Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Aelodaeth Partner a Phartner Awen

Fel aelod Partner, byddwch yn ein helpu i gyrraedd mwy o bobl ifanc drwy ein rhaglenni maes ac addysg sy’n trawsnewid bywydau; creu mwy o’n cynyrchiadau ein hunain gydag egin artistiaid o Gymru; ac yn ein galluogi i ehangu ar fynediad i’r celfyddydau drwy gynllun tocynnau cymunedol, perfformiadau hygyrch a drwy ddatblygu gwaith i gynulleidfaoedd newydd.

Rydyn yn cynnig dwy lefel o aelodaeth Partner: Partner a Phartner Awen. Er mwyn cydnabod eich cefnogaeth hael, gallwch fwynhau’r buddion ecsgliwsif canlynol.

PARTNER

  • Mynediad i’r seddi gorau cyn pawb arall (ac eithrio Opera Cenedlaethol Cymru), wedi'u cadw hyd at ychydig wythnosau cyn ein perfformiadau mwyaf
  • Gwahoddiad i ddau ddigwyddiad arbennig y flwyddyn
  • Mynediad i’n bar a lolfa breifat i aelodau, Copr
  • Cydnabyddiaeth o’ch cymorth ar blatfformau digidol amrywiol
  • Diweddariadau rheolaidd drwy e-bost am ein gwaith, sioeau sydd ar ddod, digwyddiadau a chynigion tocynnau
  • Gostyngiad o 20% ar fwyd a diod yn Ffwrnais, Caffi, Teras, Copr a'n bariau theatr gyda'ch cerdyn aelodaeth digidol

 

PARTNER AWEN

HOLL FUDDION AELODAETH PARTNER, YN OGYSTAL Â:

  • Gwahoddiad i daith cefn llwyfan pan fyddwch yn ymuno
  • Mynediad i’r seddi gorau cyn unrhyw un arall, gan gynnwys perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru, drwy wasanaeth bersonol dros y ffôn 
  • Gwahoddiad i ddigwyddiad ecsgliwsif i aelodau Partner Awen
  • Cydnabyddiaeth o'ch cefnogaeth mewn ardal gyhoeddus yn ein hadeilad, ar ein gwefan ac yn ein cyhoeddiadau

CYSYLLTU Â NI

datblygu@wmc.org.uk
029 2063 6423

CYLCH Y CADEIRYDD

Byddwch yn llysgennad y celfyddydau yng Nghymru

PROSIECTAU Y GALLWCH CHI EU CEFNOGI

MAE CYMRU ANGEN CREADIGRWYDD YN AWR YN FWY NAG ERIOED. OS GALLWCH CHI,

PEIDIWCH Â CHOLLI ALLAN

Grease the Musical

Grease

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
Hairspray

Hairspray

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
Madagascar

Madagascar

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
Nye Bevan, gwleidydd a chrëwr y GIG

Nye Bevan

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
Wizard of Oz

Wizard of Oz

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
Dear Evan Hansen

Dear Evan Hansen

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

& Juliet

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth

Here you come again

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
Dick and Angel Forever Home

Dick & Angel

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth
An illustration of Elphaba and Glinda

Wicked

£10 off opening night

Tocynnau a gwybodaeth