Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
 1. Sioeau A Phrofiadau Hwyliog Yr Haf Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

  Mae gennym ni ddetholiad disglair o adloniant i chi eu mwynhau ☀︎

  Gwen 17 Mai, 2024

 2. LLAIS 2024: CYHOEDDI’R ACTAU CYNTAF

  Bydd byd o gerddoriaeth a lleisiau rhyfeddol yn creu cynnwrf ym Mae Caerdydd, mewn gŵyl heb ei thebyg.

  Mer 8 Mai, 2024

 3. Galwad cyhoeddus: Gweithdai Creadigol 2024-25

  Rydyn ni’n chwilio am unigolion neu sefydliadau i gynnal gweithdai creadigol hwyliog sy’n pontio’r cenedlaethau, ar gyfer Lolfa, ein man cymunedol.

  Mer 24 Ebrill, 2024

 4. Galwad Cyhoeddus: Digwyddiadau a pherfformiadau cymunedol 2024-25

  Ydych chi angen lleoliad i ddathlu digwyddiad diwylliannol neu greadigol, neu ofod perfformio? Os felly, bydden ni wrth ein boddau’n clywed gennych chi.

  Mer 24 Ebrill, 2024

 5. Diwrnod y Ddaear 2024

  Fel sefydliad mawr, gwyddom fod ein gweithrediadau a'n gweithgareddau yn cael effaith ar yr amgylchedd.

  Iau 18 Ebrill, 2024

 6. Galwad Agored: Celf Gyhoeddus | Arddangosfeydd 2024-25

  Rydyn ni’n rhoi ein waliau a’n mannau cyhoeddus yn eich dwylo chi, ac yn llenwi’n hadeilad â lleisiau creadigol a chelf. Pa un ai a ydych yn artist sefydledig neu’n cychwyn arni, byddem ni wrth ein boddau’n clywed gennych chi.

  Maw 16 Ebrill, 2024

 7. Radio Platfform wedi'i enwebu am ARIA

  Ein gorsaf radio dan arweiniad ieuenctid wedi cael ei henwebu am wobr Gorsaf Gymunedol y Flwyddyn yn ARIAS eleni.

  Gwen 5 Ebrill, 2024

 8. Cyflwyno StoryFutures Xperience yn Bocs

  Ymgollwch eich hun mewn byd o brofiadau VR am ddim gyda llyfrgell o straeon i ddewis ohonyn nhw. Mae ein cynulleidfa gyntaf yn rhannu eu hymatebion i’n rhaglen bresennol yn Bocs.

  Iau 4 Ebrill, 2024

 9. Actor Luke Hereford applying lipstick on stage

  Galwad Rhagddangosiadau Caeredin

  Gyda Gŵyl Ymylol Caeredin ar y gorwel, rydyn ni'n cynnig cyfle i hyd at naw cwmni ragddangos eu gwaith yn ein gofod Cabaret. Gwnewch gais erbyn 1 Ebril i fod yn barod ar gyfer Caeredin!

  Llun 11 Mawrth, 2024

 10. Stori Owain Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

  Ar gyfer Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, rydyn ni’n taflu goleuni ar un o brentisiaid technegol y llynedd.

  Llun 5 Chwefror, 2024

 11. SYNIADAU ANRHEGION SANTES DWYNWEN A SAN FFOLANT (A GWRTH-SAN FFOLANT)

  P’un a ydych chi’n berson rhamantus neu’n dathlu bywyd sengl, gallwn ni gyd gytuno bod sioe fyw yn rhywbeth hudol. Dyma ein dewisiadau ar gyfer y rheini ohonoch sydd dros eich pen a’ch clustiau mewn cariad, neu sy’n hapus ar eich liwt eich hun.

  Iau 25 Ionawr, 2024

 12. 2023: Trosolwg o'r Flwyddyn

  Wrth i flwyddyn arall ddirwyn i ben, dewch gyda ni wrth i ni edrych yn ôl ar rai o’n huchafbwyntiau o 2023.

  Gwen 22 Rhagfyr, 2023

 13. Hud y Gaeaf

  Sioeau Nadoligaidd, gweithgareddau teuluol am ddim a danteithion blasus. Galwch heibio i brofi ychydig o hud gyda ni y gaeaf yma!

  Gwen 15 Rhagfyr, 2023

 14. Uchafbwyntiau Llais 2023

  Mae’n amser ail-fyw eiliadau gorau Llais 2023. Cymerwch olwg ar ein fideo a’n horiel o’r uchafbwyntiau.

  Mer 22 Tachwedd, 2023

 15. Yr arlunydd tu ôl i furlun newydd Radio Platfform

  Yn ddiweddar datgelodd Radio Platfform, ein gorsaf radio dan arweiniad pobl ifanc, furlun newydd lliwgar yn eu stiwdio yng Nghaerdydd i ddathlu eu hanes ers eu darllediad cyntaf yng Ngŵyl y Llais yn 2016.

  Maw 21 Tachwedd, 2023

 16. Cystadleuaeth Dydd Mawrth Rhoi

  Helpwch ni i drawsnewid bywydau drwy gefnogi ein gwaith creadigol a chymunedol ar Ddydd Mawrth Rhoi.

  Maw 21 Tachwedd, 2023

 17. Datganiad: Yr Arglwydd Rowe-Beddoe

  Mae’n ddrwg calon gennym glywed y newyddion am farwolaeth ein Llywydd Oes a’n cefnogwr brwd, Yr Arglwydd David Rowe-Beddoe.

  Mer 15 Tachwedd, 2023

 18. Cyfarfod cast Branwen: Dadeni

  Dyma gast ein sioe gerdd Cymraeg epig newydd, a gyd-gynhyrchir gyda’n partneriaid Frân Wen.

  Maw 7 Tachwedd, 2023

 19. Bobls yn hongian o'r awyr gydag enwau sioeau arnyn nhw, gan gynnwys Aladdin, Bonnie & Clyde ac Edward Scissorhands

  Ein Canllaw Anrhegion Nadolig

  O sioeau cerdd i sioeau dawns i dalebau rhodd ac opsiynau aelodaeth, gallwn ni eich helpu chi i ddod o hyd i'r anrheg berffaith i'r bobl yn eich bywyd sy'n dwli ar y theatr.

  Gwen 3 Tachwedd, 2023

 20. Galwad agored: Mynegi diddordeb mewn trafodaeth am AI

  Yn dilyn adborth am ein cwrs creadigol â chymorth AI i bobl ifanc, byddwn yn cynnal sgwrs gyda phobl greadigol, technolegwyr a phobl ifanc i ddeall ein dull yn well a chynnig lle i drafod.

  Iau 26 Hydref, 2023

 21. Mae Llais 2023 yma

  Mae ein gŵyl gelfyddydau ryngwladol yn dychwelyd yr wythnos yma am chwe diwrnod o gerddoriaeth fyw, dangosiadau a phrofiadau ymdrochol i'w mwynhau. Cynlluniwch eich gŵyl gyda’n hamserlenni.

  Llun 9 Hydref, 2023

 22. Pync yng Nghymru: Curadur ein Harddangosfa

  David Taylor yw sylfaenydd Hanes Miwsig Caerdydd a churadur ein harddangosfa rad ac am ddim ddiweddaraf, Wasteland of my Fathers - cipolwg ar ddiwylliant pync Cymru!

  Iau 5 Hydref, 2023

 23. Autumn leaves

  Digwyddiadau Anhygoel yr Hydref

  Mae’r coed ar ochr Lloyd George Avenue yn newid. Mae’r awyr sy’n chwythu i mewn o’r Bae yn oerach. Mae’r hydref yn ein galw ni i aros yn glyd…

  Llun 2 Hydref, 2023

 24. Datganiad: Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru

  Mer 27 Medi, 2023

 25. A puppet tiger

  Life of Pi: Y Tîm Tu ôl i’r Teigr

  Y pypedwyr Romina Hytten ac Akash Heer sy’n esbonio sut mae eu tîm yn dod â’r teigr Bengal Brenhinol, Richard Parker, yn fyw yn Life of Pi. Yn dod i Gaerdydd rhwng 17 a 21 Hydref

  Gwen 22 Medi, 2023

 26. La traviata

  Pum rheswm pam ein bod wedi gwirioni â La traviata

  Cyn y perfformiadau yng Nghaerdydd, eich cwmni opera preswyl Opera Cenedlaethol Cymru sydd i rannu pum rheswm pam eu bod yn caru La traviata gan Verdi.

  Mer 13 Medi, 2023

 27. Galwad am Gelf Gyhoeddus: Gaeaf

  Rydyn ni wrthi’n gwahodd ceisiadau gan unigolion, grwpiau cymunedol a/neu sefydliadau celfyddydol cymunedol yng Nghymru i greu gosodwaith mawr i ddathlu tymor y gaeaf.

  Gwen 8 Medi, 2023

 28. Canllaw Archebu ar gyfer Hamilton

  Paratowch – darllenwch ein canllaw i wneud yn siŵr eich bod chi'n barod pan fydd tocynnau Hamilton yn mynd ar werth.

  Maw 22 Awst, 2023

 29. Darganfod mwy o berlau Llais

  O bync-roc i ailddehongliadau jazz, gwerin deimladwy i ffilmiau ymdrochol, byddwn ni’n cynnig lein-yp eclectig ym mhob cornel o’n safle a fydd yn cyfareddu eich synhwyrau.

  Gwen 11 Awst, 2023

 30. Winnie the Pooh

  "Popeth rydych chi'n ei wybod a'i fwynhau am Winnie the Pooh"

  Gwnaethom ni gwrdd â Jonathan Rockefeller – Creawdwr a Chyfarwyddwr Disney’s Winnie the Pooh; yr addasiad llwyfan cerddorol newydd sy'n dod i'n Theatr Donald Gordon 3 – 5 Awst.

  Gwen 28 Gorffennaf, 2023

 31. Haf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

  Llwybr rhywogaethau mewn perygl, dwy arddangosfa gelf, sioeau cerdd anhygoel a diodydd blasus – mae gennym rywbeth i ddiddanu pawb yr haf yma.

  Llun 24 Gorffennaf, 2023

 32. Llais 2023: Cyhoeddi’r actau cyntaf

  Bydd Llais, ein gŵyl gelfyddydau ryngwladol, yn ôl rhwng 11 a 15 Hydref gyda rhaglen eclectig wedi’i hysbrydoli gan yr offeryn sy’n cysylltu pob un ohonom ni – y llais. Darganfyddwch y rhaglen.

  Gwen 7 Gorffennaf, 2023

 33. Hard Côr 2023

  Mae Hard Côr, sy’n brosiect ar y cyd rhwng Canolfan Mileniwm Cymru a Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, yn dod â cherddorion rhwng 18 a 25 oed at ei gilydd i ffurfio grŵp lleisiol unigryw.

  Mer 14 Mehefin, 2023

 34. The Successors of the Mandingue playing drums.

  Dathliad o ddiwylliant Affricanaidd a Chymreig

  Ymunwch â ni penwythnos yma ar gyfer Gŵyl Dathliad Cymru-Affrica, dathliad o gerddoriaeth a diwylliant aruchel o Gymru ac Affrica.

  Mer 7 Mehefin, 2023

 35. Luke Hereford, writer and performer of Grandmother's Closet joyously performing on stage.

  Creu theatr gyda Balchder

  I ddathlu Mis Pride, gwyliwch ein ffilm gydag awdur a pherfformiwr Grandmother's Closet, Luke Hereford.

  Gwen 2 Mehefin, 2023

 36. Galwad am Gelf Gyhoeddus

  Eich cyfle i arddangos celf gyhoeddus yn Ffwrnais yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

  Iau 25 Mai, 2023

 37. Author Neil Gaiman stood smiling in front of a poster for The Ocean at the End of the Lane

  Sesiwn holi ac ateb gyda Neil Gaiman

  Mae addasiad y National Theatre o’r llyfr arobryn The Ocean at the End of the Lane yn cyrraedd o 30 Mai. Mae’r awdur Neil Gaiman yn siarad am blentyndod, teulu ac atgofion hoffus o Gaerdydd yn y sesiwn holi ac ateb yma.

  Gwen 19 Mai, 2023

 38. Cwpl lesbiaidd rhynghiliol hŷn yn cofleidio’n gariadus

  Adolygiadau pum seren i Es & Flo

  Mae’r actorion Doreene Blackstock a Liz Crowther yn rhannu rhai o gyfrinachau a straeon eu cymeriadau yn ein cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru diweddaraf.

  Gwen 12 Mai, 2023

 39. Mae Menywod Greenham ym Mhobman

  Dod i weld Es & Flo? Ymunwch â ni am gyfres o sgyrsiau, gweithdai a pherfformiadau rhad ac am ddim dan arweiniad cyfranogwyr Gwersyll Heddwch Merched Comin Greenham.

  Iau 27 Ebrill, 2023

 40. Sioeau arbennig i’r haf

  Mae’r dyddiau’n mynd yn hirach, mae’r tywydd yn cynhesu... mae’r haf ar y ffordd o’r diwedd! Dyma ein 10 sioe orau sy’n dod yr haf yma.

  Llun 24 Ebrill, 2023

 41. Buddsoddi Yn Y Blaned

  Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi canolbwyntio ar leihau ein hôl troed carbon a dod o hyd i ddulliau newydd er mwyn gweithredu mewn ffordd fwy cynaliadwy.

  Sad 22 Ebrill, 2023

 42. Iftar yng Nghanolfan Mileniwm Cymru: Myfyrdod

  Mae Swyddog Allgymorth a Hyfforddi Radio Platfform Bablu Shikdar yn rhannu ei brofiad o’n digwyddiad Iftar cyntaf yn ystod Ramadan.

  Gwen 21 Ebrill, 2023

 43. Dylunydd tecstiliau Llio James

  Gwyliwch ein ffilm gyda’r dylunydd lleol Llio James wrth iddi ddatgelu sut y creodd y clustogau trawiadol y gallwch chi eu darganfod yn Ffwrnais, ein lolfa a bar..

  Mer 29 Mawrth, 2023

 44. Branwen: Dadeni

  Sioe gerdd epig Gymraeg newydd

  Rydym yn cydweithio gyda Frân Wen i gynhyrchu sioe gerdd ddramatig Gymraeg newydd sbon.

  Llun 27 Mawrth, 2023

 45. 6 esgus am hwyl deuluol

  O blant bach i bobl ifanc, rydyn ni wedi rhestru 6 sioe deuluol y gallwch chi eu mwynhau gyda’ch gilydd.

  Gwen 24 Mawrth, 2023

 46. Dada Masilo yn ymarfer

  Ailddyfeisio straeon clasurol: tu ôl i’r llen gyda dada masilo

  Ymunwch â ni tu ôl i’r llen i ddysgu mwy am y coreograffydd o Dde Affrica Dada Masilo, a’i gwaith dawns rhyfeddol newydd

  Llun 20 Mawrth, 2023

 47. Life Hack 2023

  70 o westeion, 14 o weithdai, 1 diwrnod bythgofiadwy. Dychwelodd ein digwyddiad sgiliau creadigol rhad ac am ddim ym Mhorth eleni, yn fwy nag erioed. Edrychwch ar ein huchafbwyntiau o Life Hack 2023.

  Gwen 17 Mawrth, 2023

 48. GOFALWYR IFANC YN CYMRYD RHAN YN LLAIS CREADIGOL

  Gofalwyr ifanc o YMCA Abertawe yn cydweithio â'r fideograffydd proffesiynol Jamie Panton a'r canwr a chyfansoddwr Mojo JNR i greu fideo cerddoriaeth

  Iau 16 Chwefror, 2023

 49. HARD CÔR

  Grŵp lleisiol i bobl ifanc yw Hard Côr, sy’n dod â phobl 16–25 oed sy’n byw yng Nghaerdydd ynghyd i ganu, rapio, bît-bocsio a chreu cerddoriaeth gyda’i gilydd. 

  Mer 15 Chwefror, 2023

 50. Cyfle Newydd: Cyfarwyddwr Cynorthwyol

  Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cynorthwyol i fod yn rhan allweddol o’r creadigol ar gynhyrchiad newydd.

  Sad 28 Ionawr, 2023

 51. Anrhegion rhamantus

  Santes Dwynwen, Dydd San Ffolant, pen blwydd priodas neu ‘jest oherwydd’ – dyma’r holl ysbrydoliaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer anrheg ramantus.

  Mer 25 Ionawr, 2023

 52. Y 10 sioe orau i’w gweld yn 2023

  Mwynhewch wledd o theatr eleni! O sioeau cerdd i ddawns, mae rhywbeth i bawb – o blant i oedolion.

  Gwen 30 Rhagfyr, 2022

 53. 2022: BLWYDDYN I’W CHOFIO

  Edrych yn ôl ar uchafbwyntiau 2022.

  Mer 21 Rhagfyr, 2022

 54. DIGWYDDIAD GRADDIO RADIO PLATFFORM PORTH

  Roedd ein digwyddiad graddio Radio Platfform diweddar yn Porth, yn ddathliad o’n holl aelodau sydd wedi cwblhau ein rhaglen hyfforddi ym Mhorth, yn ogystal â’n graddedigion diweddar o Gaerdydd.

  Iau 15 Rhagfyr, 2022

 55. CABARET

  Cabaret

  Mae tymor agoriadol Cabaret, ein lleoliad bywiog newydd, wedi cael ei lansio

  Gwen 9 Rhagfyr, 2022

 56. Dros Nos

  Ein digwyddiad cysgu dros nos unigryw lle mae pobl ifanc o Dde Cymru yn cymryd drosodd ein hadeilad eiconig.

  Llun 5 Rhagfyr, 2022

 57. Azadi

  Azadi

  Dewch i ymweld â ni y gaeaf hwn i weld Azadi, arddangosfa gan yr artist Naz Syed o Ziba Creative.

  Llun 5 Rhagfyr, 2022

 58. Uchafbwyntiau Llais 2022

  Mae'n amser ail-fyw eiliadau gorau Llais 2022. Gwyliwch ein fideo o uchafbwyntiau'r ŵyl.

  Maw 22 Tachwedd, 2022

 59. Wyth Anrheg i'r Nadolig

  Ydych chi’n cael trafferth meddwl am syniadau ar gyfer anrhegion Nadolig, neu’n chwilio am rywbeth gwahanol i’w roi eleni?

  Llun 21 Tachwedd, 2022

 60. Gwobr Gerddoriaeth Gymreig

  Am y tro cyntaf erioed, cynhaliwyd y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru i agor Llais 2022, ac am ddathliad!

  Iau 27 Hydref, 2022

 61. Sgyrsiau yn Llais

  Yn y blog hwn gwadd hwn mae Rhiannon White, cyd-sylfaenydd Cwmni Theatr Common Wealth a churadur ein rhaglen Sgyrsiau, yn ysgrifennu am beth i’w ddisgwyl o’r rhaglen am ddim yn Llais.

  Gwen 21 Hydref, 2022

 62. Rehearsals for The Making of a Monster

  Synau Mawr

  Mae tîm The Making of a Monster yn sgwrsio am eu brwdfrydedd dros ddiwylliant grime a sut maen nhw'n cyfuno hynny â theatre ar gyfer cynhyrchiad diweddaraf Canolfan Mileniwm Cymru.

  Iau 13 Hydref, 2022

 63. Charles Hazlewood yn sôn am darddiad Death Songbook

  Cyn y perfformiad cyntaf o Death Songbook i gynulleidfa fyw yn Llais eleni, buon ni’n sgwrsio â Charles Hazlewood, Cyfarwyddwr Artistig Paraorchestra, am y prosiect.

  Iau 6 Hydref, 2022

 64. Rydyn ni'n tanio'r dychymyg: Kiara Sullivan

  Dros yr haf cawsom ni sgwrs â'r Gweithiwr Celfyddydau Ieuenctid Kiara Sullivan i gael gwybod sut y dechreuodd gymryd rhan gyda Phlant y Cymoedd (ein partner Yn Gryfach Ynghyd) a gwireddu ei breuddwyd o weithio yn y celfyddydau.

  Llun 3 Hydref, 2022

 65. Two women facing each other, embracing lovingly

  Sesiwn Holi ac Ateb gyda Chast The Color Purple The Musical

  Cawsom sgwrs â Me'sha Bryan am chwarae Celie yn The Color Purple The Musical, sy'n dod i'n Theatr Donald Gordon am y tro cyntaf y mis Hydref hwn.

  Iau 29 Medi, 2022

 66. Cyflwyno ein rhaglen am ddim

  Gyda dim ond mis i fynd tan Llais 2022, rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi ein rhaglen o ddigwyddiadau rhad ac am ddim sy’n cael eu cynnal drwy’r penwythnos.

  Gwen 23 Medi, 2022

 67. Datganiad: EM y Frenhines Elizabeth II

  Rydyn ni’n drist iawn am farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II ac rydyn ni’n anfon ein cydymdeimladau diffuant at y Teulu Brenhinol.

  Iau 8 Medi, 2022

 68. Ar y Ffordd yr Hydref Hwn

  Yn teimlo’n drist bod gwyliau’r haf drosodd? Peidiwch â phoeni, mae gennym ddigonedd o sioeau i’ch temtio rhwng nawr a’r Nadolig.

  Maw 6 Medi, 2022

 69. Dylunio Gwarchodwr Gardd

  Dyma Raintree, y Gwarchodwr Gardd a ddyluniwyd gan Jimmy Ling sy’n 10 oed a fydd yn cadw llygad ar ein Gardd Glanfa yr haf hwn.

  Mer 20 Gorffennaf, 2022

 70. Hwyl am ddim drwy'r haf

  Mae gennym ni wledd o weithgareddau hwyl am ddim ar gyfer y teulu cyfan i’ch diddanu chi a’r plant yr haf hwn.

  Maw 19 Gorffennaf, 2022

 71. John Cale

  LLAIS: Cyhoeddi'r actiau cyntaf

  John Cale, Death Songbook, Abdullah Ibrahim, black midi, Cate Le Bon a mwy yn ymuno â lein-yp yr ŵyl eleni

  Llun 4 Gorffennaf, 2022

 72. Ni'n Tanio'r Dychymyg: Hacio Bywyd

  Mae gan ein digwyddiadau Hacio Bywyd egni gwych bob tro ac roedd hynny'n wir eleni, gyda gweithdai hwyliog am ddim gan gynnwys ysgrifennu caneuon, effeithiau arbennig, gemau bwrdd, codio, sgiliau syrcas a mwy!

  Maw 21 Mehefin, 2022

 73. Byddwch yn barod ar gyfer Llais 2022

  Darganfyddwch mwy am Llais – ein gŵyl ryngwladol sy’n dychwelyd yr hydref hwn 26-30 Hydref.

  Iau 9 Mehefin, 2022

 74. Creu Theatr Gynhwysol

  Dyma'r actor Farshid Rokey yn adlewyrchu ar The Boy with Two Hearts, sy'n dychwelyd i Gaerdydd fis Medi cyn deithio i'r National Theatre yn Llundain.

  Mer 8 Mehefin, 2022

 75. Saith Sioe Wefreiddiol i'r Haf

  Mae gwledd o adloniant ar y gweill i chi dros yr haf. Cymerwch gipolwg ar ein 7 uchaf...

  Mer 1 Mehefin, 2022

 76. A young woman climbing up a ladder

  NI'N TANIO'R DYCHYMYG: Bethany Davies

  Dyma Bethany, a adawodd ei gradd prifysgol ar gyfer gyrfa fwy boddhaus yn y theatr ac sydd nawr yn gweithio fel un o’n Prentisiaid Technegol.

  Llun 30 Mai, 2022

 77. Man with pink hair and moustache putting on red lipstick

  Mynd i'r Ŵyl Ymylol

  Eleni, rydyn ni’n cefnogi tair sioe ffantastig yn yr Ŵyl Ymylol ym mis Awst!

  Iau 26 Mai, 2022

 78. Gofod Creu

  Rydyn ni wrth ein boddau'n cyhoeddi prosiect newydd sbon a fydd yn gweddnewid gofodau tu fewn i'n hadeilad, gan greu stiwdios newydd a chyffrous lle y gall bawb fod yn greadigol.

  Gwen 20 Mai, 2022

 79. Hemes has dark curly hair and she is looking at the camera

  Sesiynau Sul ym mis Mai

  Y mis hwn yn Sesiynau Sul, bydd tair act leol wych yn perfformio!

  Mer 18 Mai, 2022

 80. Hamed and Hessam Amiri stood outside Wales Millennium Centre

  Rydyn ni’n tanio’r dychymyg: Hamed and Hessam Amiri

  Siaradom â Hamed a Hessam Amiri am eu taith i fyd theatr a dod â hanes eu teulu, The Boy with Two Hearts, o'r dudalen i'r llwyfan.

  Maw 10 Mai, 2022

 81. Tumi Williams stood outside WMC

  Ni'n tanio'r dychymyg: Tumi Williams

  Hanner ffordd drwy ei rôl dwy flynedd fel Cydymaith Creadigol, dyma ni’n trafod gyda’r cerddor, cogydd, a hyfforddwr celfyddydau ieuenctid, Tumi Williams.

  Iau 28 Ebrill, 2022

 82. The two members of New Wave are wearing sunglasses and pointing at the camera.

  Sesiynau Sul

  Dyma ein digwyddiad cerddoriaeth cymunedol newydd sbon, sy'n digwydd bob mis yn Radio Platfform.

  Mer 20 Ebrill, 2022

 83. TV SCREENS WITH COLOURED GRAPHICS ON THEM.

  Dysgu gyda phrentisiaid ifanc

  Darganfyddwch mwy am y gweithdai ar gyfer prentisiaid ifanc rydyn ni wedi helpu rhedeg yma gyda Choleg Caerdydd a'r Fro.

  Maw 12 Ebrill, 2022

 84. 10 dantaith ar gyfer y gwanwyn

  Dyma yw'r tymor llachar a hyfryd rydyn ni wedi'i disgwyl. Darllenwch am ein huchafbwyntiau drwy'r Gwanwyn.

  Llun 4 Ebrill, 2022

 85. Gŵyl Undod Hijinx 2022

  Lamp shades in the Glanfa, free pop-up street performances, live music, an exclusive post show club, ticketed theatre and dance events in the Weston Studio…Hijinx’s Unity Festival is back. Expect the unexpected!

  Llun 4 Ebrill, 2022

 86. Pŵer cerddoriaeth

  O Judy Garland i'r Scissor Sisters, cafodd cerddoriaeth effaith fawr ar daith Luke Hereford drwy ei blentyndod cwiar.

  Sul 3 Ebrill, 2022

 87. Mynd am dro gyda Jo Fong

  Aeth Molly Palmer am dro gyda'r Cydymaith Creadigol Jo Fong fel rhan o'i phrosiect Boed Hindda neu Ddrycin.

  Maw 29 Mawrth, 2022

 88. Ni’n tanio’r dychymyg: Prendy

  Drwy gydol y flwyddyn rydyn ni'n rhedeg nifer o gyrsiau creadigol am ddim. Ymunodd Prendy â ni ar gwrs radio chwe wythnos tair mlynedd nôl a dyw e heb edrych nôl.

  Iau 24 Mawrth, 2022

 89. Hafan hynodrwydd

  Dyma Luke Hereford, seren ein hantur gerddorol Grandmother’s Closet (and What I Found There…), yn sôn am y lle roedd e'n gallu datgelu ei hunaniaeth go iawn – tŷ ei fam-gu.

  Mer 23 Mawrth, 2022

 90. Sita Thomas

  CODI CYMRY CREADIGOL

  CODI CYMRY CREADIGOL; rhaglen datblygu artistiaid blwyddyn o hyd gyda thâl.

  Maw 22 Mawrth, 2022

 91. Ar yr awyr gyda Radio Platfform

  Dyma Edward Lee, ein cydlynydd Gorsaf Radio Platfform, yn edrych nôl ar 2021 ac yn edrych ymlaen at y flwyddyn gyffrous sydd i ddod i’r orsaf yn 2022.

  Llun 21 Mawrth, 2022

 92. Dathlu ein hanes cwiar

  Dyma Peter Darney, ein cynhyrchydd a rhaglennydd cabaret, yn nodi Mis Hanes LHDTh+ drwy ystyried sut mae diwylliant cwiar wedi ysbrydoli ein gwaith.

  Mer 16 Chwefror, 2022

 93. Seven cast members of Anthem standing together outside Wales Millennium Centre

  Cwrdd â'r Cast: Anthem

  Dewch i gwrdd â chast Anthem, ein comedi gerddorol newydd ym myd ffeinal byw cystadleuaeth ganu ar y teledu.

  Maw 15 Chwefror, 2022

 94. Dancers performing as part of Festival of Voice

  Buddsoddi mewn pobl ifanc: Ymyriadau Pwerus

  Gwyliwch ein ffilm ddiweddaraf am Ymyriadau Pwerus, comisiwn cyffrous dan arweiniad pobl ifanc a ddigwyddodd yn ystod Gŵyl y Llais 2021.

  Llun 14 Chwefror, 2022

 95. Gweithdai hanner tymor: ysgrifennu creadigol

  Wrth droed ein Ancestree byddwn yn cynnal gweithdai galw heibio i ysgrifenwyr 7+ o bob lefel gallu dros yr hanner tymor.

  Llun 14 Chwefror, 2022

 96. A headshot image of Llinos Mai, smiling directly at the camera

  Calon, hiwmor a chaneuon bachog – Llinos Mai ar Anthem

  Dyma'r awdur a chyd-gyfansoddwr Llinos Mai yn rhannu ei hysbrydoliaeth ar gyfer Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru cyntaf 2022.

  Llun 31 Ionawr, 2022

 97. 10 sioe orau i'w gweld yn 2022

  Mae 'na lwyth o sioeau anhygoel ar y gweill, ac mae 'na sedd yn aros amdanoch. Dyma ein 10 hoff sioe ar gyfer 2022!

  Gwen 28 Ionawr, 2022

 98. Molly Palmer

  Radio Plattform yn y Porth

  Rydyn ni'n cynnal dwy orsaf radio dan arweiniad ieuenctid. Dyma gydlynydd yr orsaf Molly Palmer ar beth sydd wedi bod yn digwydd yn y Factory yn y Porth.

  Iau 27 Ionawr, 2022

 99. Esbonio cyfnewidiadau ar-lein

  Gallwch nawr gyfnewid eich tocynnau ar-lein! Cymerwch olwg ar y canllaw hwn i weld sut allwch chi symud eich tocynnau i ddyddiad neu amser gwahanol, neu newid eich seddi'n gyfan gwbl, ar ein gwefan.

  Sad 1 Ionawr, 2022

 100. Cynyrchiadau a pherfformiadau wedi'u haildrefnu

  Gwelwch yr holl fanylion diweddaraf ar gyfer cynyrchiadau a pherfformiadau sydd wedi'u heffeithio gan bandemig y Coronafeirws.

  Sad 1 Ionawr, 2022

 101. Cau oherwydd Coronafeirws: Rhagfyr 2021

  Yn dilyn cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru, mae'n ddrwg gennym fod pob perfformiad o'n sioeau wedi'u canslo o 26 Rhagfyr hyd o leiaf 15 Ionawr 2022.

  Mer 22 Rhagfyr, 2021

 102. Drag queen Polly Amourous pretending to eat a copy of Charles Dickens' A Christmas Carol

  Drwg a da! Cwrdd â chwmni XXXmas Carol

  Rydyn ni wedi ymuno â Big Loop Theatre Company i ddod ag ‘anti-panto’ fwyaf di-drefn Caerdydd erioed i chi!

  Mer 8 Rhagfyr, 2021

 103. Samantha Womack as The White Witch

  Pethau i'w gwneud gyda'r teulu y Nadolig hwn

  Gyda sioeau a phrofiadau ar gyfer pob oedran y tymor hwn, dewch i wneud atgofion yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gyda'ch ffrindiau a'ch teulu.

  Mer 1 Rhagfyr, 2021

 104. Christmas presents

  Rhowch anrheg y theatr y Nadolig hwn

  Mae ein hosanau'n llawn dop gydag anrhegion theatrig anhygoel ar gyfer eich anwyliaid eleni.

  Sul 28 Tachwedd, 2021

 105. Diwali dancers

  Dathliadau Diwali 2021

  Gwyliwch fideo sy'n cynnwys uchafbwyntiau dathliadau Diwali eleni, pan gafodd ein Glanfa ei lenwi gyda cherddoriaeth a diwylliant Hindostaidd am ychydig o oriau.

  Llun 22 Tachwedd, 2021

 106. Uchafbwyntiau Gŵyl y Llais 2021

  Cymerwch olwg ar uchafbwyntiau Gŵyl y Llais eleni gan gynnwys Hot Chip, Arab Strap, Ghostpoet, Brian Eno a mwy...

  Llun 15 Tachwedd, 2021

 107. Gŵyl y Llais: Uchafbwyntiau 2021

  Gwyliwch uchafbwyntiau Gŵyl y Llais 2021, yn cynnwys Hot Chip, Tricky a mwy.

  Llun 8 Tachwedd, 2021

 108. Ymyriadau Pwerus: Adlewyrchu ar y daith

  Gweithdai creadigol, Covid a digonedd o heriau. Dyma'r artist Bethan Marlow yn adlewyrchu ar ei thaith tair blynedd i gyflawni'r comisiwn arbennig hwn dan arweiniad pobl ifanc.

  Iau 4 Tachwedd, 2021

 109. Diwali artwork

  Dathlwch Diwali gyda ni

  Gwelwch fwy am ddathliadau Diwali eleni a'n digwyddiad teulu am ddim ddydd Gwener 12 Tachwedd 2021.

  Mer 3 Tachwedd, 2021

 110. Ystafell wisgo cefn llwyfan gyda drychau

  Galwad castio agored: Ymunwch â'n cynhyrchiad newydd

  Rydyn ni'n edrych am berfformwyr i fod yn rhan o'n cynhyrchiad gwreiddiol nesaf, i'w lwyfannu yn ein Stiwdio Weston yng Ngwanwyn 2022.

  Llun 1 Tachwedd, 2021

 111. Pencil Breakers

  Darnau gwreiddiol o ysgrifen gan leisiau cwiar, anabl ac actifydd i ddarllen a gwrando arnynt.

  Mer 20 Hydref, 2021

 112. Pobl yn gorymdeithio â llusernau papur drwy gyntedd Canolfan Mileniwm Cymru

  Gorymdaith Lusernau Gymunedol 2021

  Dewch i ymuno â'r gorymdaith lusernau flynyddol a gweithdai addurno llusernau dros yr hanner tymor

  Maw 19 Hydref, 2021

 113. Mis Hanes Pobl Dduon 2021

  Ymunwch â'n gweithdai a'n perfformiadau i nodi Mis Hanes Pobl Dduon eleni.

  Maw 12 Hydref, 2021

 114. Pedwar actor yn dal actor arall yn yr awyr ar ei ochr

  Yn ymarfer: The Boy With Two Hearts

  Mae ymarferion wedi dechrau ar gyfer ein cynhyrchiad gyntaf a wnaed yng Nghymru ers i ni ail-agor ein drysau.

  Gwen 17 Medi, 2021

 115. Taith Immersive Arcade - sesiynau galw heibio

  Dewch i brofi rhai o'r esiamplau gorau o brofiadau realiti rhithwir a 360° a grewyd yn y DU dros yr 20 mlynedd ddiwethaf.

  Gwen 10 Medi, 2021

 116. Delweddau'r Carnifal

  Efallai bod bwrlwm Carnifal Trebiwt wedi llonyddu am flwyddyn arall, ond dydyn ni heb orffen eto...

  Iau 9 Medi, 2021

 117. 3, 2, 1....Ni ar agor!

  Mae'n wych bod nôl, yn llenwi ein theatr gyda phobl ac awyrgylch unwaith eto, ac mae 'na ddigonedd o newyddion cyffrous i rannu gyda chi!

  Iau 9 Medi, 2021

 118. Aelodau o gast The Boy With Two Hearts yn ymarfer: Dana Haqjoo, Farshid Rokey, Ahmad Sakhi, Géhane Strehler, Shamail Ali

  Cwrdd â'r Cast: The Boy with Two Hearts

  Dewch i gwrdd â chast premiere byd ein haddasiad llwyfan o The Boy with Two Hearts – stori o obaith, o Affganistan i Gymru.

  Mer 8 Medi, 2021

 119. The band Hot Chip

  Rhestr Artistiaid Gŵyl y Llais 2021 – Hot Chip, Max Richter, Biig Piig + mwy

  Rydym yn gyffrous iawn heddiw wrth allu cyhoeddi ein rhestr artistiaid ar gyfer Gŵyl y Llais 2021, sy'n cynnwys 20 act o Gymru ac ar draws y byd

  Maw 7 Medi, 2021

 120. David a Philippa Seligman

  Cofio David Seligman

  Roeddem yn drist i glywed am farwolaeth ffrind mawr i'r Ganolfan.

  Iau 26 Awst, 2021

 121. Carnifal Trebiwt 2021

  Mae penwythnos y Carnifal yn dod! Ac mae ‘na ddigonedd yn digwydd tu fas i'r Ganolfan, felly dewch lawr ar 29-30 Awst am hwyl, diwylliant a cherddoriaeth gymunedol.

  Mer 25 Awst, 2021

 122. Tumi Williams yn sefyll tu fewn i Ganolfan Mileniwm Cymru

  Cyflwyno Tumi Williams

  Rydym yn dod i adnabod ein Cymdeithion Creadigol yn well. Dewch i gyfarfod Tumi...

  Iau 19 Awst, 2021

 123. Cyflwyno Jo Fong

  Rydym yn dod i adnabod ein Cymdeithion Creadigol yn well. Dewch i gyfarfod Jo...

  Iau 12 Awst, 2021

 124. Crowd watching music

  Cyhoeddi dyddiadau Gŵyl y Llais 2021

  Rydym ni nôl ar 4 - 7 November 2021 am bedwar diwrnod o gerddoriaeth byw anhygoel, perfformiadau i ysgogi meddwl, a sgyrsiau ysbrydoledig.

  Maw 3 Awst, 2021

 125. Carnival costumes

  Gweithdai creu gwisgoedd carnifal

  Ymunwch â ni y mis Awst hwn ar gyfer gweithdai creu gwisgoedd ar gyfer Carnifal Trebiwt 2021, dan arweiniad artistiaid ac am ddim.

  Maw 3 Awst, 2021

 126. a group of young people stood on a stage looking up

  Cyflwyno’r Criw Ieuenctid

  Dewch i gyfarfod ein Cydweithfa Ieuenctid - bydd naw o bobl ifanc yn helpu ni i lywio sawl agwedd o ein sefydliad, i sicrhau ein bod yn ofod cynhwysol i bawb.

  Gwen 23 Gorffennaf, 2021

 127. art work by Ludo Natatorium

  ARDDANGOSFA EICH LLAIS: TU ÔL I’R LLEN

  Brad Caleb Lee, curadur yr arddangosfa, sy’n codi’r llen ar ein harddangosfa gymunedol ddiweddaraf sy’n agor ar 22 Gorffennaf 2021.

  Iau 22 Gorffennaf, 2021

 128. Gwên o Haf Caerdydd

  Mae gennym ni lwyth o weithgareddau cyffrous ar y gweill ar gyfer y teulu cyfan ym Mae Caerdydd, ac mae'r rhan fwyaf am ddim

  Mer 30 Mehefin, 2021

 129. Cyflwyno Ruslan Pilyarov

  Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn dod i adnabod ein Cymdeithion Creadigol yn well, drwy sesiwn holi ac ateb gyda phob un. Yr wythnos hon, dewch i gyfarfod Ruslan...

  Maw 22 Mehefin, 2021

 130. Cyflwyno Tafsila Khan

  Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn dod i adnabod ein Cymdeithion Creadigol yn well, drwy sesiwn holi ac ateb gyda phob un. Yr wythnos hon, dewch i gyfarfod Tafsila...

  Maw 15 Mehefin, 2021

 131. Cyflwyno Nerida Bradley

  Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn dod i adnabod ein Cymdeithion Creadigol yn well, drwy sesiwn holi ac ateb gyda phob un. Yr wythnos hon, dewch i gyfarfod Nerida...

  Mer 9 Mehefin, 2021

 132. Group shot of our Creative Associates sitting down smiling

  Cyflwyno ein Cymdeithion Creadigol

  Mae’n bleser gennym gyflwyno ein carfan gyntaf o Gymdeithion Creadigol.

  Mer 26 Mai, 2021

 133. Paratoi i ailagor

  O’r diwedd rydyn ni’n paratoi i ailagor Canolfan Mileniwm Cymru yn raddol.

  Iau 20 Mai, 2021

 134. Tu ôl i ddrysau caeedig – Ebrill 2021

  Gyda’r haf ar y gorwel, mae mis Ebrill wedi bod yn fis prysur arall. Darllenwch y newyddion diweddaraf am ein sioeau a llawer mwy.

  Mer 5 Mai, 2021

 135. TU ÔL I DDRYSAU CAEEDIG - Mawrth 2021

  O wyliau digidol i ffrydio byw a llawer mwy. Dyma gipolwg o'r hyn a wnaethon ni ym mis Mawrth.

  Maw 30 Mawrth, 2021

 136. Wales Millennium Centre at sunset

  ADMIRAL YW EIN CEFNOGWR CORFFORAETHOL DIWEDDARAF

  Mae’n bleser gen i gyhoeddi bod Admiral yn ymuno â ni fel cefnogwr corfforaethol.

  Mer 17 Mawrth, 2021

 137. REUEL ELIJAH

  TU ÔL I DDRYSAU CAEEDIG – CHWEFROR 2021

  Cymerwch gipolwg ar yr hyn a wnaethon yn ystod mis Chwefror 2021...

  Mer 10 Mawrth, 2021

 138. Pedair gŵyl Gymreig, dau ddiwrnod, un rhestr o artistiaid gwych

  Mae pedair o hoff wyliau Cymru wedi dod ynghyd yn ystod y cyfnod clo i greu Gŵyl 2021; gŵyl ar-lein am ddim yn llawn dop â cherddoriaeth a chomedi cofiadwy, sy’n cofleidio amrywiaeth a sgwrs.

  Maw 9 Chwefror, 2021

 139. Tu ôl i ddrysau caeedig - Ionawr 2021

  Dyma gipolwg o’r hyn a wnaethon y tu ôl i ddrysau caeedig ym mis Ionawr...

  Iau 4 Chwefror, 2021

 140. DATHLU EIN GRANT ELUSENNOL MWYAF ERS EIN HAGORIAD

  Mae mis Chwefror wedi cychwyn gyda newyddion ardderchog. Rydyn ni wedi derbyn gwobr o £823,000 gan Sefydliad Garfield Weston, rhan o Gronfa Ddiwylliant Weston.

  Mer 3 Chwefror, 2021

 141. Dysgu drwy brofiadau: Hyfforddiant Radio Platfform

  Dyma Edward Lee, Swyddog Maes a Hyfforddiant Radio Platfform yn trafod ein cyrsiau pum wythnos am ddim newydd sy'n cychwyn ar-lein ym mis Chwefror.

  Gwen 29 Ionawr, 2021

 142. Long exposure photo on a street at night by Dee Bryan

  Ar fy mhen fy hun

  Yn ddiweddar fe anfonodd y ffotograffydd lleol, Dee Bryan, ychydig o waith ffotograffiaeth atom a grëwyd yn ystod y cyfnod clo. Bydd y gwaith yn ymddangos yn ein harddangosfa Lleisiau Dros Newid. Dyma Dee'n esbonio yn ei geiriau ei hun yr hun a ysbrydolwy

  Mer 27 Ionawr, 2021

 143. Red, Pink, and Blue light by Bruno Thethe

  Galwad am Gymdeithion Creadigol

  Rydyn ni’n falch o gyhoeddi ein bod yn creu hyd at chwe swydd Cymdeithion Creadigol i artistiaid ac ymarferwyr creadigol.

  Llun 25 Ionawr, 2021

 144. Ffocws ar Ffotograffiaeth

  Mae ein harddangosfa ddiweddaraf yn cyflwyno ffotograffiaeth gan bobl ifanc Dduon, Asiaidd ac amrywiol ethnig o Gaerdydd a'r cyffiniau. Mae'r arddangosfa i'w gweld yn ein ffenestri blaen ar hyn o bryd.

  Mer 20 Ionawr, 2021

 145. bokeh light blur

  Rydyn ni'n chwilio am guradur arloesol

  Rydyn ni'n chwilio am guradur arloesol i gydlynu arddangosfa aml-gyfrwng, dan arweiniad y gymuned, sy'n cyfleu bywydau, gobeithion a breuddwydion ein cynulleidfaoedd a'n cymunedau yn ystod cyfnod digynsail.

  Maw 19 Ionawr, 2021

 146. Woman in Colour (2020) by Michael Burgess

  GWELD Y GOLEUNI YN YSTOD Y CYFNOD CLO

  A ninnau'n byw drwy gyfnod clo arall, gofynnwn i chi'n helpu ni ddarganfod tamaid o oleuni unwaith eto.

  Iau 14 Ionawr, 2021

 147. Tu ôl i ddrysau caeedig - Mis Rhagfyr

  Cipolwg o'r hyn a wnaethon ni y tu ôl i ddrysau caeedig yn ystod mis Rhagfyr.

  Gwen 8 Ionawr, 2021

 148. Mae Gen I Hawl

  A hithau’n Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg, darganfyddwch ragor am y gwasanaethau rydym ni’n eu cynnig yn Gymraeg i’n cwsmeriaid, ymwelwyr a’n staff.

  Llun 7 Rhagfyr, 2020

 149. TU ÔL I DDRYSAU CAEEDIG - Tachwedd

  Mae hi wedi bod yn fis gwlyb a gwyntog arall, ond wrth i ni i ddod drwy storm eleni mae yna haul ar y gorwel wrth i ni gynllunio at y dyfodol a chwilio am ffyrdd newydd i ysbrydoli’r genedl a chreu argraff ar y byd.

  Iau 26 Tachwedd, 2020

 150. O Ffwrnais Awen

  Dyma Sian Morgan, ein Cyfarwyddwr Datblygu a Phartneriaethau, yn edrych yn ôl ar flwyddyn heriol, a'r cyfleoedd cyffrous sy'n ymddangos ar y gorwel.

  Iau 26 Tachwedd, 2020

 151. Gabin Congolo in a blue seatshirt smiling

  Artist o dan y chwyddwydr: Gabin Kongolo

  Bob mis rydyn ni'n taflu goleuni ar egin artistiaid ifanc o Gymru. Rydyn yn cychwyn gyda Gabin Kongolo, yr actor a cherddor o Lanrhymni, sy'n serennu yn y ffilm Grime newydd, 'Against All Odds'.

  Gwen 20 Tachwedd, 2020

 152. Young people stood outside a building holding a Welsh flag

  Fi a Chenedlaethau'r Dyfodol

  Yn ddiweddar, graddiodd Molly Palmer (aelod o dîm Radio Platfform) fel aelod o Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol. Dyma Molly yn trafod ei phrofiadau anhygoel fel aelod o'r Academi.

  Iau 5 Tachwedd, 2020

 153. Autumn leaves by Peter Crosby

  TU ÔL I DDRYSAU CAEEDIG - HYDREF

  Roedd mis Hydref yn fis prysur arall, gydag arddangosfeydd Mis Hanes Pobl Dduon, newyddion da am gyllid brys, sioeau’n mynd ar werth a llawer mwy.

  Mer 28 Hydref, 2020

 154. Colourful mural depicting Black History Month 2020

  Hanes Pobl Dduon 365

  Tra bod ein hadeilad ar gau rydyn ni’n ceisio’i ddefnyddio mewn ffyrdd eraill sy’n greadigol a diogel. Mae ein ffenestri enfawr yn cynnig gofod perffaith ar gyfer arddangos gwaith celf cymunedol anhygoel.

  Maw 27 Hydref, 2020

 155. Diweddariad sioeau a digwyddiadau

  Daliwch ati i ddarllen i gael yr holl ddiweddariadau diweddaraf ar gysylltu â'n swyddfa docynnau, sioeau sydd wedi gohirio neu aildrefnu, Cwestiynau Cyffredin a mwy…

  Mer 21 Hydref, 2020

 156. Copper coloured steel tiles on the exterior of wales Millennium Centre. Image © Simon Ridgway

  CYHOEDDIAD CYLLID BRYS

  Hoffem ddiolch o galon i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth ariannol. Mi fydd hwn yn sicrhau ein bod yn diogelu swyddi a sgiliau gwerthfawr, yn cefnogi’r gymuned ehangach o artistiaid a sicrhau bod yr adeilad yn ddiogel pan fyddwn yn ailagor.

  Mer 21 Hydref, 2020

 157. A photographic collage of different people's faces in squares

  Astudiaeth Achos: Polly a Jennifer

  Rydyn ni’n falch o gydweithio â Create Jobs, i gyflwyno Meet a Mentor: Tu ôl y Lens; rhaglen fentora pedwar mis, wedi’i gyllido gan ScreenSkills.

  Llun 19 Hydref, 2020

 158. Cynllun Gweithredu Amrywiaeth

  Dyma ein Cynllun Gweithredu Amrywiaeth – ein bwriad yw y gwnaiff hwn ein hadeilad, ein gwaith a’n staff yn fwy cynhwysol. Rydyn ni’n benderfynol o wneud cyfiawnder â hyn, er mwyn pawb.

  Mer 14 Hydref, 2020

 159. Two ladies wearing face masks

  Tu ôl i ddrysau caeedig – Medi

  Yn ystod mis Medi daeth tywydd braf yr haf a mesurau cyfnod clo lleol yn eu hôl i ran helaeth o Gymru a rhwng pob dim llwyddon ni gefnogi Picnic Cymunedol Carnifal Trebiwt yn yr awyr agored.

  Iau 1 Hydref, 2020

 160. Picnic Cymunedol carnifal Trebiwt

  Ar ddydd Sul 20 Medi, wedi misoedd o gynllunio, fe gafon ni ddathliad cymunedol o’r diwedd. Cafodd y picnic ei gynllunio yn ystod y cyfnod clo gyda’n partneriaid hyfryd yng yng Nghymdeithas Gelfyddydau a Diwylliant Tre Biwt ac aelodau o’r gymuned sydd â d

  Gwen 25 Medi, 2020

 161. Rambert dancers in rehearsal

  Perfformiad dawns byw, ar ei newydd wedd

  Mae cwmni dawns llawn Rambert yn y stiwdio ar hyn o bryd. Maent yn cydweithio â Wim Vandekeybus, coreograffydd a gwneuthurwr ffilmiau blaenllaw, ar eu perfformiad cyntaf i gael ei ffrydio’n fyw.

  Gwen 18 Medi, 2020

 162. A collage featuring portrait photos of people

  Meet a Mentor: Dylan and Prano

  Rydyn ni’n falch o gydweithio â Create Jobs, i gyflwyno Meet a Mentor: Tu ôl y Lens; rhaglen fentora dros bedwar mis, wedi’i gyllido gan ScreenSkills.

  Maw 15 Medi, 2020

 163. CARNIFAL TREBIWT

  Mae gan Garnifal Trebiwt hanes lliwgar a chyfoethog iawn. Ganwyd y carnifal yn Nociau Trebiwt yng nghanol y 1960au, a thyfodd yn gyflym i fod yn ganolbwynt i ddiwylliant Du yn ne Cymru.

  Gwen 28 Awst, 2020

 164. TU ÔL I DDRYSAU CAEEDIG - AWST

  Mae’r hydref ar ei ffordd, ond gobeithio i chi lwyddo i fwynhau tamaid bach o dywydd braf ymhlith y gwynt a’r glaw diweddar. Dyma beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud ym mis Awst.

  Gwen 28 Awst, 2020

 165. Cyrsiau Llais Creadigol

  Ym mis Medi byddwn ni’n cynnig cyrsiau ar-lein am ddim i unrhyw un 16-25 oed, yn cynnwys creu ffilmiau, cynhyrchu radio, argraffu neu greu ‘zines’.

  Iau 20 Awst, 2020

 166. Tu ôl i’r llenni yn ystod y cyfnod clo

  Beth sydd wir yn digwydd ‘tu ôl i’r llenni’ mewn adeilad eiconig fel Canolfan Mileniwm Cymru yn ystod cyfnod clo estynedig? Llawer mwy na feddyliech chi.

  Maw 4 Awst, 2020

 167. Sunflower field in the sunshine

  Tu ôl i ddrysau caeedig – Gorffennaf

  Mae’r haf yn gwibio heibio ond rydyn ni’n cadw’n brysur o bell ac yn gweithio’n galed gyda chymunedau lleol ar amrywiaeth o brosiectau cyffrous. Dyma beth ddigwyddodd ym mis Gorffennaf.

  Gwen 31 Gorffennaf, 2020

 168. image by cottonbro. Mans Face With Blue and White Paint

  Galwad am Waith Celf Cyhoeddus

  Rydyn ni'n gwahodd ceisiadau gan unigolion, grwpiau cymunedol a/neu grwpiau cymunedol celfyddydol o dde Cymru i greu darn o gelf gyhoeddus i'w harddangos ar ein ffens allanol.

  Iau 30 Gorffennaf, 2020

 169. Datganiad Amrywiaeth Canolfan Mileniwm Cymru

  Rydym yn cydnabod taw cam cyntaf ein tasg yw amrywiad brys ein gweithlu. Darllennwch ein datganiad yn llawn yma.

  Maw 14 Gorffennaf, 2020

 170. Black man with dreadlocks wearing a green t-shirt speaking into a microphone

  A yw'r celfyddydau yng Nghymru yn hiliol yn eu hanfod?

  Dyma'n Cyfarwyddwr Dysgu Creadigol Jason Camilleri yn ystyried ei yrfa yn y celfyddydau fel Cymro du ac yn cysidro'r diffyg amrywiaeth yn y sector.

  Maw 14 Gorffennaf, 2020

 171. PECYN CYNNAL I’R CELFYDDYDAU

  Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi pecyn cynnal o £1.57bn gyda £59m ohono i'w fuddsoddi yng Nghymru, ac rydyn ni'n awyddus iawn i glywed manylion pellach am sut a phryd caiff y gronfa yma ei rhannu.

  Llun 6 Gorffennaf, 2020

 172. TU ÔL I DDRYSAU CAEEDIG – MIS MEHEFIN

  Mae’r adeilad wedi cau, ond dyw hynny ddim yn golygu ein bod ni wedi stopio bod yn greadigol na chynllunio ar gyfer y dyfodol. Dyma beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud ym mis Mehefin 2020.

  Iau 2 Gorffennaf, 2020

 173. Cadw'r goleuadau ymlaen

  Cadeirydd Canolfan Mileniwm Cymru, Peter Swinburn ar yr argyfwng presennol, beth mae'n ei olygu i'r Ganolfan a'r gwaith creadigol rydyn ni'n parhau i'w wneud yn ystod y cyfnod clo.

  Gwen 26 Mehefin, 2020

 174. Diwrnod Windrush 2020

  Ar gyfer Diwrnod Windrush 2020, dyma blog am un o'n Llysgenhadon Cymunedol anhygoel, Roma Taylor, a gyrhaeddodd yma yng Nghymru o'r Caribî yn 1948, yn 15 oed.

  Llun 22 Mehefin, 2020

 175. The Boy With Two Hearts

  Cariad, colled ac etifeddiaeth. Dyma ddigwyddodd pan gwrddodd Emma Evans, Cynhyrchydd o'n tîm Celfyddydol a Chreadigol, â Hamad Amiri, awdur The Boy with Two Hearts...

  Mer 17 Mehefin, 2020

 176. Ar gau tan Ionawr 2021

  Mat Milsom ar y penderfyniad anodd i gau ein hadeilad tan Ionawr 2021 oherwydd effaith y pandemig coronafeirws ar y diwydiant theatr.

  Gwen 12 Mehefin, 2020

 177. GŴYL Y LLAIS 2020 WEDI'I CHANSLO

  Yn anffodus, fydd Gŵyl y Llais ddim yn cael ei chynnal eleni. Roedd yn benderfyniad anodd, ond yn un roedd rhaid i ni ei wneud oherwydd ansicrwydd ynghylch cynnal digwyddiadau cerddorol yn ystod pandemig y Coronafeirws.

  Iau 11 Mehefin, 2020

 178. Seiniau dros Newid

  Ers lansio Lleisiau dros Newid, mae amrywiaeth enfawr o waith wedi cael ei anfon aton ni - o baentiadau i ffotograffiaeth, o farddoniaeth i ffilm, ond mae cerddoriaeth wedi bod yn gyfrwng mynegiant poblogaidd a phwerus.

  Llun 8 Mehefin, 2020

 179. Diwrnod Amgylchedd y Byd

  Rydym yn fwy nag adeilad eiconig. Mae cynaliadwyedd wedi bod wrth wraidd cynllun yr adeilad ers y dechrau, ac rydyn ni'n ymdrechu'n gyson i wneud ein hadeilad mor effeithlon ag sy'n bosibl.

  Gwen 5 Mehefin, 2020

 180. Creu gyda'r gymuned

  Mae Gemma Hicks, ein Uwch Gynhyrchydd Ymgysylltu â'r Gymuned, yn edrych yn ôl ar rai o'r prosiectau cyffrous y mae hi wedi gweithio arnynt gyda'r gymuned leol hyd yn hyn.

  Iau 4 Mehefin, 2020

 181. Lleisiau dros Newid...Dyma’ch stori chi hyd yma

  Rydyn ni wedi cael ein rhyfeddu gan amrywiaeth ac ansawdd y gwaith rydych chi i gyd wedi bod yn ei anfon aton ni hyd yma ar gyfer prosiect Lleisiau dros Newid.

  Iau 21 Mai, 2020

 182. Janatt - backstage at Wales Millennium Centre

  Lleisiau Dros Newid

  Lleisiau Dros Newid yw ein prosiect newydd sy'n edrych i’r dyfodol. Byddem wrth ein bodd pe bai chi’n cymryd rhan.

  Mer 6 Mai, 2020

 183. Darlledu o fy ystafell wely

  Wrth i ni gau ein drysau aeth ein cyflwynwyr Radio Platfform dyfeisgar ati i ddarlledu o’u cartrefi, gan fachu meicroffonau a throi eu llofftydd yn stiwdios radio.

  Iau 16 Ebrill, 2020

 184. 5 Gweithgaredd Gwych i'r Teulu dros y Pasg

  Ydych chi'n chwilio am weithgareddau i gadw'r plant yn hapus ac yn llon dros y Pasg? Dyma bum syniad gwych i ddiddanu'r teulu cyfan.

  Iau 9 Ebrill, 2020

 185. Tra'n Bod Ni'n Ynysu...

  Graeme Farrow, ein Cyfarwyddwr Artistig, yn adlewyrchu ar y sefyllfa bresennol parthed coronafeirws a’i effaith ar Ganolfan Mileniwm Cymru.

  Iau 2 Ebrill, 2020

 186. Wales Millennium Centre

  Diweddariad coronafeirws

  Diweddariad gan Mat Milsom, ein Rheolwr Gyfarwyddwr, ynglŷn â coronafeirws, a’n penderfyniad i gau Canolfan Mileniwm Cymru.

  Mer 18 Mawrth, 2020

 187. Creu The Beauty Parade

  Mae Kaite O’Reilly, awdur a chyfarwyddwr The Beauty Parade, a Graeme Farrow, ein Cyfarwyddwr Artistig, yn rhannu cyfrinachau am y stori gudd hon o’r Ail Ryfel Byd, ac yn esbonio pam rydym wedi dewis ei hadrodd.

  Iau 5 Mawrth, 2020

 188. Gweithdai creadigol am ddim dros y Gwanwyn

  We've got some great workshops coming up for young people in both Welsh and English, looking at visual art, digital music and creative writing for radio.

  Llun 2 Mawrth, 2020

 189. Cate Le Bon stood outside wearing a red coat

  SGWRS GYDA CATE LE BON

  Cawsom sgwrs gyda churadur gwadd Gŵyl y Llais, Cate Le Bon, am ei bywyd, ei gwaith a phwy sydd yn ei hysbrydoli hi…

  Gwen 28 Chwefror, 2020

 190. Lightbulb against a black background with idea clouds drawn in chalk next to it

  Gwybodaeth am gyfleoedd Dysgu Gweithredol

  Darganfyddwch fwy am ein cyfleoedd Dysgu Gweithredol sydd ar gael am ddim i unrhyw gynhyrchwyr annibynol ac artistiaid sy’n hunan-gynhyrchu.

  Gwen 28 Chwefror, 2020

 191. Brendan Cole dancing

  5 Sioe ddawns dros y Gwanwyn

  Pum sioe ddawns wefreiddiol i wneud i chi godi i ddawnsio yn 2020.

  Iau 27 Chwefror, 2020

 192. Cate Le Bon in a pose pointing her hands in a direction

  CATE LE BON YN CURADU

  Rydyn ni’n falch o gyhoeddi bod y cerddor a chynhyrchydd Cymreig Cate Le Bon yn ymuno â Gŵyl y Llais fel curadur gwadd yn 2020.

  Mer 19 Chwefror, 2020

 193. Dewch i berfformio ar Ddydd Gŵyl Dewi

  Hoffech chi berfformio yn ein Theatr Donald Gordon ar Ddydd Gŵyl Dewi? Darganfyddwch fwy am sut gall eich ysgol neu gymuned gymryd rhan.

