Skip to Navigation | Skip to Content |

Diogelwch

security

Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, mae diogelwch ein hymwelwyr a staff yn flaenoriaeth i ni.

Mae systemau diogelwch amlswyddogaethol yn gweithredu 24 awr, saith niwrnod yr wythnos diolch i'n tîm diogelwch mewnol.

Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda'r gwasanaethau brys ac asiantaethau eraill i sicrhau fod gennym ni broses gref ac effeithiol mewn grym sy'n ymwneud â phob aelod o staff. Rydyn ni'n hyfforddi gyda'n gilydd ac yn cadw mewn cysylltiad ag amryw o leoliad ledled y ddinas bob dydd. Mae hyn yn ein galluogi i rannu cyngor, gweithdrefnau, hyfforddiant, codi ymwybyddiaeth a chynllunio ymysg y rhwydwaith yn y ddinas ar gyfer nifer o ddigwyddiadau sy'n digwydd yn y Bae ac mewn lleoliadau eraill. Rydyn ni bob amser yn ceisio rhoi gwybod i'n hymwelwyr am unrhyw newidiadau i'n rhaglenni drwy'r cyfryngau lleol neu ein tîm Swyddfa Docynnau.

Fel busnes, rydyn ni'n deall nad oes modd cael gwared ar bob bygythiad, ac er mwyn ein cefnogi, rydyn ni'n gofyn i bawb fod yn wyliadwrus a rhoi gwybod i aelodau o staff am unrhyw beth sy'n ymddangos yn amheus y tu mewn neu y tu allan i'r adeilad. Rydyn ni hefyd yn annog pob ymwelydd i barchu'r mannau cyfyngedig ac i ddilyn unrhyw orchymyn gan aelodau o'n staff.