Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Byddwch y cyntaf i glywed am y sioeau, digwyddiadau, newyddion a chynigion diweddaraf yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a thanysgrifiwch i'n cylchlythyr rheolaidd.

Cadw mewn cysylltiad…

Ni fydd Canolfan Mileniwm Cymru yn rhannu eich data personol gydag unrhyw drydydd parti, gweler ein polisi preifatrwydd gwefan. Drwy gwblhau a chyflwyno ffurflen hon rydych chi'n cadarnhau eich bod chi wedi darllen a chytuno gyda'r termau a'r telerau ac eich bod wedi cael y cyfle i ddarllen a deall ein polisi preifatrwydd.