Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
Amdanom Ni

Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd yw cartref cenedlaethol Cymru i'r celfyddydau perfformio. Fel un o brif atyniadau diwylliannol y DU a chartref i wyth o bartneriaid preswyl, mae'r gyrchfan Gymreig yma'n rhoi llwyfan i sioeau cerdd, opera, ballet, syrcas a dawns gyfoes ochr yn ochr â'r rhaglen fwyaf o berfformiadau am ddim yn y DU.

Mary Poppins

Mary Poppins

14 Rhag - 14 Ion 17

Bydd sioe gerdd wefreiddiol Disney a Cameron Mackintosh Mary Poppins yn glanio’n orfoleddus ar lwyfan y Ganolfan fl wyddyn nesaf.

Cerddoriaeth Fyw

Rydyn ni'n cadw ysbryd Gŵyl y Llais yn fyw gyda thymor newydd sbon o gerddoriaeth jazz, cyfoes a chabaret byw.

Arddangosfeydd

Mae'r Ganolfan yn arddangos gwaith gan amrywiaeth eang o artistiaid profiadol a newydd, mewn amrywiaeth eang o gyfryngau.

Teuluoedd

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o brofiadau ysbrydoledig i'r teulu fan hyn yn y Ganolfan, gan gynnwys nifer o weithgareddau i ymwelwyr bychain.

The Snow Queen

The Snow Queen

01 Rhag - 03 Rhag 16

Ymunwch â grŵp theatr gymunedol Hijinx Odyssey dros y Nadolig, wrth iddyn nhw rannu addasiad newydd Llinos Mai o un o glasuron Hans Christian Andersen. Mae The Snow Queen yn cynnwys cast bywiog o berfformwyr Odyssey gydag anableddau ac eraill heb, disgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands a chomisiwn cerddorol newydd a chyffrous.

Miss Saigon

Miss Saigon

Boublil a Schönberg

29 Tach - 06 Ion 18

Wedi ennill naw gwobr WhatsOnStage yn 2015 gan gynnwys y Sioe Orau, mae’r stori garu epig yma’n adrodd hanes trasig Kim. Fel merch ifanc wedi’i hamddifadu gan y rhyfel, mae hi’n syrthio mewn cariad â milwr Americanaidd o’r enw Chris – ond caiff eu bywydau eu rhwygo ar led gan gwymp Saigon.

Beautiful - The Carole King Musical

Mae Beautiful yn adrodd stori wir ac ysbrydoledig King wrth iddi godi i blith y sêr, o fod yn aelod o dîm cyfansoddi llwyddiannus gyda’i gŵr Gerry Goffin i’w pherthynas gyda’i chyd-ysgrifenwyr a’i ffrindiau pennaf Cynthia Weil a Barry Mann, a dod yn un o’r perfformwyr mwyaf llwyddiannus yn hanes cerddoriaeth

Sunny Afternoon

Sunny Afternoon

17 Ion - 21 Ion 17

Cipiodd Sunny Afternoon Wobr Olivier yn 2015 am y Sioe Gerdd Newydd Orau. Yn wir, dyma sioe gerdd na ellir ei cholli, yn llawn theatredd slic a chwedleua dyfeisgar. Dyma stori un o fandiau gorau Ynys Prydain, The Kinks, a’u dyrchafiad i frig y siartiau gan ddod yn un o fandiau enwocaf y byd.

Pride and Prejudice

Pride and Prejudice

gan Jane Austen mewn addasiad gan Simon Reade

21 Chwe - 25 Chwe 17

Daw Pride and Prejudice i Gaerdydd ar ôl perfformiadau dan eu sang yn Regent’s Park Theatre ac yn cynnwys Matthew Kelly (Of Mice and Men) a Felicity Montagu (Alan Partridge) fel Mr a Mrs Bennet.

The Red Shoes - Matthew Bourne / New Adventures

Mae The Red Shoes yn stori dylwyth teg boblogaidd a ffilm sydd wedi ennill gwobr Academi gan ddenu cynulleidfaoedd ac ysbrydoli cenedlaethau o ddawnswyr gyda’i stori am obsesiwn, meddiant a breuddwyd un ferch i fod y ddawnswraig orau yn y byd.

Aelodaeth

Ymaelodwch ag Addewid, ein cynllun aelodaeth i gael mwy fyth gan y Ganolfan.

War Horse

War Horse

04 Gor - 28 Gor 18

Ar ôl 8 mlynedd hynod lwyddiannus yn West End Llundain a pherfformiadau o flaen mwy na 7 miliwn o bobl mewn 11 o wledydd ledled y byd, bydd cynhyrchiad poblogaidd y National Theatre War Horse yn dychwelyd i Gymru yn ystod haf 2018 ar ôl llwyddiant ysgubol yn 2014.

Slava's Snowshow

Slava's Snowshow

17 Hyd - 21 Hyd 17

Mae’r sioe ryngwladol a syfrdanol sydd wedi ennill nifer o wobrau yn dychwelyd i Gymru oherwydd galw mawr.