Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Aelodaeth Partner a Phartner Awen

Fel aelod Partner, byddwch yn ein helpu i gyrraedd mwy o bobl ifanc drwy ein rhaglenni maes ac addysg sy’n trawsnewid bywydau; creu mwy o’n cynyrchiadau ein hunain gydag egin artistiaid o Gymru; ac yn ein galluogi i ehangu ar fynediad i’r celfyddydau drwy gynllun tocynnau cymunedol, perfformiadau hygyrch a drwy ddatblygu gwaith i gynulleidfaoedd newydd.

Rydyn yn cynnig dwy lefel o aelodaeth Partner: Partner a Phartner Awen. Er mwyn cydnabod eich cefnogaeth hael, gallwch fwynhau’r buddion ecsgliwsif canlynol.

PARTNER

  • Mynediad i’r seddi gorau cyn pawb arall (ac eithrio Opera Cenedlaethol Cymru), wedi'u cadw hyd at ychydig wythnosau cyn ein perfformiadau mwyaf
  • Gwahoddiad i ddau ddigwyddiad arbennig y flwyddyn
  • Mynediad i’n bar a lolfa breifat Taittinger i aelodau
  • Cydnabyddiaeth o’ch cymorth ar blatfformau digidol amrywiol
  • Diweddariadau rheolaidd drwy e-bost am ein gwaith, sioeau sydd ar ddod, digwyddiadau a chynigion tocynnau
  • Gostyngiad o 20% yn ein Caffi a bariau theatr gyda'ch cerdyn aelodaeth digidol

PARTNER AWEN

HOLL FUDDION AELODAETH PARTNER, YN OGYSTAL Â:

  • Gwahoddiad i daith cefn llwyfan pan fyddwch yn ymuno
  • Mynediad i’r seddi gorau cyn unrhyw un arall, gan gynnwys perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru, drwy wasanaeth bersonol dros y ffôn 
  • Gwahoddiad i ddigwyddiad ecsgliwsif i aelodau Partner Awen
  • Cydnabyddiaeth o'ch cefnogaeth mewn ardal gyhoeddus yn ein hadeilad, ar ein gwefan ac yn ein cyhoeddiadau

CYSYLLTU Â NI

datblygu@wmc.org.uk
029 2063 6423

CYLCH Y CADEIRYDD

Byddwch yn llysgennad y celfyddydau yng Nghymru

PROSIECTAU Y GALLWCH CHI EU CEFNOGI

MAE CYMRU ANGEN CREADIGRWYDD YN AWR YN FWY NAG ERIOED. OS GALLWCH CHI,

PEIDIWCH Â CHOLLI ALLAN

Blood Brothers title

Blood Brothers

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
Teitl Girl From the North Country

The Girl from the North Country

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
The Color Purple title

The Color Purple

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
My Fair Lady title

My Fair Lady

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
South Pacific title

South Pacific

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
two dancers

Rambert Dance in Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
Shrek in silhouette

Shrek the Musical

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
The silhouette of a boy in a dark wood

The Ocean at the End of the Lane

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
Sleeping Beauty dancing in a fairytale forest

Matthew Bourne's Sleeping Beauty

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
Charlie and the Chocolate Factory title

Charlie and the Chocolate Factory

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

The Bodyguard

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
Jersey Boys

Jersey Boys

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
The characters of Bugsy Malone - gangsters, boxers, dancing girls

Bugsy Malone

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Sister Act

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

The Commitments

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Strictly Ballroom

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth