Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Aelodaeth Ffrind a Ffrind+

Ydych chi'n caru'r theatr? Ymunwch â ni am y seddi gorau a llwyth o fuddion ardderchog.

Aelodaeth Partner a Phartner Awen

Cefnogwch y celfyddydau yng Nghymru, wrth glosio at yr hyn rydych yn ei garu.

CYFRANNWCH NAWR

Ni yw cartref y celfyddydau yng Nghymru. Rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau y medrwn ailagor cyn gynted â phosib, er mwyn dod â llawenyd...

KINGKHAN

Prosiectau y gallwch chi eu cefnogi

Mae Cymru angen creadigrwydd yn awr yn fwy nag erioed. Os gallwch chi, ystyriwch gefnogi ni.

Ffyrdd eraill o gefnogi

Mae cymaint o ffyrdd y gallwch chi ein cefnogi, gan gynnwys rhai na fyddan nhw’n costio ceiniog i chi.

Peter Swinburn

Cylch y Cadeirydd

Cynllun o brif roddwyr sy’n ein helpu ni i gyflawni ei gweledigaeth o sicrhau dyfodol disglair i Gymru.

Cefnogaeth Gorfforaethol

Diddanu eich cleientiaid, gwobrwyo eich staff a chael mynediad at gelfyddydau a diwylliant o ansawdd byd-eang.

Eich Cymynrodd

Mae pob rhodd ym mhob ewyllys, yn fawr neu’n fach, yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddyfodol y celfyddydau yng Nghymru.

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Mae arian gan ymddiriedolaethau a sefydliadau yn ein galluogi ni i gyrraedd cymunedau amrywiol.

DIOLCH

Fel elusen, ni fyddem yn gallu parhau â´n gwaith heb gefnogaeth gan unigolion, ymddiriedolaethau, sefydliadau a busnesau hael..

Enwi Sedd

Gadewch eich gwaddol yn ein theatr eiconig drwy helpu a chefnogi ein gwaith elusennol

Cynigion Aelodaeth

Chwilio am noson allan wych? Cymerwch gipolwg ar ein cynigion diweddaraf i aelodau.

Mae pob ceiniog rydych chi’n ei gwario...

Yn ein helpu i danio dychymyg pobl ifanc