Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cynllun o brif roddwyr yw Cylch y Cadeirydd sy’n helpu’r Ganolfan i gyflawni ei gweledigaeth o sicrhau dyfodol disglair i Gymru.

Mae hynny’n dibynnu ar harneisio potensial ein pobl ifanc; a’n cred ni yw bod pŵer y celfyddydau yn gallu helpu.

Ffurfiwyd Cylch y Cadeirydd yn wreiddiol gan Lywydd Gydol Oes y Ganolfan, Arglwydd Rowe-Beddoe, er mwyn creu grŵp o unigolion o'r un meddylfryd sy'n rhannu gweledigaeth a chariad tebyg am Gymru a'r celfyddydau.

Mae pob un o’r aelodau yn cyfrannu’n fawr (isafswm o £5,000 y flwyddyn) gan wybod y bydd pob rhodd a dderbyniwyd yn pellhau cenhadaeth y Ganolfan a chynnig profiadau celfyddydol i’r rhai mwyaf bregus yn ein plith.

Am wybodaeth bellach am ymuno â Chylch y Cadeirydd, cysylltwch â'n tîm drwy ffonio 029 2063 6467 neu drwy e-bostio supporters@wmc.org.uk.