Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydyn ni’n tanio’r dychymyg drwy guradu cynyrchiadau teithiol arobryn o’r radd flaenaf, o sioeau cerdd a chomedi i ddawns, cabaret a gŵyl ryngwladol.

Rydyn ni’n meithrin doniau newydd gyda’n gweithiau ffres, pryfoclyd a phoblogaidd, wedi eu gwreiddio yn niwylliant Cymru.

Rydyn ni hefyd yn elusen, yn cydweithio â sefydliadau, cymunedau a phobl ifanc i sicrhau bod y celfyddydau ar gael i bawb.

Rydyn ni’n ennyn angerdd dros y celfyddydau gyda chyfleoedd dysgu sy’n newid bywydau ac yn rhoi cyfleoedd i bobl ddisgleirio.

Bob blwyddyn rydyn ni’n denu 1.6m+ o ymwelwyr ac yn generadu £70m i fusnesau lleol.

Ni yw Canolfan Mileniwm Cymru. Tanwydd i’r dychymyg.

Dyma sut rydyn ni’n cadw’n sbardun creadigol i fynd yn ystod yr argyfwng yma.