Skip to Navigation | Skip to Content |

Cwmnïau Preswyl

Gydag wyth partner preswyl, mae Canolfan Mileniwm Cymru wir yn ffwrnais awen, gan fod yn ganolbwynt i ddyheadau diwylliannol ein cenedl. Rydyn ni'n ymrwymedig i gydweithio â phartneriaid preswyl. Roedd hon yn rhan hanfodol o'n gweledigaeth sefydlu, sef sicrhau budd cyhoeddus mwyaf posibl y naw sefydliad creadigol sydd bellach yn gweithio dan un to.


undod-parade 

Mae Undod, sef gŵyl gynhwysol flynyddol, yn un enghraifft o brosiect ar y cyd rhyngddyn nhw.

 

Touch-Trust-music-workshop

Gweithdy cerddoriaeth Touch Trust

 

BANG-circus-skills-workshop Ozzard-Hijinx-Theatre

Gweithdy sgiliau syrcas oedd yn rhan o ysgol haf Bang! lle mae partneriaid preswyl yn cydweithio i gynnal y rhaglen addysgol flynyddol yma (chwith) ac Ozzard Hijinx Theatre (dde)

 

Llenyddiaeth Cymru

Asiantaeth Genedlaethol er Hyrwyddo Llenyddiaeth Cymru


Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru


Hijinx Theatre

Theatr hygyrch, ddifyr a heriol o safon uchel


Touch Trust

Celfyddyd Symudiad er Iechyd a Bodlonrwydd


Tŷ Cerdd

Cerddoriaeth Cymru i'r byd


Urdd Gobaith Cymru

Prif Sefydliad Ieuenctid Cymru


Opera Cenedlaethol Cymru


Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

 

Ers dod yn gwmni preswyl yn y Ganolfan, mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, er enghraifft, wedi ehangu ei waith cydweithredol:


"Gallwn wneud llawer mwy o waith addysgol nawr. Gwnaethom fwy na thebyg gynnal tua wyth prosiect ychwanegol y llynedd.  Nid yw ein gwaith gydag hysgolion wedi'i gyfyngu i Gaerdydd a De Cymru mwyach.  Mae plant o Ogledd Cymru wedi gallu dod i aros yng ngwersyll yr Urdd ac yna gweithio gyda ni am ddeuddydd. Ac rydyn ni wedi cynnal gweithdai i gyfansoddwyr o Gymru mewn cydweithrediad â Thŷ Cerdd."  David Murray, Cyfarwyddwr, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

 

Manwerthwyr

Yn ogystal â'n Bwyty a Bar ein hunain, ffresh a'n caffi Hufen, rydyn ni'n gartref i fanwerthwyr eraill gan gynnwys bariau coffi, siop cofroddion a Chanolfan Croeso i gyd ar y llawr daear.

 

Bar One – Bar Coffi/Gwin Cyfoes

Yn gweini bwyd bistro gyda thrwydded i werthu diodydd alcoholaidd. Gellir hefyd drefnu i gynnal digwyddiadau preifat yn Bar One, ac mae'n ymestyn i lawr cyntaf y Ganolfan


Crema – Siop Goffi

Byrbrydau, diodydd a chacennau


Portmeirion - Siop Anrhegion

Yn gwerthu amrywiaeth eang o eitemau gan gynnwys siocledi o Gymru wedi'u cynhyrchu â llaw, llyfrau, cardiau ac wrth gwrs crochenwaith Portmerion


Canolfan Croeso

Yn rhoi digon o wybodaeth am Gaerdydd a'r cyffiniau