Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Aelodaeth Partner a Phartner Awen

Fel aelod Partner, byddwch yn ein helpu i gyrraedd mwy o bobl ifanc drwy ein rhaglenni maes ac addysg sy’n trawsnewid bywydau; creu mwy o’n cynyrchiadau ein hunain gydag egin artistiaid o Gymru; ac yn ein galluogi i ehangu ar fynediad i’r celfyddydau drwy gynllun tocynnau cymunedol, perfformiadau hygyrch a drwy ddatblygu gwaith i gynulleidfaoedd newydd.

Rydyn yn cynnig dwy lefel o aelodaeth Partner: Partner a Phartner Awen. Er mwyn cydnabod eich cefnogaeth hael, gallwch fwynhau’r buddion ecsgliwsif canlynol.

PARTNER

  • Mynediad i’r seddi gorau cyn y cyhoedd a’n haelodau Ffrind, (ac eithrio perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru)
  • Gwahoddiad i ddau ddigwyddiad arbennig y flwyddyn
  • Mynediad i’n bar a lolfa breifat Taittinger i aelodau
  • Cydnabyddiaeth o’ch cymorth ar blatfformau digidol amrywiol
  • Diweddariadau rheolaidd drwy e-bost am ein gwaith, sioeau sydd ar ddod, digwyddiadau a chynigion tocynnau
  • Gostyngiad o 20% yn ein Caffi a bariau theatr gyda'ch cerdyn aelodaeth digidol

PARTNER AWEN

BUDDION AELODAETH PARTNER YN OGYSTAL Â:

  • Gwahoddiad i daith cefn llwyfan pan fyddwch yn ymuno
  • Mynediad i’r seddi gorau cyn unrhyw un arall, gan gynnwys perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru, drwy wasanaeth bersonol dros y ffôn 
  • Gwahoddiad i ddigwyddiad ecsgliwsif i aelodau Partner Awen
  • Cydnabyddiaeth o'ch cefnogaeth mewn ardal gyhoeddus yn yr adeilad, ar ein gwefan ac yn ein cyhoeddiadau

CYSYLLTU Â NI

datblygu@wmc.org.uk
029 2063 6423

CYLCH Y CADEIRYDD

Byddwch yn llysgennad y celfyddydau yng Nghymru

PROSIECTAU Y GALLWCH CHI EU CEFNOGI

MAE CYMRU ANGEN CREADIGRWYDD YN AWR YN FWY NAG ERIOED. OS GALLWCH CHI,

PEIDIWCH Â CHOLLI ALLAN

Waitress

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Matthew Bourne's Nutcracker!

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

School of Rock

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Bedknobs and Broomsticks

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Dreamgirls

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Sister Act

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

The Commitments

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Strictly Ballroom

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth