Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae Canolfan Mileniwm Cymru'n tanio'r dychymyg ledled Cymru, gan ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol gyda gweithdai a hyfforddiant, meithrin talent gyda chynyrchiadau ein hunain, a gweithio gyda chymunedau i ymestyn mynediad am ddim at y celfyddydau.

Mae aelodau'n cael mwy

Aelodaeth Ffrind a Ffrind+

Ydych chi'n caru'r theatr? Ymunwch â ni am y seddi gorau a llwyth o fuddion ardderchog.

Aelodaeth Partner a Phartner Awen

Cefnogwch y celfyddydau yng Nghymru, wrth glosio at yr hyn rydych yn ei garu.

Cefnogwch ni

Helpwch i danio ein dyfodol – gall cyfraniad bach wneud gwahaniaeth mawr, diolch am eich cefnogaeth

KINGKHAN

Prosiectau y gallwch chi eu cefnogi

Mae Cymru angen creadigrwydd yn awr yn fwy nag erioed. Os gallwch chi, ystyriwch gefnogi ni.

Ffyrdd eraill o gefnogi

Mae cymaint o ffyrdd y gallwch chi ein cefnogi, gan gynnwys rhai na fyddan nhw’n costio ceiniog i chi.

Cylch y Cadeirydd

Cynllun o brif roddwyr sy’n ein helpu ni i gyflawni ein gweledigaeth o sicrhau dyfodol disglair i Gymru.

Cymdeithas CMC20

Rydyn ni’n llawn cyffro i lansio Cymdeithas CMC20; cynllun rhoi sy’n galluogi aelodau’r gymdeithas i ddod yn agosach at hud Canolfan Mileniwm Cymru yn ystod blwyddyn ein pen-blwydd yn 20 oed.

Cefnogaeth Gorfforaethol

Diddanu eich cleientiaid, gwobrwyo eich staff a chael mynediad at gelfyddydau a diwylliant o ansawdd byd-eang.

Eich Cymynrodd

Mae pob rhodd ym mhob ewyllys, yn fawr neu’n fach, yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddyfodol y celfyddydau yng Nghymru.

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Mae arian gan ymddiriedolaethau a sefydliadau yn ein galluogi ni i gyrraedd cymunedau amrywiol.

Diolch

Fel elusen, ni fyddem yn gallu parhau â´n gwaith heb gefnogaeth gan unigolion, ymddiriedolaethau, sefydliadau a busnesau hael.

Enwi Sedd

Byddwch yn rhan o’n hanes a helpwch i danio ein dyfodol.

Cynigion Aelodaeth

Chwilio am noson allan wych? Cymerwch gipolwg ar ein cynigion diweddaraf i aelodau.

Gwireddodd Kiara ei breuddwyd

O weithio yn y celfyddydau