Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Helpwch i danio ein dyfodol. Fel elusen mae angen eich cefnogaeth arnom ni. 

Bydd unrhyw gyfraniad a wnewch yn helpu i drawsnewid mwy o fywydau ifanc, meithrin talent greadigol o Gymru a gwneud yn siŵr ein bod yn gartref i bawb yn ein cymuned. Bydd pob cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth. 

Gallai £5 gyfrannu at gost person ifanc yn mynychu un o’n cyrsiau Llais Creadigol am wythnos  

Gallai £10 helpu i gyfrannu at ein cynllun tocynnau cymunedol, sy’n rhoi mynediad at y celfyddydau i bawb 

Gallai £25 dalu am hanner diwrnod o ofod ymarfer i ddatblygu cynhyrchiad newydd 

Byddai £50 yn galluogi un person ifanc i gwblhau ein rhaglen hyfforddi Radio Platfform achrededig 

Gallai £100 helpu pobl ifanc i gynhyrchu a chyflwyno eu gwaith eu hunain, er enghraifft yn ystod ein Rhaglen Theatr Ieuenctid 

Dysgwch fwy am sut rydyn ni'n goleuo bywydau.

Cyfrannwch uchod neu tecstiwch AWEN i 70085 i roi £5 a llunio dyfodol creadigol disglair i Gymru.

Bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth. Diolch am gefnogi eich canolfan gelfyddydau genedlaethol. 

Mae negeseuon testun yn costio £5 a phris un neges cyfradd safonol. Drwy gyfrannu byddwch yn optio i mewn i glywed mwy am ein gwaith a'n hymgyrchoedd codi arian. Tecstiwch AWENNOINFO i 70085 i optio allan.