Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ni yw cartref y celfyddydau yng Nghymru. Rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau y medrwn ailagor cyn gynted â phosib, er mwyn dod â llawenydd a chreadigrwydd yn ôl i gyfoethogi bywydau unwaith eto.

Ers cau ein hadeilad, rydyn ni wedi colli holl incwm o werthiant tocynnau, sef 85% o'n refeniw arferol.

Rydyn ni'n gwneud popeth gallwn i adfer y sefyllfa, ond mae gwir angen eich cefnogaeth arnom ni.

Bydd pob un rhodd yn ein helpu i ddiogelu ein dyfodol ac i barhau ein gwaith creadigol a chymunedol.

Diolch. Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu chi'n ôl!

Cofiwch ddewis Rhodd Cymorth yn eich basged er mwyn i'ch cyfraniad fynd 25% yn bellach.