Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
Eich Ymweliad

Dewch draw yn gynnar i wneud yn fawr o'ch ymweliad yma i brif atyniad Cymru.

Amser Te gyda Siôn Corn

I roi dechrau hyfryd i ŵyl y Nadolig, dewch draw i fwynhau te prynhawn blasus o frechdanau a danteithion melys yng nghwmni gwestai arbennig iawn, Siôn Corn.

Ffair y Nadolig

Wrth i ni baratoi at y Nadolig, bydd y Ganolfan yn mynd i hwyl yr wyl pan fyddwn ni'n croesawu ein hymwelwyr i'n Ffair y Nadolig

  1. 13:15
  2. Ellie Makes Music

   Llwyfan Glanfa

  1. Trwy'r Dydd
  2. Ffair y Nadolig

   Cyntedd Glanfa

  1. Trwy'r Dydd
  2. Park and Play gan Philip Morgan

   Maes Parcio Cardiff Waterside

  1. Trwy'r Dydd
  2. Park and Play gan Philip Morgan

   Maes Parcio Cardiff Waterside

Arddangosfeydd Am Ddim

Mae'r Ganolfan yn arddangos gwaith gan amrywiaeth eang o artistiaid profiadol a newydd, mewn amrywiaeth eang o gyfryngau.

Perfformiadau Am Ddim

Bron bob amser cinio a min nos cynnar gallwch fwynhau cerddoriaeth yn amrywio o jazz, traddodiadol, clasurol, byd, corau bandiau pres a llawer mwy gan gynnwys darlleniadau a llenyddiaeth perfformiadol - a’r cyfan am ddim.

Teuluoedd

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o brofiadau ysbrydoledig i'r teulu fan hyn yn y Ganolfan, gan gynnwys nifer o weithgareddau i ymwelwyr bychain.

Nosweithiau Parti Nadolig ffresh

Yn cynnwys swper tri chwrs, hanner potel o winoedd arbennig, cracyrs a disgo.

Stiwdio Weston

Mae gennym ni lwyth o sioeau o ansawdd i'w cynnig, gyda thocynnau’n dechrau o ddim ond £8 - bargen.

The Frozen Scream

The Frozen Scream

wedi'i ysgrifennu ar y cyd gan Christopher Green a Sarah Waters

11 Rhag - 20 Rhag 14

Mae’r diddanwr ac enillydd gwobr Olivier, Christopher Green, ac un o awduron mwyaf llwyddiannus y DU, Sarah Waters, yn dod â’r gwaith coll yma i’r llwyfan. Ie wir, mae’n siŵr y bydd yr addasiad yma’n gyrru iasau lawr eich asgwrn cefn. Ond ydy popeth fel y mae’n ymddangos?

Barnum

Barnum

11 Aws - 15 Aws 15

Gyda Brian Conley,bydd y sgôr hyfryd o hwyliog gan Cy Coleman yn cynnwys Come Follow The Band, The Colours of My Life a There Is A Sucker Born Ev'ry Minute.

Oklahoma!

Oklahoma!

Rodgers a Hammerstein

07 Gor - 11 Gor 15

Gyda cherddorfa fyw a chaneuon adnabyddus fel I’m Just a Girl Who Cain’t Say No a’r gân sy’n rhannu teitl y sioe, bydd y cynhyrchiad newydd yma gan gynhyrchwyr llwyddiannus The King & I a Fiddler on the Roof yn cynnig rhamant, cyffro a llond sgôr o heulwen. Gyda Belinda Lang fel Aunt Eller a Gary Wilmot fel Ali Hakim.

Aelodaeth Drwy Rodd

Rhowch werth blwyddyn o brofiadau gwych a chynigion ecsgliwsif i rywun annwyl.

Y Ganolfan: ar lwyfan, ar-lein

Gwyliwch yn fyw neu i ddal fyny gyda pherfformiadau o lwyfan Glanfa y Ganolfan.

Edward Scissorhands

Edward Scissorhands

Cynhyrchiad New Adventures

10 Maw - 14 Maw 15

Mae Matthew Bourne yn bwrw golwg newydd ar y chwedl gyfoes yma ar gyfer cenhedlaeth newydd o garwyr dawns a mynychwyr theatr.

Jersey Boys

Jersey Boys

Stori Frankie Valli A'r Four Seasons

21 Gor - 01 Aws 15

Ar ôl ennill 55 o wobrau mawr, gan gynnwys gwobr Olivier am y Sioe Gerdd Newydd Orau, bydd ffenomen y West End, Jersey Boys, yn ymweld â Chymru am y tro cyntaf erioed yn ystod eu taith ledled y DU ac Iwerddon yr haf yma.