Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi cau hyd nes ceir rhybudd pellach; gallwch chi ein cefnogi trwy'r pandemig Coronafeirws datblygiedig.

Rydyn ni’n gartref i’r celfyddydau perfformio ar gyfer y genedl, felly ar hyn o bryd rydyn ni’n gweithio ar ffordd o gefnogi’r unigolion talentog a chydwybodol hynny sy’n cyfoethogi ein bywydau drwy’r celfyddydau.

Fodd bynnag, rydyn ni’n elusen. Er ein bod ni’n gwerthfawrogi’r cyllid rydyn ni’n ei dderbyn gan y llywodraeth, mae mwy na 85% o’n refeniw yn dod o werthiant tocynnau.

Felly, bydd y cyfnod sydd o’n blaenau yn anodd. Rydyn ni’n defnyddio pob elw i ddarparu swyddi i artistiaid, cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu am weithio yn y celfyddydau perfformio, ac i gymunedau gael mynediad at y celfyddydau, cymryd rhan ynddynt, a’u dathlu.

Os hoffech chi gefnogi’r gwaith rydyn ni’n ei wneud, byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth yn fawr. Diolch yn fawr.

Cofiwch ddewis Rhodd Cymorth yn eich basged er mwyn i'ch cyfraniad fynd 25% yn bellach.