Aelodaeth Partner a Phartner Awen

PARTNER

Helpwch ni i ysbrydoli cymunedau yng Nghymru a sicrhau bod y celfyddydau yn agored i bawb.

Gwerthfawrogir rhoddion gwerth isafswm o £350 ar gyfer unigolion a £500 ar gyfer aelodaeth ar y cyd, fodd bynnag, os hoffech gefnogi ein gwaith ar lefel uwch, gallech ychwanegu cyfraniad pellach cyn cwblhau eich trafodiaon. Bydd eich cefnogaeth hael yn cael ei chydnabod gyda'n pecyn aelodaeth Partner, sy'n cynnwys y buddion canlynol:

 • Mynediad i'r seddi gorau cyn ein haelodau Ffrind, ac eithrio perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru
 • Gwahoddiad i o leiaf ddau ddigwyddiad arbennig y flwyddyn
 • Mynediad i Lolfa Taittinger, ein bar preifat i aelodau
 • Cydnabyddiaeth o'ch cymorth ar lwyfannau digidol amrywiol
 • Diweddariadau rheolaidd drwy e-bost am ein gwaith, sioeau sydd ar ddod, digwyddiadau a chynigion tocynnau
 • Gostyngiad o 20% ym mar a chegin Ffresh, ein siop goffi - Caffi, bariau'r theatr a'r teras

Mae ein haelodaeth ar y cyd yn golygu y gall y ddau aelod ddefnyddio'r lolfa ar wahân ac archebu rhagor o docynnau cyn aelodau Ffrind.

Am wybodaeth bellach am ymuno â ni fel Partner, cysylltwch â'n tîm drwy ffonio 029 2063 6467 neu drwy e-bostio supporters@wmc.org.uk.

Aelodau presennol: os yw hi’n amser i chi adnewyddu eich aelodaeth yna mewngofnodwch i’w hadnewyddu

PARTNER AWEN

Mae eich cefnogaeth yn helpu cartref eiconig y celfyddydau yng Nghymru i gynnig cyfleoedd sy'n gwella bywydau i'r bobl hynny sydd bellaf o'r celfyddydau.

Gwerthfawrogir rhoddion gwerth isafswm o £1250 ar gyfer unigolion a £1750 ar gyfer aelodaeth ar y cyd, fodd bynnag, os hoffech gefnogi ein gwaith ar lefel uwch, gallech ychwanegu cyfraniad pellach cyn cwblhau eich trafodion. Caiff eich haelioni ei gydnabod gyda'n pecyn aelodaeth Partner Awen, sy'n cynnwys y buddion canlynol:

 • Gwahoddiad i daith cefn llwyfan pan fyddwch yn ymuno
 • Mynediad i'r seddi gorau, gan gynnwys perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru, cyn unrhyw un arall drwy wasanaeth archebu personol
 • Gwahoddiad i o leiaf dri digwyddiad arbennig, gan gynnwys un digwyddiad y flwyddyn i aelodau Partner Awen yn unig
 • Mynediad i Lolfa Taittinger, ein bar preifat i aelodau
 • Cydnabyddiaeth o'ch cefnogaeth mewn ardal gyhoeddus yn y Ganolfan, ar ein gwefan ac yn ein cyhoeddiadau
 • Diweddariadau rheolaidd drwy e-bost am ein gwaith, sioeau sydd ar ddod, digwyddiadau a chynigion tocynnau
 • Gostyngiad o 20% ym mar a chegin Ffresh, ein siop goffi - Caffi, bariau'r theatr a'r teras

Mae ein haelodaeth ar y cyd yn golygu y gall y ddau aelod ddefnyddio'r lolfa ar wahân ac archebu rhagor o docynnau cyn unrhyw un arall.

Aelodau presennol: os yw hi’n amser i chi adnewyddu eich aelodaeth yna mewngofnodwch i’w hadnewyddu

Os hoffech chi gefnogi'n gwaith ar lefel uwch, beth am ystyried ymuno â Chylch y Cadeirydd. Am wybodaeth bellach am ymuno â ni fel Partner Awen, cysylltwch â'n tîm drwy ffonio 029 2063 6467 neu drwy e-bostio supporters@wmc.org.uk.

PWYSIGION

MWYNHEWCH DDIGWYDDIADAU ECSGLIWSIF GYDA NI

PEIDIWCH Â CHOLLI ALLAN

We Will Rock You

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Mischief and Mystery in Moomin Valley

£5 off all performances

Tocynnau a gwybodaeth

Priscilla Queen of the Desert

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Once The Musical

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Everybody's Talking About Jamie

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Heathers The Musical

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Bring It On

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Footloose

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Lost In Music

£2 off

Tocynnau a gwybodaeth

Sister Act

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

The Book of Mormon

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

The Lion, the Witch and the Wardrobe

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

The Commitments

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

My Best Friend's Wedding

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Grease

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Strictly Ballroom

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth