Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydym yn benderfynol o recriwtio a chadw gweithwyr amrywiaethol, creu ymwybyddiaeth o faterion amrywiaeth a hybu awyrgylch gefnogol a chadarnhaol.

Mae ein ffocws ar amrywiaeth a chynhwysiad yn ein galluogi i adeiladu diwylliant gwaith lle mae pob gweithiwr wedi’u hysbrydoli i rannu eu hangerdd, talentau a syniadau.

Mae recriwtio cynhwysol yn golygu y gallwn ddenu’r dalent orau i ymuno â ni. Rydym am ddyrchafu grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a meithrin hyder bod cefnogaeth yn ein hymdrechion i helpu gyrru newid.

Darganfyddwch fwy am fod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig, ein Hymrwymiad Iaith, Safonau Hyder o ran Anabledd a’n hymrwymiad i fod yn bencampwyr Stonewall.