Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae Canolfan Mileniwm Cymru'n tanio'r dychymyg ledled Cymru, gan ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol gyda gweithdai a hyfforddiant, meithrin talent gyda chynyrchiadau ein hunain, a gweithio gyda chymunedau i ymestyn mynediad am ddim at y celfyddydau.

Gwireddodd Kiara ei breuddwyd

O weithio yn y celfyddydau