Skip to Navigation | Skip to Content |
Spamalot

Spamalot

20 Maw - 24 Maw 18

Wedi tynnu ysbrydoliaeth gariadus gan y ffilm 1975 hynod lwyddiannus Monty Python and the Holy Grail, mae Spamalot yn gomedi twrw a swn sy'n llawn marchogion di-le, cwningod marwol, lleianod sy'n dawnsio a Ffrancwyr ffyrnig.

Art

Art

28 Mai - 02 Meh 18

Gyda Nigel Havers, Denis Lawson and Stephen Tompkinson. Tri dyn. Tri ffrind. Un darlun gwyn. Art yw un o'r comedïau mwyaf llwyddiannus erioed.

Amdanom Ni

Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd yw cartref cenedlaethol Cymru i'r celfyddydau perfformio. Fel un o brif atyniadau diwylliannol y DU a chartref i wyth o bartneriaid preswyl, mae'r gyrchfan Gymreig yma'n rhoi llwyfan i sioeau cerdd, opera, ballet, syrcas a dawns gyfoes ochr yn ochr â'r rhaglen fwyaf o berfformiadau am ddim yn y DU.

Shrek

Shrek

10 Ebr - 22 Ebr 18

Yn seiliedig ar stori a chymeriadau'r ffilm liwgar gan DreamWorks sydd wedi ennill Oscar®, bydd y cynhyrchiad digri ac ysblennydd yma'n troi byd y tylwyth teg ar ei ben mewn sioe gerdd gomedi'n gyforiog o ganu, dawnsio a chwerthin. 

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Mae Perfformiadau i'r Chwilfrydig yn dymor o waith newydd cyffrous, pwerus a chanmoliaethus a'r gorau oll mewn theatr a pherfformio cyfoes gyda rhaglen ffraeth o gomedi, cabaret, cerddoriaeth, y gair llafar a nosweithiau llwyfan agored.

Unexploded Ordnances

Unexploded Ordnances

27 Maw - 31 Maw 18

Gan gyfuno perfformiad wedi’i ysbrydoli gan Dr Strangelove â fforwm fentrus i gynnal trafodaeth gyhoeddus, mae Unexploded Ordnances (UXO) yn rhoi sylw i heneiddio, pryder, dyheadau cudd a sut i edrych tua’r dyfodol pan fydd hwnnw’n ansicr.

War Horse

War Horse

04 Gor - 28 Gor 18

Ar ôl 8 mlynedd hynod lwyddiannus yn West End Llundain a pherfformiadau o flaen mwy na 7 miliwn o bobl mewn 11 o wledydd ledled y byd, bydd cynhyrchiad poblogaidd y National Theatre War Horse yn dychwelyd i Gymru yn ystod haf 2018 ar ôl llwyddiant ysgubol yn 2014.

Titanic The Musical

Titanic The Musical

30 Ebr - 05 Mai 18

Gyda cherddoriaeth a geiriau gan Maury Yeston a llyfr gan Peter Stone, cipiodd y sioe Broadway wreiddiol bum Gwobr Tony gan gynnwys y Sioe Gerdd Orau, gyda’r cynhyrchiad anhygoel newydd sbon yma yn derbyn ymateb anhygoel gan gynulleidfaoedd a beirniaid fel ei gilydd. Yn seiliedig ar bobl go iawn yn teithio ar un o longau mwyaf moethus a modern ei dydd, mae Titanic The Musical yn gynhyrchiad syfrdanol a grymus sy’n canolbwyntio ar obeithion, breuddwydion a dyheadau ei theithwyr.

Matthew Bourne's Cinderella

Matthew Bourne's Cinderella

03 Ebr - 07 Ebr 18

Ar ôl llwyddiant ysgubol a pherfformiadau dan eu sang gyda The Red Shoes a Sleeping Beauty, bydd New Adventures yn dychwelyd i’r Ganolfan ag un o’u cynyrchiadau mwyaf llwyddiannus, Matthew Bourne’s Cinderella.

The Last Ship

The Last Ship

14 Mai - 19 Mai 18

Mae premiere sioe gerdd personol, gwleidyddol ac angerddol Sting yn un llawn gobaith, pwysigrwydd cymuned a dod at ein gilydd yn wyneb anghyfiawnder. Mae The Last Ship yn cynnwys cerddoriaeth a geiriau gwreiddiol gan y dyn ei hun, Sting.