Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Fel cartref creadigol i bawb:

Rydyn ni’n cynnau cysylltiadau drwy ddathlu creadigrwydd yn ein gofodau. 

Rydyn ni’n meithrin talent drwy rannu cyfleoedd creadigol a datblygu sgiliau. 

Rydyn ni’n ehangu gorwelion drwy greu profiadau hudol i bawb. 

Cyfleoedd creadigol

Rydyn ni am gefnogi artistiaid, pobl ifanc a chymunedau i ddarganfod eu llais a rhannu eu storïauCredwn fod gan greadigrwydd y pŵer i drawsnewid bywydau ac y dylai pawb gael cyfle i gymryd rhan.   

Darllenwch fwy am ein cyfleoedd creadigol →

Profiadau creadigol

Rydyn ni’n tanio’r dychymyg drwy greu cynyrchiadau digidol a byw, gŵyl ryngwladol a rhaglen egnïol o ddathliadau diwylliannol a phrofiadau ieuenctid. Ochr yn ochr â hyn rydyn yn dod â rhaglen ddiwylliannol amrywiol o ddigwyddiadau a phrofiadau i Gymru o sioeau cerdd, comedi a dawns arobryn i sioeau cabaret sy’n torri tir newydd. 

Darllenwch fwy am ein rhaglen →

Ein hymrwymiadau

Rydyn ni’n credu mewn creu mannau diogel, cynhwysol sy’n ennyn cysylltiadau a llawenydd ac yn meithrin ymdeimlad o berthyn, yn ogystal â sicrhau bod y celfyddydau yn agored i bawb.  

Rydyn ni hefyd yn blaenoriaethu ein map ffordd sero net er mwyn parhau i ysbrydoli, hyfforddi a chroesawu cenedlaethau’r dyfodol.  

Darganfyddwch yr hyn rydyn ni’n ei wneud →

Ein hadeilad a’n pobl

Darganfyddwch fwy am ein hadeilad eiconig a’r straeon cudd sy’n rhan annatod ohono, yn ogystal â’r bobl a’r sefydliadau sy’n tanio’i greadigrwydd. Darganfyddwch sut y gallwch chi fod yn rhan ohono, drwy ein cyfleoedd gyrfaol.

Dysgwch fwy a chwiliwch am swyddi →

MAE CANOLFAN MILENIWM CYMRU YN ELUSEN GOFRESTREDIG. MAE EICH CEFNOGAETH YN EIN HELPU NI I DANIO DYFODOL CREADIGRWYDD YMA YNG NGHYMRU.