  Llun 27 Ionawr, 2020

 194. Dathlu Dydd Santes Dwynwen

  Wrth i ni agosau at Ddydd Santes Dwynwen, rydyn ni’n teimlo’n rhamantus...

  Mer 22 Ionawr, 2020

 195. 10 Ffaith Anhygoel am Ysbiwyr Benywaidd

  Golwg ar y menywod arbennig a fentrodd bopeth yn ystod yr Ail Ryfel Byd er mwyn casglu gwybodaeth hanfodol y tu ôl i linellau’r gelyn.

  Maw 21 Ionawr, 2020

 196. Tymor Newydd o Ddysgu Cymraeg

  Mae Sophie Garrod, ein Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata wedi bod yn dysgu Cymraegers mis Medi, felly, cwrddom ni am sgwrs i glywed am ei chynnydd. 

  Maw 14 Ionawr, 2020

 197. Cyfleoedd i Artistiaid, Gwanwyn 2020

  Cyfleoedd i artistiaid yn y Ganolfan yn ystod y gwanwyn

  Llun 13 Ionawr, 2020

 198. 12 sioe wefreiddiol ar gyfer 2020

  Mae detholiad o sioeau gwych ar y gorwel ar gyfer 2020. Cymerwch gipolwg o'r wledd sy'n aros amdanoch.

  Gwen 13 Rhagfyr, 2019

 199. 2019: am flwyddyn anhygoel

  Roedd 2019 yn flwyddyn fendigedig i ni, gyda chasgliad newydd o’n cynyrchiadau ein hunain a llwyth o sioeau byd-enwog. Dyma ambell uchafbwynt.

  Gwen 13 Rhagfyr, 2019

 200. Gwledda a chwerthin dros yr ŵyl

  Paratowch at yr ŵyl gyda thamaid o gerddoriaeth, drag a chomedi Cymraeg gwych.

  Iau 28 Tachwedd, 2019

 201. Saith rheswm dros garu Les Mis

  Felly adeiladwch eich baricêd mewn steil a pharatowch i gael eich gwefreiddio.

  Mer 27 Tachwedd, 2019

 202. Cofio Syr Donald Gordon

  Cofio Syr Donald Gordon – y dyn busnes o Dde Affrica a roddodd £10 miliwn tuag at adeiladu Canolfan Mileniwm Cymru.

  Mer 27 Tachwedd, 2019

 203. Pen-blwydd Hapus i ni'n 15

  Wales Millennium Centre celebrates it's 15th anniversary.

  Maw 26 Tachwedd, 2019

 204. Wyth anrheg i lenwi'ch hosan Nadolig

  Rydyn ni wedi dewis wyth anrheg wych i’r Nadolig fel eich bod chi’n gallu canolbwyntio ar y pethau pwysig…mins peis a gwin twym.

  Llun 25 Tachwedd, 2019

 205. Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

  Prosiect ffilm ddigidol gyda phobl ifanc yn dathlu gwaith ein tîm Dysgu Creadigol.

  Mer 20 Tachwedd, 2019

 206. Dathlu 25 mlynedd o'r Loteri Genedlaethol

  Dydd Mawrth, 19 Tachwedd 2019 yw pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25. Dyma sefydliad sydd wedi bod chwarae rhan bwysig iawn yn y gwaith rydyn ni’n ei wneud.

  Llun 18 Tachwedd, 2019

 207. Y Saith Syfrdanol o'r Movie Mixtape

  David Mahoney gives us his seven of the best from his Movie Mix Tape night in November.

  Iau 31 Hydref, 2019

 208. Codwch i ddawnsio

  Rydym ni'n ymrwymo i arddangos amrywiaeth eang o theatr, yn cynnwys rhai o'r sioeau ddawns gorau y gallwch chi weld ar lwyfan.

  Mer 23 Hydref, 2019

 209. Carys Eleri, awdur a pherfformwraig Cer i Garu...sori...GARU

  Dyw’r Gymraeg ddim yn secsi!

  Buom yn siarad â Carys Eleri am y broses o addasu ei sioe hynod boblogaidd Lovecraft (Not the sex shop in Cardiff) i’r Gymraeg…

  Llun 21 Hydref, 2019

 210. Saith sioe syfrdanol Calan Gaeaf

  We've got plenty of spooky things lined up for Halloween and beyond so take a look at what's ghouling on...

  Mer 16 Hydref, 2019

 211. Taniwch eich chwilfrydedd yn Gymraeg

  Cymerwch gipolwg ar y perfformiadau cyfrwng Cymraeg sydd ar y gweill dros y tymor yma o Berfformiadau i'r Chwilfrydig.

  Maw 15 Hydref, 2019

 212. Tooling Up

  Datblygu Sgiliau yn y Cymoedd

  Dros dri mis yn ystod 2019, bu cyfranogwyr ifanc 16+ yn cymryd rhan yn Datblygu Sgiliau yn y Cymoedd, fel rhan o bartneriaeth Yn Gryfach Ynghyd.

  Llun 14 Hydref, 2019

 213. Tymor Chwilfrydig yr Hydref

  Mae yna lwyth o resymau dros garu'r Hydref; dail yn newid lliw, aer cras, arogl coelcerthi a dychweliad Perfformiadau i'r Chwilfrydig.

  Gwen 11 Hydref, 2019

 214. Fabulous

  Talu llai i wylio mwy

  Gwaith ar waith a thalwch fel y mynnwch.

  Iau 10 Hydref, 2019

 215. Cael mwy allan o wirfoddoli

  Darganfyddwch sut wnaeth gwirfoddoli helpu Carol i frwydro yn erbyn iselder, gwneud ffrindiau newydd ac abseilio oddi ar ein hadeilad.

  Maw 24 Medi, 2019

 216. Dyma’r merched yn dod

  Croeso i'n byd o fenywod ysbrydoledig a grymus.

  Maw 24 Medi, 2019

 217. Gweithdai diweddar mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg

  Mae ein tîm Dysgu Creadigol yn cynnal gweithdai yn y Ganolfan, mewn ysgolion ac allan yn y gymuned. Dyma gipolwg o’u gwaith mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg dros dymor yr haf.

  Iau 5 Medi, 2019

 218. Nôl i'r dosbarth

  Mae cyrsiau Cymraeg ar gael am ddim i bob aelod o staff yn y Ganolfan. Buon ni'n sgwrsio â Sophie sydd ar fin dechrau'r cwrs dwys.

  Llun 2 Medi, 2019

 219. 10 Sioe orau'r hydref

  Summer may be over but we're still turning up the heat. Here's 10 unmissable shows to see this autumn.

  Gwen 30 Awst, 2019

 220. Perfformiadau Ymlaciedig

  Rhowch gynnig ar un o'n perfformiadau ymlaciedig. Rydyn ni'n cadw'r goleuadau'n fwy llachar ac yn gostwng y lefelau sain er mwyn i chi wneud rhywfaint o sŵn a symud o gwmpas.

  Maw 20 Awst, 2019

 221. Clwb Swper ym mis Awst

  Mae digonedd o gabaret gwych ar y gweill y mis Awst yma yn ein Clwb Swper - o gomedi i ddrag, mae gwledd ar y gorwel.

  Llun 12 Awst, 2019

 222. Lleisiau Cymru yn Rhithwirioneddol

  Pop down to our virtual reality zone this summer and experience incredible new worlds for free in Cardiff Bay.

  Iau 8 Awst, 2019

 223. Amser 'Steddfod

  Wrth i ni edrych ymlaen at yr Eisteddfod, rydyn ni wrth ein boddau’n edrych yn ôl at amser yma llynedd pan fu’r ŵyl yma yn y Ganolfan.

  Llun 29 Gorffennaf, 2019

 224. Rôl newydd - Cydymaith Datblygu Artistiaid

  Rydyn ni wrth ein boddau’n cyhoeddi rôl newydd: cydymaith datblygu artistiaid.

  Iau 18 Gorffennaf, 2019

 225. Gwallgof am sioeau cerdd

  Casgliad enfawr o raglenni? Hwmian caneuon sioe gerdd yn y cawod? Mae’n swnio fel eich bod chi’n wallgof am sioeau cerdd. Darllenwch ymlaen am gyngor...

  Mer 10 Gorffennaf, 2019

 226. Profwch theatr o ongl newydd

  Sgwrs yn ein siop goffi wedi’i harwain gan Tony ac Andy am wirfoddoli. Dyma’u barn nhw am pam ddylech chi roi cynnig arni.

  Maw 25 Mehefin, 2019

 227. Clwb Swper Gorffennaf

  Mae yna bethau anhygoel ar y gweill a dion o artistiaid yn barod i gamu ar y llwyfan ym mis Gorffennaf.

  Mer 19 Mehefin, 2019

 228. Uchafbwyntiau Tafwyl

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at ŵyl eleni, ac at wylio perfformiadau gan ein cyfeillion yno

  Llun 17 Mehefin, 2019

 229. Hwyl yr Haf - y 10 uchaf

  Gyda chymaint o bethau da ar y ffordd, mae’n anodd gwybod ble i ddechrau. Dyma’n 10 uchaf ni ar gyfer Hwyl yr Haf eleni...

  Maw 11 Mehefin, 2019

 230. Edrych yn ôl ar wythnos anhygoel

  Cawsom wythnos arbennig yn chwarae ein rhan yn llwyddiant Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd a‘r Fro (27 Mai – 1 Mehefin). Dyma ambell uchafbwynt.

  Llun 10 Mehefin, 2019

 231. Chwe rheswm dros wirfoddoli yma

  Darganfyddwch fwy am wirfoddoli gyda ni a sgwrsio â chwsmeriaid am ein buddion aelodaeth.

  Maw 4 Mehefin, 2019

 232. Pump rheswm dros ddod i weld A Night at the Musicals

  Mae David Mahoney, yr arweinydd, y cynhyrchydd a’r cyfarwyddwr creadigol yn cynnig pum rheswm i wylio A Night at the Musicals.

  Llun 3 Mehefin, 2019

 233. Prynwch docyn ar gyfer dad

  Wedi blino ar brynu sanau a llyfrau iddo bob blwyddyn? Cymerwch gip ar rai o’r pethau gwych sydd gan y Ganolfan i’w cynnig ar gyfer Sul y Tadau.

  Llun 13 Mai, 2019

 234. 10 ffaith ddifyr gan Mistar Urdd

  There's more to the Urdd Eisteddfod than meets the eye. Here are ten things you might not know about this uniquely Welsh, youth arts festival.

