Skip to Navigation | Skip to Content |

Datblygu

Yr Adran Ddatblygu sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol dros lunio a gweithredu strategaeth codi arian y Ganolfan i sicrhau'r elw mwyaf posibl o weithgareddau codi arian a noddi. Mae'n cynorthwyo â'r gwaith o greu sail ariannu ddiogel i'r Ganolfan drwy ddenu incwm gan fusnesau, unigolion, ymddiriedolaethau a sefydliadau ac awdurdodau lleol i gyflawni targedau codi arian blynyddol heriol. Mae'r tîm hefyd yn meithrin cydberthynas waith gadarnhaol â nifer o aelodau allweddol o Fwrdd Canolfan Mileniwm Cymru a staff eraill y Ganolfan sy'n cyfrannu at y gwaith o gynnal gweithgareddau codi arian ym mhob rhan o'r sefydliad.