Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Lle i ddysgu sgiliau newydd, cysylltu â’ch ffrindiau a bod yn greadigol am ddim.

Digwyddiadau, Cyrsiau a Gweithdai

Gweld popeth

Platfform

Comics a Nofelau Graffig

14 – 25 oed

Platfform

Radio Platfform: Sgiliau Darlledu Uwch

Platfform

Radio Platfform: Hyfforddiant Porth

Platfform

Gwneuthurwyr Theatr: Ysgrifennu Ar Gyfer Theatr

14 – 25 oed

Gwrandewch ar Radio Platfform

Cerddoriaeth, sgwrsio a llawer mwy.

Newyddion Platfform

Gweld popeth
 • Radio Platfform wedi'i enwebu am ARIA

  Ein gorsaf radio dan arweiniad ieuenctid wedi cael ei henwebu am wobr Gorsaf Gymunedol y Flwyddyn yn ARIAS eleni.

 • Stori Owain Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

  Ar gyfer Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, rydyn ni’n taflu goleuni ar un o brentisiaid technegol y llynedd.

 • Yr arlunydd tu ôl i furlun newydd Radio Platfform

  Yn ddiweddar datgelodd Radio Platfform, ein gorsaf radio dan arweiniad pobl ifanc, furlun newydd lliwgar yn eu stiwdio yng Nghaerdydd i ddathlu eu hanes ers eu darllediad cyntaf yng Ngŵyl y Llais yn 2016.

 • Hard Côr 2023

  Mae Hard Côr, sy’n brosiect ar y cyd rhwng Canolfan Mileniwm Cymru a Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, yn dod â cherddorion rhwng 18 a 25 oed at ei gilydd i ffurfio grŵp lleisiol unigryw.

 • Life Hack 2023

  70 o westeion, 14 o weithdai, 1 diwrnod bythgofiadwy. Dychwelodd ein digwyddiad sgiliau creadigol rhad ac am ddim ym Mhorth eleni, yn fwy nag erioed. Edrychwch ar ein huchafbwyntiau o Life Hack 2023.

Cadwch mewn cysylltiad

Cadwch mewn cysylltiad

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr i glywed am holl newyddion, cyrsiau a chyfleoedd Platfform.

Straeon Platfform

Gweld popeth
 • Stori Malachi

  Dyma Malachi, un o’r bobl sydd wedi cymryd rhan yn Hard Côr, ein prosiect lleisiol i bobl ifanc gyda Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

 • Stori Prendy

  Ymunodd Prendy â ni ar gwrs radio chwe wythnos a dyw e heb edrych nôl!

 • Stori Bethany

  Gadawodd Bethany y brifysgol ar ei hôl hi i ddilyn ei hangerdd am y theatr, gan ymuno â ni fel prentis technegol yn 2022.