Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydyn ni’n tanio’r dychymyg drwy guradu cynyrchiadau teithiol arobryn o’r radd flaenaf, o sioeau cerdd a chomedi i ddawns, cabaret a gŵyl ryngwladol.

Rydyn ni’n meithrin doniau newydd gyda’n gweithiau ffres, pryfoclyd a phoblogaidd, wedi eu gwreiddio yn niwylliant Cymru. Rydyn ni hefyd yn elusen, yn cydweithio â sefydliadau, cymunedau a phobl ifanc i sicrhau bod y celfyddydau ar gael i bawb.

Rydyn ni’n ennyn angerdd dros y celfyddydau gyda chyfleoedd dysgu sy’n newid bywydau ac yn rhoi cyfleoedd i bobl ddisgleirio. Bob blwyddyn rydyn ni’n denu 1.6m+ o ymwelwyr ac yn generadu £70m i fusnesau lleol.

Ni yw Canolfan Mileniwm Cymru. Tanwydd i’r dychymyg.

Daughters Of Reykjavík

Newyddion

Ein newyddion, safbwyntiau a storiâu diweddaraf, yn cynnwys newyddion cefn llwyfan, cyfweliadau, digwyddiadau, blogiau a mwy.

Choir dancing outside

Gwrth-hiliaeth

Darganfyddwch yr hyn rydyn ni'n ei wneud i sicrhau bod ein bod ein diwylliant a’n hagweddau yn weithredol wrth-hiliol.

Datblygu artistiaid

Yr hyn rydyn ni'n ei wneud i feithrin doniau a rhoi llwyfan i leisiau amrywiol drwy gefnogi artistiaid ac ymarferwyr creadigol.

Rhaglen Artistig

Rydyn ni’n credu yng ngrym trawsnewidiol y celfyddydau i greu newid cadarnhaol.

Sophie Stone

Ein cynyrchiadau

Rydyn ni'n creu profiadau byw disglair sydd â gwreiddiau dyfnion yn niwylliant Cymreig i ddeffro'r meddwl ac ysbrydoli.

Ymgysylltu â’r Gymuned

Mae cynulleidfaoedd a chymunedau wrth wraidd popeth a wnawn. Dyma rai o'r mentrau rydym wedi ymrwymo i'w gyflawni.

 Pobl ifanc yn gwenu

Dysgu ac Ymgysylltu

Ein nod yw sicrhau bod y celfyddydau yn agored i bob person ifanc yng Nghymru er mwyn iddyn nhw ehangu eu gorwelion.

Sefydliadau Preswyl

Rydyn ni'n gartref i wyth sefydliad diwylliannol gan gynnwys Opera Cenedlaethol Cymru a BBC NOW.

Arweinyddiaeth

Ein bwrdd o ymddiriedolwyr a'r uwch-dîm rheoli sy'n llywio ein gweledigaeth strategol.

Gyrfaoedd a swyddi

Darganfyddwch fwy am weithio gyda ni, ein cyfleoedd cyfredol, buddion staff a’r hyn sydd gan Gaerdydd i’w gynnig.

Ein Hymrwymiad Iaith

Mae dwyieithrwydd yn elfen hollbwysig o'n hunaniaeth.

Ein Hadeilad

O'r tanysgrifiad barddol i'r bensaernïaeth; dyma stori ein hadeilad eiconig.

Cynaliadwyedd a'r Amgylchedd

Darganfyddwch fwy am sut rydyn ni'n gweithio i sicrhau ein bod yn gweithredu mewn ffordd gynaliadwy.

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Cymerwch gipolwg ar rai o’n uchafbwyntiau o’r flwyddyn ddiwethaf.