OrderingArchebu o flaen llaw

Fel Archebydd Grŵp gallwch archebu amrywiaeth o bethau o flaen llaw ar-lein, yn cynnwys rhaglenni, losin a hufen iâ ar gyfer yr egwyl, teithiau ac arlwyaeth. Cwblhewch y ffurflen archebu o flaen llaw isod. Gallwch ei hargraffu a'i hanfon drwy'r post neu ei hanfon dros e-bost i'r adran Gwerthiant Grwpiau: gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk

Ffurflen Archebu Losin o Flaen Llaw

 

Cardiff Visitors GuideCanllaw i Ymwelwyr Caerdydd

Os ydych chi'n bwriadu aros yn yr ardal am sbel, darllenwch ein Canllaw ar Gaerdydd i weld beth arall y gallwch chi ei wneud yn agos at y Ganolfan.

  

Tell us what you thinkRhowch eich barn i ni

Rydyn ni bob amser yn falch o glywed gan ein cwsmeriaid a chael gwybod eu barn am y profiadau rydyn ni'n eu cynnig iddyn nhw - y da a'r drwg. Dywedwch wrthym ni am eich ymweliad diweddaraf â'r Ganolfan a'r hyn yr oeddech yn ei hoffi - a'r hyn nad oeddech yn ei hoffi.  gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk