Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae pob rhodd ym mhob ewyllys, yn fawr neu’n fach, yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddyfodol y celfyddydau yng Nghymru.

Daw grym a phosibilrwydd o roi cymynrodd. Y potensial i feithrin talent newydd; gwireddu’r uchelgeisiau amhosibl a chynnig diogelwch hirdymor i’r celfyddydau sy’n hollbwysig i Gymru.

Fel elusen, ein nod yw tanio’r dychymyg a chynnig cyfle i bob person ifanc yng Nghymru ehangu eu gorwelion trwy’r celfyddydau. Trwy roi yn eich ewyllys, gallwch chi ein helpu ni i gyflawni hyn.

Rydyn ni’n dibynnu ar haelioni parhaus gan bobl fel chi i sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu mwynhau amrywiaeth o brofiadau , datblygu ei llais creadigol ac ennill y sgiliau sydd angen arnynt fel arf ar gyfer dyfodol positif.

Os hoffech chi gofio'r Ganolfan yn eich ewyllys, mae'r manylion fydd eu hangen arnoch i'w cael isod ac mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddem wrth ein bodd yn clywed beth am y Ganolfan sy'n eich ysbrydoli a dangos tu ôl i lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru i chi.

Enw’r Elusen: Canolfan Mileniwm Cymru
Cyfeiriad: Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL
Rhif Elusen Gofrestredig: 1060458

Er Cof

I lawer, mae'r Ganolfan yn lle arbennig. I rai, mae'n teimlo fel cartref; i eraill, mae'n lle o ysbrydoliaeth a dysgu ac mae'n dal atgofion melys i bawb.

Gellir gwneud rhodd er cof yn lle - neu yn ogystal â - blodau mewn angladd ac mae'n ffordd arbennig o anrhydeddu bywyd rhywun annwyl, tra'n newid bywydau pobl eraill.

Bydd eich rhodd yn ein galluogi i estyn allan at y rhai sydd bellaf oddi wrth y celfyddydau, gan eu galluogi i danio angerdd a fydd, gobeithio, yn para am oes.

Os dymunwch wybod mwy am adael anrheg yn eich ewyllys neu am wneud rhodd er cof, cysylltwch â Cecily Morgan ein Swyddog Rhoddion Unigol. Byddai'n fodlon anfon rhagor o wybodaeth atoch, neu drefnu cyfarfod cyfrinachol dros y ffôn neu'n bersonol.

Ebost: supporters@wmc.org.uk 

Diolch yn fawr

Mae pob ceiniog rydych chi’n ei gwario...

Yn ein helpu i danio dychymyg pobl ifanc