Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Chwilio am noson allan wych? Cymerwch gipolwg ar ein cynigion diweddaraf i aelodau.

Nodwch os gwelwch yn dda bod ein cynigion yn amodol ar ddyraniad ac argaeledd; mae telerau ac amodau yn gymwys.

Matthew Bourne's Nutcracker!

£10 oddi ar docynnau’r noson agoriadol.

School of Rock

£10 oddi ar docynnau’r noson agoriadol.

Dreamgirls

£10 oddi ar docynnau’r noson agoriadol.

Bedknobs and Broomsticks

£10 oddi ar docynnau’r noson agoriadol.

Sister Act

£10 oddi ar docynnau’r noson agoriadol

The Commitments

£10 oddi ar docynnau’r noson agoriadol

Strictly Ballroom

£10 oddi ar docynnau’r noson agoriadol

Peidiwch ag anghofio am fuddion eraill eich aelodaeth...

Ffrind

  • Archebu â blaenoriaeth: dewiswch eich seddi cyn pawb arall
  • Gostyngiad o 20% yn ein Caffi, barrau’r theatr a’r teras
  • Diweddariadau e-bost rheolaidd

Ffrind+

Yn ogystal â’r uchod...

  • Mynediad i chi a’ch gwesteion i’n lolfa breifat i aelodau
  • Digwyddiad unigryw unwaith y flwyddyn yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
  • Ein rhaglen ddiweddaraf yn y pecyn croeso

Darganfyddwch fwy am aelodaeth Partner a Partner Awen.

Mae pob ceiniog rydych chi’n ei gwario...

Yn ein helpu i danio dychymyg pobl ifanc