  Llun 13 Mai, 2019

 235. Clonc gydag un o’n dysgwyr Cymraeg

  Rydym yn cynnig gwersi Cymraeg i holl staff y Ganolfan. Dyma ni'n sgwrsio gyda Kirsty, sydd wedi bod wrthi'n dysgu...

  Iau 25 Ebrill, 2019

 236. Tri rheswm dros ddod i weld The Nature of Why

  Cynhyrchiad arloesol ac ymdrochol. Dyma dri rheswm dros fynnu tocyn i weld The Nature of Why yn ystod mis Mai

  Mer 24 Ebrill, 2019

 237. Croesawu gwirfoddolwyr newydd

  Mae Morgan yn 17 mlwydd oed, ac yn un o’n gwirfoddolwyr ieuengaf. Dewch i wybod fwy am sut gallwch chi gymryd rhan a gwylio theatr a sioeau cerdd gwych am ddim.

  Mer 10 Ebrill, 2019

 238. 10 o'r Caneuon Gorau o Motown the Musical

  Roedd Motown yn gyfnod chwedlonol, ac mae sleisen ohoni’n dod i Gaerdydd y mis nesaf. Dyma rai o’n hoff ganeuon o Motown the Musical.

  Llun 18 Mawrth, 2019

 239. Moethau Sul y Mamau

  Sbwyliwch eich mam gydag anrheg ‘m-amserol’ iawn ar Sul y Mamau eleni.

  Iau 14 Mawrth, 2019

 240. Cyllyll miniog a thân poeth

  Dewch i gwrdd â’r perfformwyr y tu ôl i Mary Bijou, sy’n mynd â chelfyddyd rhithio i lefel uwch yn y perfformiad cabaret gorau erioed.

  Maw 12 Mawrth, 2019

 241. PEDWAR PETH GWYCH I’W GWELD YN PEPPERLAND

  Pedwar peth gwych i’w gweld yn Pepperland ym mis Ebrill eleni.

  Maw 12 Mawrth, 2019

 242. 10 o’r perfformiadau chwilfrydig gorau

  Paratowch am...sioeau i’ch swyno’n llwyr, ymrysonfeydd stand-yp a slam, theatr ymdrochol, cabaret, comedi, cathlau telynegol a rhagor byth.

  Llun 11 Mawrth, 2019

 243. Dewch i wylio drama yn Gymraeg

  Ydych chi’n dysgu Cymraeg ac yn awyddus i roi cynnig ar dipyn o theatr Gymraeg?

  Gwen 1 Mawrth, 2019

 244. uchafbwyntiau mawrth

  Byddech chi’n wirion bost i golli’r sioeau hyn, o Bing i sioeau fyddai’n dy gael ti’n canu...

  Iau 21 Chwefror, 2019

 245. Cwrdd â’n sefydliadau preswyl

  Dyma beth sydd gan rai ohonynt ar y gweill ar gyfer y mis yma.

  Mer 20 Chwefror, 2019

 246. Nosweithiau mas gorau'r gwanwyn yma

  Os ydych chi’n chwilio am noson wych y gwanwyn yma, dyma chi ein detholiad o’r goreuon…

  Maw 12 Chwefror, 2019

 247. Agatha Christie: 13 Ffaith Ddifyr

  Dyma 13 ffaith ddifyr am Agatha Christie...

  Llun 4 Chwefror, 2019

 248. Amser i Wledda

  Experience a different kind of dining at ffresh; from Six Nation's specials to cushty nights in with the Trotters.

  Maw 29 Ionawr, 2019

 249. Neuadd Hoddinott y BBC: Deng Mlynedd

  Mae treulio deng mlynedd yn byw neu’n gweithio yn unrhyw le yn achlysur i’w nodi a’i ddathlu.

  Gwen 25 Ionawr, 2019

 250. GŵylGrai 2019

  Am y tro cyntaf erioed, daw GŵylGrai i Gaerdydd.

  Iau 24 Ionawr, 2019

 251. Datblygu pobl ifanc

  Darganfyddwch sut mae Asha wedi datblygu ei hyder, sgiliau lleisiol a hefyd ei daith i gael swydd gyda gorsaf Radio ieuenctid y Ganolfan, Radio Platfform.

  Iau 20 Rhagfyr, 2018

 252. Pump o Sioeau Campus ar gyfer 2019

  Yn ffresh o’r West End, mae’r campweithiau yma ar y ffordd i Gaerdydd.

  Maw 18 Rhagfyr, 2018

 253. Am flwyddyn, 2018

  Rydyn ni'n cofio blwyddyn anhygoel yn y Ganolfan. Cymerwch gip ar uchafbwyntiau 2018.

  Gwen 14 Rhagfyr, 2018

 254. Nadolig Chwilfrydig

  Le Gateau a Connie Orff yn ei ffrogiau gorau i recordio carol Nadolig a byd o wahaniaeth.

  Llun 10 Rhagfyr, 2018

 255. Nadolig Gyda Behind the Label

  Fe gawsom sgwrs gyda rhai o gyfranogwyr Behind the Label ynglŷn â’u profiadau a pherfformio ar lwyfan.

  Mer 5 Rhagfyr, 2018

 256. CODI'R TO

  Mae ganddon ni 30 diwrnod i helpu 30 o bobl ifanc i ddod o hyd i'w lleisiau. Helpwch ni i godi £15,000 i weddnewid bywydau.

  Maw 20 Tachwedd, 2018

 257. Chwech o’r sioeau cabaret gorau y Nadolig hwn

  Gan fod ein tymor Perfformiadau i’r Chwilfrydig bellach ar ei anterth dyma grynodeb cyflym o rai o’r sioeau cabaret aruthrol sydd ar eu ffordd yn fuan yn ystod tymor y Nadolig.

  Mer 14 Tachwedd, 2018

 258. Llinellau o Wicked

  10 o’r llinellau gorau fyddwch chi’n eu clywed wrth wrando ar Wicked, y sioe gerdd lwyddiannus.

  Mer 14 Tachwedd, 2018

 259. Taflu Golau ar y Drag

  Dr Bev Ballcrusher yn sôn am ddod yn seren Ddrag a bod yn fatriarch y gymuned LGBT.

  Mer 14 Tachwedd, 2018

 260. A'r holl Jazz...

  Dyma gipolwg ar y llefydd gorau i gwynhau jazz byw yng Nghaerdydd yr Hydref yma.

  Mer 31 Hydref, 2018

 261. 5 munud gyda...Lucy Skilbeck

  Cyfarwyddwr Bullish, Lucy Skillbeck am ddrysfaoedd, minotoriaid ac elfennau cwiar ym myd Roegaidd.

  Mer 24 Hydref, 2018

 262. MAE BYWYD YN DDRAG

  Alun Saunders yn siarad am ddod yn frenhines Drag a chwilio am y colur gorau.

  Mer 24 Hydref, 2018

 263. Cwsg dim mwy....

  Croeso i fyd ôl-apocalyptaidd llawn anhrefn ac ansicrwydd.

  Llun 1 Hydref, 2018

 264. Chwilfrydig?

  Rhowch rhwydd hynt i'ch chwilfrydedd...

  Iau 20 Medi, 2018

 265. Am Un Noson Yn Unig

  Ffefrynnau mawr sy'n dod i'r Ganolfan ar gyfer perfformiad un tro.

  Mer 19 Medi, 2018

 266. Datgelu Operâu’r Hydref

  Mae storm yn codi...

  Gwen 14 Medi, 2018

 267. Diwrnod Dahl Hapus

  Dathlu penblwydd Roald Dahl.

  Iau 13 Medi, 2018

 268. sioe ddawns

  Maw 11 Medi, 2018

 269. James a'r Eirinen Wlanog Enfawr

  Dahl LEGO yn cyrraedd

  Dewch i weld chwip o chwech dan un to.

  Mer 22 Awst, 2018

 270. Summer Holiday

  Mae Summer Holiday yn dod i ben

  Iau 16 Awst, 2018

 271. 5 sioe ryfeddol y mae’n rhaid eu gweld

  Barod i gael eich rhyfeddu? Pum sioe ni allwch fethu.

  Mer 15 Awst, 2018

 272. Wedi'r Eisteddfod

  Dyma ni'n edrych nôl ar Eisteddfod lwyddiannus yng Nghaerdydd

  Maw 14 Awst, 2018

 273. Eisteddfod 2018

  Eisteddfod yn y ddinas

  Maw 14 Awst, 2018

 274. LE_GATEAU_CHOCOLAT

  Gŵyl Y Llais: y gorau o 2018

  Diolch am ddod i'n gŵyl ryngwladol bythgofiadwy

  Llun 23 Gorffennaf, 2018

 275. The Mirror Crack’d gan Agatha Christie yn dod i’r llwyfan

  Iau 17 Mai, 2018

 1. Cyflwyno ein rhaglen ieuenctid Platfform newydd cyffrous: Gwneuthurwyr Theatr

  Rydyn ni wrth ein bodd i gyhoeddi lansiad ein menter ddiweddaraf, Gwneuthurwyr Theatr, a fydd yn galluogi pobl ifanc 14–25 oed i dorri i mewn i’r sector creadigol.

  Gwen 3 Mai, 2024

 2. Stori Malachi

  Dyma Malachi, un o’r bobl sydd wedi cymryd rhan yn Hard Côr, ein prosiect lleisiol i bobl ifanc gyda Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

  Gwen 12 Ebrill, 2024

  Malachi at a Hard Côr rehearsal.
 3. Dyddiad i’r dyddiadur – mae Llais ‘nôl!

  Yn falch o fod yn rhan o Ŵyl Dinas Gerdd Caerdydd.

  Gwen 22 Mawrth, 2024

 4. Galwad am Gyfarwyddwr Cabaret Nadolig

  Rydyn ni'n ceisio artist i gyfarwyddo a chyd-gynhyrchu cabaret Nadolig ar gyfer 2024.

  Llun 18 Mawrth, 2024

 5. CYHOEDDI PROSIECT CELFYDDYDAU YMDROCHOL £6M

  Rydyn ni wrth ein bodd i fod yn bartner allweddol yn y prosiect Celfyddydau Ymdrochol, a fydd yn caniatáu i ni gefnogi artistiaid yng Nghymru i archwilio potensial creadigol technolegau ymdrochol.

  Mer 31 Ionawr, 2024

 6. Stori Prendy

  Ymunodd Prendy â ni ar gwrs radio chwe wythnos a dyw e heb edrych nôl!

  Llun 1 Ionawr, 2024