Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
Eich Ymweliad

Dewch draw yn gynnar i wneud yn fawr o'ch ymweliad yma i brif atyniad Cymru.

Corws Canolfan Mileniwm Cymru/</br>Only Kids Aloud

Rhowch gymorth i ni ehangu gorwelion pobl ifanc Cymru: Cefnogwch brosiectau bythgofiadwy fel Corws Canolfan Mileniwm Cymru/ Only Kids Aloud

Wicked

Wicked

12 Maw - 26 Ebr 14

Dewch i brofi'r sioe gerdd fythgofiadwy a hynod lwyddiannus Wicked wrth iddi ysgubo draw i'r Ganolfan fel rhan o'i thaith gyntaf erioed yn y DU ym mis Mawrth 2014

Y Ganolfan: ar lwyfan, ar-lein

Gwyliwch yn fyw neu i ddal fyny gyda pherfformiadau o lwyfan Glanfa y Ganolfan.

  1. Trwy'r Dydd
  2. Byrddau Dwdlan

   Cwrdd wrth y Ddraig Arian

  1. Trwy'r Dydd
  2. Helfa Wyau Pasg

   O amgylch y Ganolfan

  1. Trwy'r Dydd
  2. Taith Chwilota Dyfi i’r Teulu

   O amgylch y Ganolfan

  1. 13:15
  2. Stagecoach Theatre Arts

   Llwyfan Glanfa

  1. 18:15
  2. Foxglove Trio

   Llwyfan Glanfa

  1. 11:00
  2. Opera Cenedlaethol Cymru

   Llwyfan Glanfa

  1. Trwy'r Dydd
  2. Shooting Shakespeare: 150 Mlynedd o Ffotograffiaeth Llwyfan

   Llwyfan Glanfa 1 a 2

  1. 11:00
  2. Taith Dywys 1 Awr 2014

   Cyfarfod yn y man Cyfarfod Teithiau

  1. 14:30
  2. Wicked

   Theatr Donald Gordon

  1. 19:30
  2. Wicked

   Theatr Donald Gordon

  1. 20:00
  2. The Good Earth

   Stiwdio Weston

  1. Trwy'r Dydd
  2. Byrddau Dwdlan

   Cwrdd wrth y Ddraig Arian

  1. Trwy'r Dydd
  2. Helfa Wyau Pasg

   O amgylch y Ganolfan

  1. Trwy'r Dydd
  2. Taith Chwilota Dyfi i’r Teulu

   O amgylch y Ganolfan

  1. 10:00
  2. Mini Make & Do

   Angorfa

  1. 10:00
  2. Addurno Bisgedi Pasg

   Cyntedd Glanfa

  1. 11:00
  2. Dawns i'r teulu

   Llwyfan Glanfa

  1. 13:00
  2. Gweithdy Hip Hop

   Llwyfan Glanfa

  1. 20:00
  2. Ellie Makes Music ac Remembering August

   Bar ffresh

  1. 15:00
  2. Dance Shorts: Gwyn Emberton yn cyflwyno ‘Wistful Thinking’

   Llwyfan Glanfa

  1. 18:15
  2. Fred's House

   Llwyfan Glanfa

  1. Trwy'r Dydd
  2. Shooting Shakespeare: 150 Mlynedd o Ffotograffiaeth Llwyfan

   Llwyfan Glanfa 1 a 2

  1. 11:00
  2. Taith Dywys 1 Awr 2014

   Cyfarfod yn y man Cyfarfod Teithiau

  1. 14:30
  2. Taith Dywys 1 Awr 2014

   Cyfarfod yn y man Cyfarfod Teithiau

  1. 19:30
  2. Wicked

   Theatr Donald Gordon

Arddangosfeydd Am Ddim

Mae'r Ganolfan yn arddangos gwaith gan amrywiaeth eang o artistiaid profiadol a newydd, mewn amrywiaeth eang o gyfryngau.

Perfformiadau Am Ddim

Bron bob amser cinio a min nos cynnar gallwch fwynhau cerddoriaeth yn amrywio o jazz, traddodiadol, clasurol, byd, corau bandiau pres a llawer mwy gan gynnwys darlleniadau a llenyddiaeth perfformiadol - a’r cyfan am ddim.

Gweithdai a Gwersi

Rydyn ni'n llunio rhaglen o weithdai a gwersi i'n hymwelwyr gymryd rhan ynddyn nhw, fel un o'r nifer o ffyrdd i ddod yn nes at y gelfyddyd sydd i'w weld ar ein waliau neu ar ein llwyfannau.

Grupo Corpo

Grupo Corpo

14 Hyd - 15 Hyd 14

Mae Grupo Corpo yn cyfuno manylrwydd bale clasurol gyda chnawdolrwydd ac angerdd rhythmau dawns Ladinaidd.

The Good Earth

The Good Earth

16 Ebr - 17 Ebr 14

Mae The Good Earth yn stori wefreiddiol am y teuluoedd yr oedd eu cartrefi a'r mynydd yn golygu popeth iddyn nhw, a'r 20 mlynedd a dreulion nhw'n amddiffyn eu cartrefi rhag dieithriaid, deallusion a gwleidyddwyr.

Cats

Cats

28 Gor - 09 Aws 14

Bydd Cats, y sioe gerdd anhygoel a llwyddiannus gan Andrew Lloyd Webber, yn dychwelyd i Gaerdydd dros yr haf. 

Lord of the Flies

Lord of the Flies

22 Hyd - 25 Hyd 14

Bydd croeso cynnes i New Adventures Matthew Bourne wrth iddyn nhw ddychwelyd i’r Ganolfan gyda’u haddasiad hynod o’r clasur o nofel gan William Golding, Lord of the Flies.

Derren Brown - Infamous

Derren Brown - Infamous

28 Ebr - 03 Mai 14

Bydd Derren Brown, y meistr ar ledrith seicolegol, yn dychwelyd i'r Ganolfan gyda'i sioe unigol newydd.

Bar a Bwyty ffresh

Bwyty a Bar ffresh - rydyn ni'n bartner Cymru Y Gwir Flas ac wedi'n rhestru yn y Good Food Guide 2014.

Aelodaeth

Ymaelodwch ag Addewid, ein cynllun aelodaeth i gael mwy fyth gan y Ganolfan.

Al Murray The Pub Landlord: One Man, One Guvnor

Ymunwch ag Al Murray The Pub Landlord yn y Ganolfan fis Hydref i ddathlu 20 mlynedd ar y brig, gyda’i sioe newydd sbon One Man, One Guvnor.

Rhydian

Rhydian

Gyda Gwesteion Arbennig

27 Hyd 14

Ar ôl gwerthu dros 2 filiwn o albymau a chael ei enwebu am wobr Brit Clasurol, mae Rhydian Roberts yn dychwelyd i’r Ganolfan fel rhan o’i daith newydd ledled y DU, One Day Like This.