Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae sioeau o ansawdd byd-eang y Ganolfan a'i rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau yn cynnig cyfleoedd unigryw am bartneriaeth i'ch cwmni.

Bydd ein tîm yn gweithio gyda chi i greu pecyn o fuddion wedi'i deilwra i ddiwallu eich amcanion busnes ac i sicrhau canlyniadau buddsoddi gwerthfawr.

  • Creu ymgyrchoedd unigryw drwy gysylltu eich brand gydag un o sefydliadau diwylliannol mwyaf mawreddog y byd
  • Targedu cynulleidfaoedd allweddol drwy waith marchnata ac ymgyrchoedd hyrwyddo arloesol
  • Adeiladu perthnasau â chleientiaid ac annog teyrngarwch
  • Galluogi mynediad unigryw i sioeau, gofodau, a thîm artistig a chynhyrchu'r Ganolfan.
  • Diddanu cyflogeion drwy fynediad arbennig a manteision unigryw eraill.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithio â'r Ganolfan, cysylltwch â'n tîm datblygu i weld sut gall eich sefydliad ddod yn rhan o'n stori fyw.

Cysylltwch ag partner@wmc.org.uk