Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydyn ni’n llawn cyffro o fod nôl – ond mae dal angen eich help arnom.

Er mwyn parhau i ffynnu fel canolfan celfyddydau cenedlaethol i Gymru, mae angen eich cymorth arnom yn fwy nag erioed. Drwy roi rhodd fach, gallwch chi helpu ni i:

  • Ehangu ein prosiectau ieuenctid er mwyn trawsffurfio mwy o fywydau ifanc
  • Datblygu ein cynhyrchiadau a wnaed yng Nghymru er mwyn meithrin talent Gymreig newydd
  • Cysylltu â rhagor o grwpiau cymunedol er mwyn i ni fod yn gartref i bawb

Dysgwch fwy am sut rydyn ni'n goleuo bywydau.

Rhoddwch isod neu decstiwch AWEN i 70085 er mwyn rhoddi £5 a siapio dyfodol creadigol disglair i Gymru.

Diolch.

Mae negeseuon testun yn costio £5 a phris un neges gyfradd safonol. Drwy roddi byddwch yn optio fewn i glywed mwy am ein gwaith a chodi arian. Tecstiwch AWENNOINFO i 70085 er mwyn optio allan.