Skip to Navigation | Skip to Content |

Ymholiadau Grŵp

Cysylltwch â'r tîm Grwpiau os oes gennych chi gwestiwn:
 

E-bost: gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk

Tel: +44 (0) 29 2063 6464 (Opsiwn 4)

Cyfeiriad: Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

 

Oriau Agor: Llun - Gwener 10-6pm (Ar gau ar Wyliau Banc)

Byddwn ni’n ateb pob cais ac ymholiad a dderbynnir drwy e-bost cyn gynted ag sy’n bosibl. Os yw eich ymholiad yn un brys, cysylltwch â'r tîm Grwpiau ar 029 2063 6464.


 sophie

Sophie

 jonathan

Jonathan

 megan

Megan

 shon

Shon

 ellis

Ellis