Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Aelodaeth Partner a Phartner Awen

PARTNER

BYDDWCH YN WARCHEIDWAD Y CELFYDDYDAU YNG NGHYMRU 

Rydyn yn tanio’r dychymyg ledled Cymru, gan ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol gyda gweithdai a hyfforddiant ac yn meithrin doniau yng Nghymru gyda’n cynyrchiadau ein hunain. Rydyn hefyd yn gweithio â chymunedau er mwyn ehangu mynediad am ddim at y celfyddydau.

Mae angen cefnogaeth ein haelodau arnom nawr, yn fwy nag erioed. Ymunwch â ni fel aelod Partner gyda rhodd gwerth isafswm awgrymedig o £27 y mis (£324 y flwyddyn) drwy Ddebyd Uniongyrchol drwy ffonio 029 2063 6423 neu ymunwch ar-lein gydag un taliad o £350.

Mae aelodaeth ar y cyd hefyd ar gael am rodd gwerth isafswm awgrymedig o £39 y mis [£468 am y flwyddyn] drwy Ddebyd Uniongyrchol neu £500 ar-lein. Mae aelodaeth ar y cyd yn caniatáu i’r ddau aelod ddefnyddio’r lolfa i aelodau ar wahân ac i archebu wyth tocyn ar gyfer pob perfformiad yn ystod y cyfnod archebu â blaenoriaeth, yn hytrach na phedwar.

Byddwn yn cydnabod eich cefnogaeth hael gyda’r buddion canlynol:

 • Mynediad i’r seddi gorau cyn ein haelodau Ffrind, ac eithrio perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru
 • Gwahoddiad i o leiaf ddau ddigwyddiad arbennig y flwyddyn
 • Mynediad i’n bar a lolfa breifat i aelodau
 • Cydnabyddiaeth o’ch cymorth ar blatfformau digidol amrywiol
 • Diweddariadau rheolaidd drwy e-bost am ein gwaith, sioeau sydd ar ddod, digwyddiadau a chynigion tocynnau
 • Gostyngiad o 20% ym mariau'r theatr a theras (pan fyddwn yn ailagor)

Os ydych chi’n aelod cyfredol ac yn dymuno adnewyddu eich aelodaeth, cliciwch yma i fewngofnodi i’ch cyfrif gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2063 6423 [Llun-Iau 8.30am-5pm, Gwe 8.30-4pm] neu e-bostiwch datblygu@wmc.org.uk.

PARTNER AWEN

MAE EICH CEFNOGAETH YN HELPU CARTREF EICONIG Y CELFYDDYDAU YNG NGHYMRU I GYNNIG CYFLEOEDD SY’N CYFOETHOGI BYWYDAU I’R BOBL HYNNY SYDD BELLAF O’R CELFYDDYDAU.

Rydyn yn tanio’r dychymyg ledled Cymru, gan ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol gyda gweithdai a hyfforddiant ac yn meithrin doniau yng Nghymru gyda’n cynyrchiadau ein hunan. Rydyn hefyd yn gweithio â chymunedau er mwyn ehangu mynediad am ddim at y celfyddydau.

Mae angen cefnogaeth ein haelodau arnom nawr, yn fwy nag erioed. Ymunwch â ni fel aelod Partner Awen gyda rhodd gwerth isafswm awgrymedig o £95 y mis (£1140 y flwyddyn) drwy Ddebyd Uniongyrchol drwy ffonio 029 2063 6423 neu ymunwch ar-lein gydag un taliad o £1250.

Mae aelodaeth ar y cyd hefyd ar gael am rodd gwerth isafswm awgrymedig o £135 y mis [£1620 am y flwyddyn] drwy Ddebyd Uniongyrchol neu £1750 ar-lein. Mae aelodaeth ar y cyd yn caniatáu i’r ddau aelod ddefnyddio’r lolfa i aelodau ar wahân ac i archebu wyth tocyn ar gyfer pob perfformiad yn ystod y cyfnod archebu â blaenoriaeth, yn hytrach na phedwar.

Byddwn yn cydnabod eich cefnogaeth hael gyda’r buddion canlynol: 

 • Gwahoddiad i daith cefn llwyfan pan fyddwch yn ymuno
 • Mynediad i’r seddi gorau cyn ein haelodau Ffrind, gan gynnwys perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru
 • Gwahoddiad i o leiaf ddau ddigwyddiad arbennig y flwyddyn
 • Mynediad i’n bar a lolfa breifat i aelodau
 • Cydnabyddiaeth o'ch cefnogaeth mewn ardal gyhoeddus yn yr adeilad, ar ein gwefan ac yn ein cyhoeddiadau
 • Diweddariadau rheolaidd drwy e-bost am ein gwaith, sioeau sydd ar ddod, digwyddiadau a chynigion tocynnau
 • Gostyngiad o 20% ym mariau'r theatr a theras (pan fyddwn yn ailagor)

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2063 6423 [Llun-Iau 8.30am-5pm, Gwe 8.30-4pm] neu drwy e-bostiwch datblygu@wmc.org.uk.

Os ydych chi’n aelod cyfredol ac yn dymuno adnewyddu eich aelodaeth, cliciwch yma i fewngofnodi i’ch cyfrif gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost.

Os hoffech chi gefnogi’n gwaith ar lefel uwch, beth am ystyried ymuno â Chylch y Cadeirydd. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’n tîm drwy ffonio 029 2063 6423 neu drwy e-bostio datblygu@wmc.org.uk.

PWYSIGION

MWYNHEWCH DDIGWYDDIADAU ECSGLIWSIF GYDA NI

PEIDIWCH Â CHOLLI ALLAN

Waitress

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Matthew Bourne's Nutcracker!

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

The Lion, The Witch and The Wardrobe

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

School of Rock

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Everybody's Talking About Jamie

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Sister Act

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

The Book of Mormon

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

The Commitments

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

My Best Friend's Wedding

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Grease

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Strictly Ballroom

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth